Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4496 Приклади змісту до рекомендованих курсових проектів, Маркетинг, УДУФМТ

Приклади змісту до рекомендованих курсових проектів, Маркетинг, УДУФМТ

« Назад

3.9. Приклади змісту до рекомендованих курсових проектів

Тема 1. Використання сучасних маркетингових концепцій та систем маркетингу в діяльності підприємства (на прикладі)

Мета: формування системи знань і умінь щодо сутності і змісту маркетингу як інструментарію діяльності підприємства в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Завдання: вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу і набуття практичних навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства .

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Сучасні концепції та системи маркетингу

Сутність маркетингу: історія виникнення та розвиток.

Еволюція концепції маркетингу.

Основні поняття маркетингу.

Види маркетингу.

Система та структура засобів маркетингу.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз ринкових можливостей підприємства

Стан ринку галузі.

Загальна характеристика та ТЕП підприємства .

Аналіз конкурентоспроможності підприємства .

SWOT – аналіз підприємства та його послуг.

Висновки за розд. 2.

3. Розробка маркетингового комплексу „4Р” на основі соціально- етичного маркетингу

Висновки за розд. 3.

Висновки

Список використаної літератури

 

Тема 2. Маркетингове дослідження регіонального ринку конкретної послуги (на прикладі)

Мета: засвоєння знань і умінь з основних напрямів та цілей регіонального дослідження та прогнозування ринків, систем маркетингової інформації та методів маркетингових досліджень.

Завдання: вивчення методів аналізу та прогнозування регіональних ринків, поведінки споживачів, конкурентів та інших суб’єктів, господарюючих на ньому.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Маркетингові дослідження регіональних ринків та інформація

Сутність та система маркетингових досліджень.

Види маркетингових досліджень та їх характеристика.

Маркетингова інформація та її класифікація.

Джерела маркетингової інформації.

Маркетингові інформаційні системи.

Висновки за розд. 1.

2. Комплексний аналіз та методи прогнозування регіонального ринку послуг

Напрями та цілі комплексного дослідження регіонального ринку.

Дослідження регіонального ринку .

Дослідження споживачів та сегментація ринку .

Дослідження фірмової структури регіонального ринку :

конкуренти, посередники, постачальники.

Методи прогнозування розвитку регіонального ринку .

Висновки за розд. 2.

3. Маркетингові дослідження регіонального ринку

Загальна характеристика регіонального ринку .

Оцінка привабливості регіонального ринку .

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 3. Організація маркетингових досліджень на підприємстві (на прикладі)

Мета: засвоєння знань і умінь з основних напрямів та цілей дослідження та прогнозування ринку, систем маркетингової інформації та методів маркетингових досліджень.

Завдання: вивчення методів аналізу та прогнозування ринку, поведінки споживачів, конкурентів та інших суб’єктів.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Маркетингові дослідження та інформація.

Сутність та система маркетингових досліджень.

Види маркетингових досліджень та їх характеристика.

Маркетингова інформація та її класифікація.

Джерела маркетингової інформації.

Маркетингові інформаційні системи.

Висновки за розд. 1.

2. Комплексний аналіз та методи прогнозування ринку

Напрями та цілі комплексного дослідження ринку

Дослідження ринку

Дослідження споживачів та сегментація ринку

Дослідження фірмової структури ринку: конкуренти, посередники,

постачальники.

Методи прогнозування розвитку ринку

Висновки за розд. 2.

3. Маркетингові дослідження підприємства.

Загальна характеристика та ТЕП підприємства.

Організація служби маркетингу.

Аналіз маркетингової ситуації.

Оцінка привабливості ринків.

Аналіз конкурентоспроможності підприємства.

SWOT – аналіз підприємства.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 4. Формування маркетингової політики підприємства у сфері послуг (на прикладі)

Мета: формування системи знань і умінь щодо змісту політики послуг підприємства, життєвий цикл та конкурентоспроможність послуг

Завдання: вивчення суті маркетингової концепції послуг, їх створення, управління асортиментом послуг підприємства.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Маркетингова політика у сфері послуг підприємства.

Сутність маркетингової політики підприємства.

Маркетингова концепція у сфері послуг.

Життєвий цикл послуги і особливості маркетингу на окремих її етапах.

Конкурентоспроможність послуг і методи їх визначення.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз господарської діяльності підприємства .

Загальна характеристика і ТЕП підприємства .

Аналіз конкурентних можливостей підприємства .

Аналіз конкурентоспроможності послуг .

SWOT – аналіз підприємства та його послуг.

Висновки за розд. 2.

3. Формування маркетингової політики у сфері послуг підприємства

Структура маркетингової політики послуг.

Планування асортименту нових послуг .

Елімінування послуг.

Модифікація послуг.

Обслуговування послуг.

Диверсифікація послуг.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 5. Формування маркетингової цінової політики підприємства (на прикладі)

Мета: формування системи базових знань і умінь щодо суті і цілей тарифної політики підприємства, факторів впливу на ціноутворення, вибору ефективних тарифних стратегій.

Завдання: вивчення сутності і набуття практичних навичок ціноутворення, визначення оптимального рівня тарифів та вибору найефективніших тарифних стратегій.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Маркетингова тарифна політика підприємства.

Сутність маркетингової тарифної політики.

Алгоритм маркетингового розрахунку тарифів.

Управління тарифами підприємства .

Методи маркетингового ціноутворення.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз ринкової діяльності підприємства .

Загальна характеристика і ТЕП підприємства .

Конкуренція на ринку (підприємства) та конкурентні можливості

підприємства .

SWOT – аналіз підприємства та його послуг.

Аналіз ціової політики підприємства .

Аналіз цін споживання послуг (товарів) .

Висновки за розд. 2.

3. Формування маркетингової тарифної політики підприємства

Визначення цілей тарифної політики.

Вибір методу ціноутворення.

Формування базових тарифів.

Система тарифних знижок на послуги .

Умови оплати за послуги .

Управління тарифами.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 6. Маркетингове дослідження конкурентоспроможності підприємства (на прикладі)

Мета: формування системи знань і умінь про конкурентоспроможність підприємства, його життєвий цикл та конкурентоспроможність послуг

Завдання: вивчення суті підвищення конкурентоспроможності підприємства, його створення, управління асортиментом послуг та попитом на ринку телекомунікацій.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Маркетингові концепції конкурентоспроможності на підприємстві

Сутність маркетингової політики конкурентоспроможності під приємства.

Маркетингова концепція конкурентоспроможності у сфері послу.

Життєвий цикл підприємства і особливості маркетингу на окремих його етапах.

Конкурентоспроможність послуг і методи їх визначення.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз господарської діяльності підприємства .

Загальна характеристика і ТЕП підприємства .

Аналіз конкурентних можливостей підприємства .

Аналіз конкурентоспроможності послуг .

SWOT – аналіз підприємства та його послуг.

Висновки за розд. 2.

3. Формування політики конкурентоспроможності у сфері послуг підприємства

Структура маркетингової політики конкурентоспроможності.

Стратегії конкурентоспроможності.

Оцінка ризиків та ймовірності банкрутства.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 7. Формування маркетингової політики комунікацій підприємства (на прикладі) 

Мета: формування системи базових знань і умінь щодо суті комунікаційної політики підприємства, вибору ефективних засобів просування телекомунікаційних послуг на ринок.

Завдання: вивчення і набуття практичних навичок щодо формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства .

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Маркетингова політика комунікації підприємства.

Сутність маркетингової політики комунікацій.

Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.

Комплекс маркетингових комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг.

Бюджет комплексу маркетингових комунікацій.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз ринкової діяльності підприємства.

Загальна характеристика ТЕП і підприємства.

Аналіз конкурентного середовища.

SWOT – аналіз підприємства та його послуг.

Аналіз комунікаційної політики підприємства .

Витрати на просування телекомунікаційних послуг.

Висновки за розд. 2.

3. Формування комплексу маркетингових комунікацій.

Цілі і засоби комунікацій.

Реклама.

Пропаганда.

Стимулювання збуту.

Прямий маркетинг.

Інноваційні засоби комунікацій.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 8. Позиціонування послуг на підприємстві (на прикладі) 

Мета: формування системи базових знань і умінь щодо політики позиціонування послуг підприємства та засобів її реалізації.

Завдання: вивчення і набуття практичних навичок вибору раціональних методів позиціонування послуг, типів та кількості рівнів каналу рухів послуг та його інтенсивності.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Маркетингова політика позиціонування послуг.

Сутність маркетингової політики позиціонування послуг.

Формування позиціонування послуг.

Оцінка позиціонування послуг.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз ринкової діяльності підприємства .

Загальна характеристика та ТЕП підприємства .

Конкурентне середовище та ринкові можливості підприємства

SWOT – аналіз політики позиціонування послуг підприємства

Аналіз політики позиціонування послуг підприємства .

Висновки за розд. 2.

3. Формування маркетингової політики позиціонування послуг.

Визначення цілей та змісту політики позиціонування послуг.

Формування позиціонування послуг: обґрунтування оптимальної позиції.

Оцінка позиціонування послуг.

Висновки за розд.3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 9. Реклама як основний інструмент маркетингу підприємства (на прикладі)

Мета: формування системи базових знань і умінь щодо суті рекламної політики підприємства, вибору ефективного виду реклами для просування телекомунікаційних послуг на ринок.

Завдання: вивчення і набуття практичних навичок щодо формування рекламної діяльності підприємства.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Рекламна діяльність підприємства.

Сутність рекламної діяльності.

Алгоритм формування комплексу рекламної діяльності.

Комплекс рекламної діяльності на підприємстві .

Бюджет рекламної діяльності.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз ринкової діяльності підприємства .

Загальна характеристика підприємства .

Аналіз конкурентного середовища.

SWOT – аналіз підприємства та його послуг.

Аналіз комунікаційної політики підприємства .

Витрати на рекламну діяльність телекомунікаційних послуг.

Висновки за розд. 2.

3. Формування рекламної діяльності підприємства .

Цілі і засоби рекламної діяльності.

Зовнішня реклама.

Реклама в СМІ.

Direkt-mail.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 10. Організація та контроль маркетингової діяльності підприємства (на прикладі) 

Мета: формування системи знань і умінь щодо критеріїв ефективності діяльності маркетингових служб, контролю прибутковості та аналізу витрат на маркетинг.

Завдання: вивчення сутності і набуття практичних навичок проведення контролю прибутковості, ревізії (аудиту) маркетингу та організації маркетингової діяльності на підприємстві.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві

Організація маркетингової діяльності на підприємстві .

Контроль маркетингової діяльності на підприємстві .

Ревізія маркетингу на підприємстві .

Контролінг маркетингу на підприємстві .

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз ринкової діяльності підприємства .

Загальна характеристика та ТЕП підприємства .

Аналіз конкурентного середовища та ринкового потенціалу підприємства .

SWOT – аналіз підприємства та його послуг.

Аналіз ефективності діяльності служби маркетингу на підприємстві

Висновки за розд. 2.

3. Розробка схеми організації та програми контролю маркетингової діяльності на підприємстві.

Розробка загальної схеми маркетингової діяльності на підприємстві

Формування маркетингової організаційної структури підприємства

Аналіз можливостей позиціонування послуг .

Аналіз прибутковості та маркетингових витрат.

Ревізія маркетингу.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури 

 

Тема 11. Дослідження конкурентоспроможності підприємства та його послуг (на прикладі) 

Мета: формування системи знань і умінь щодо вивчення конкурентного середовища та методів його дослідження.

Завдання: набуття практичних навичок використання різних методів дослідження конкурентів та ринкових можливостей підприємства, визначення його сильних і слабких сторін.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Конкуренція як складова ринкової стратегії підприємства.

Види та методи конкуренції.

Стратегії ринкової конкуренції.

Аналіз ринкової конкуренції.

Ринкові сигнали.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його

послуг.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз ринкової діяльності підприємства .

Загальна характеристика і ТЕП підприємства .

Стан конкурентного середовища та ринкового потенціалу

підприємства .

Стан конкурентоспроможності послуг .

Аналіз стратегії і тактики підприємства на ринку.

Висновки за розд. 2.

3. Розробка стратегії і тактики підприємства .

Оцінка конкурентних можливостей підприємства .

Оцінка конкурентоспроможності послуг .

SWOT – аналіз підприємства та його продукції.

Розробка конкурентоспроможної стратегії і тактики підприємства на ринку.

Комплекс заходів щодо підвищення конкурентних можливостей підприємства та його послуг.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 12. Розробка програми маркетингу для підприємства (на прикладі)

Мета: формування системи знань і умінь щодо розробки програми маркетингового середовища.

Завдання: набуття практичних навичок розробки схеми програми, стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Система та характеристика сучасного маркетингу.

Принципи, завдання та функції маркетингу.

Система засобів маркетингу.

Види сучасного маркетингу.

Планування маркетингової діяльності підприємства.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз ринкової діяльності підприємства .

Загальна характеристика та ТЕП підприємства .

Організація служби маркетингу.

Асортимент послуг та оцінка його конкурентоспроможності.

SWOT – аналіз підприємства та його послуг.

Висновки за розд. 2.

3. Розробка програми маркетингової діяльності підприємства .

Обґрунтування схеми маркетингової діяльності підприємства

Розробка стратегії і тактики підприємства на внутрішньому ринку України.

Розробка міні-програми маркетингової діяльності підприємства

Розробка організаційної структури управління маркетингом.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури 

 

Тема 13. Соціально-етичний маркетинг на підприємстві (на прикладі)

Мета: формування системи знань і умінь щодо сутності і змісту соціально-етичного маркетингу як інструментарію діяльності підприємства в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Завдання: вивчення основних понять, концепцій та систем соціально-етичного маркетингу і набуття практичних навичок творчого пошуку резервів удосконалення соціально-етичної маркетингової діяльності підприємства

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Сучасні концепції та системи соціально-етичного маркетингу.

Сутність соціально-етичного маркетингу: історія виникнення та розвиток.

Еволюція концепції соціально-етичного маркетингу.

Основні поняття соціально-етичного маркетингу.

Види соціально-етичного маркетингу.

Система та структура засобів соціально-етичного маркетингу.

Висновки за розд. 1.

2. Аналіз ринкових можливостей підприємства .

Стан ринку галузі.

Загальна характеристика та ТЕП підприємства .

Аналіз конкурентоспроможності підприємства .

SWOT – аналіз підприємства та його послуг.

Висновки за розд. 2.

3. Розробка маркетингового комплексу „4Р” на основі соціально-етичного маркетингу.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

 

Тема 14. Дослідження організації маркетингу на підприємствах країн ЄС (на прикладі країн)

Мета: ознайомлення з досвідом організації і використання соціально-етичного маркетингу на підприємствах провідних країн ЄС.

Завдання: набуття практичних навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію міжнародного маркетингу.

Зміст курсової роботи розкривається в розділах:

1. Міжнародний маркетинг.

Міжнародні ринки та економіка країн Західної Європи.

Комплексний аналіз міжнародних тлекомунікаційних ринків.

Конкуренція на міжнародних ринках .

Стратегія і тактика міжнародного маркетингу.

Міжнародна тарифна політика та політика послуг.

Висновки за розд. 1.

2. Досвід організації маркетингу у провідних країнах ЄС.

Необхідно обрати чотири країни з наступних: Велика Британь,

Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Бельгія, Швеція, Нідерланди, Швейцарія,

Данія.

Висновки за розд. 2.

3. Можливості використання міжнародного досвіду країн ЄС в Україні.

Досвід формування політики послуг .

Досвід формування тарифної політики.

Досвід формування комунікаційної політики.

Досвід управління і контролю маркетингової діяльності на підприємстві.

Висновки за розд. 3.

Висновки.

Список використаної літератури

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!