Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4495 Типові помилки студентів під час написання курсової роботи, Маркетинг, УДУФМТ

Типові помилки студентів під час написання курсової роботи, Маркетинг, УДУФМТ

« Назад

3.8. Типові помилки студентів під час написання курсової роботи

Під час написання курсової роботи студентам слід бути більш уважними, щоб не допускати помилок, які можуть вплинути на їх оцінку.

Однією з розповсюджених помилок під час написання курсової роботи є неправильне розуміння методу теоретичного аналізу, коли вся робота зводиться до переписування сторінок з 2-3 джерел. Щоб робота не межувала з плагіатом, серйозні теоретичні положення слід давати з посиланням на джерело. До того ж це не повинен бути підручник. Адже написання курсової роботи передбачає більш глибоке вивчення обраної теми, ніж вона розкривається в лекційному курсі.

Однак існує ряд інших типових помилок:

- зміст дослідження не відповідає плану курсової роботи або поверхово розкриває тему;

- розроблені автором розділи ( підпункти) не відображають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта або предмета;

- мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відображає специфіки об’єкта і предмета дослідження;

- поставлені у вступі завдання не до кінця або взагалі не розкриті та не відповідають проблематиці дослідження;

- не проведено глибокого, всебічного аналізу чинних офіційних і нормативних документів, а також сучасної спеціалізованої літератури за темою дослідження;

- аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку і не відображає рівень дослідження проблеми;

- кінцевий результат не відповідає меті дослідження, а висновки – поставленим завданням;

- висновки та пропозиції не пов’язані з основною частиною курсової роботи;

- у роботі немає посилань або зазначені не ті, з яких використано матеріал;

- бібліографічний опис джерел у списку використаних джерел наведено в довільній формі, без дотримання вимог державного стандарту;

- обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам; робота виконана неохайно й містить багато помилок.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!