Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4497 Перелік напрямів дослідження курсових робіт з дисципліни Маркетинг, УДУФМТ

Перелік напрямів дослідження курсових робіт з дисципліни Маркетинг, УДУФМТ

« Назад

Перелік напрямів дослідження курсових робітз дисципліни Маркетинг

 1. Удосконалення інформаційної системи маркетингових досліджень.

 2.  Управління маркетинговою діяльністю підприємства.

 3. Планування і оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства.

 4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

 5. Контроль маркетингової діяльності підприємства.

 6. Планування і оцінка ефективності товарної політики підприємства.

 7. Планування і оцінка ефективності політики розподілу підприємства.

 8. Планування і оцінка ефективності цінової політики підприємства.

 9. Планування і оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства.

 10. Розробка і оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства.

 11. Управління діяльністю в сфері соціального маркетингу. Особливості використання PR підприємством.

 12. Організація дослідження поведінки споживачів.

 13. Організація процесу розробки нових товарів та послуг на підприємстві.

 14. Упаковка як елемент товарної політики підприємства.

 15. Управління стимулюванням збуту на підприємстві.

 16. Управління торговою маркою підприємства. Формування іміджу ТМ.

 17. Сегментування та вибір та вибір цільових ринків підприємства.

 18. Організація маркетингових досліджень ринкового середовища.

 19. Управління каналами розподілу підприємства.

 20. Управління інноваціями в маркетинговій діяльності.

 21. Організація стратегічного маркетингового планування.

 22. Організація комунікацій служби маркетингу з іншими підрозділами підприємства.

 23. Планування і оцінка ефективності рекламних інструментів в мережі Internet.

 24. Методи польових досліджень в маркетинговій діяльності підприємства (на прикладі окремого товару).

 25. Основні підходи до розробки брендів підприємства.

 26. Стратегія побудови успішної торгової марки (на прикладі відомої компанії).

 27. Персональні продажі, організація та контроль.

 28. Сучасні підходи до управління якістю на підприємстві.

 29. Маркетингове дослідження споживчих переваг при виборі товарів на прикладі конкретного товару.

 30. Маркетингове дослідження споживчих переваг при виборі послуг на прикладі конкретних послуг.

 31. Маркетингове дослідження місткості ринку продовольчих товарів на прикладі конкретного товару.

 32. Маркетингове дослідження місткості ринку непродовольчих товарів на прикладі конкретного товару.

 33. Маркетингове дослідження місткості ринку товарів довгострокового користування на прикладі конкретного товару.

 34. Маркетингове дослідження місткості ринку товарів короткострокового користування на прикладі конкретного товару.

 35. Маркетингове дослідження асортименту роздрібного підприємства.

 36. Маркетингове дослідження асортименту оптового підприємства.

 37. Маркетингове дослідження фінансового ринку в Україні на прикладі конкретних послуг.

 38. Маркетингове дослідження ринку сфери послуг в Україні на прикладі конкретних послуг.

 39. Маркетингове дослідження ринкової кон'юнктури обраного продовольчого товару.

 40. Маркетингове дослідження конкурентоспроможності послуг (на прикладі конкретних послуг).

 41. Маркетингове дослідження потенціалу конкурентоспроможності підприємства (на прикладі конкретного підприємства).

 42. Маркетингове дослідження сильних та слабких сторін підприємства (на прикладі конкретного підприємства).

 43. Маркетингове дослідження перспектив спеціальностей на ринку праці України в цілому або локального ринку.

 44. Маркетингове дослідження ринку освітянських послуг міст України або України в цілому.

 45. Маркетингове дослідження перспектив кар'єрного зростання по конкретних професіях та видах економічної діяльності.

 46. Маркетингове дослідження консалтингових послуг в містах України та України в цілому.

 47. Маркетингове дослідження ринку соціальної реклами в конкретному регіоні або України в цілому.

 48. Маркетингове дослідження ринку політичної реклами в конкретному регіоні або України в цілому.

 49. Маркетингове дослідження комерційної реклами.

 50. Маркетингове дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу.

 51. Маркетингове дослідження розвитку фармацевтичної галузі на прикладі окремих брендів.

 52. Маркетингове дослідження розвитку банківських послуг на прикладі конкретних послуг.

 53. Маркетингове дослідження розвитку фармацевтичної галузі на прикладі окремих груп препаратів.

 54. Маркетингове дослідження маятникової міграції в реорганізації територіального устрою України.

 55. Маркетингове дослідження сегментації споживачів конкретного ринку.

 56. Оцінка та перспективи розвитку конкурентоспроможності вітчизняних товарів на прикладі конкретного товару.

 57. Оцінка та перспективи розвитку конкурентоспроможності вітчизняних послуг на прикладі конкретної послуги.

 58. Визначення регіональних особливостей попиту населення України на товари на прикладі конкретного товару.

 59. Визначення регіональних особливостей попиту населення України на послуги (на прикладі конкретної послуги).

 60. Проектування методичного забезпечення маркетингового досліджень ринків товарів /послуг/на замовлення.

 61. Удосконалення інформаційної бази маркетингових досліджень на прикладі ринку конкретного товару.

 62. Маркетингове дослідження конкретного товару з використанням глобальних інформаційних мереж.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!