Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4487 Приклад розрахунку матеріального балансу води і волокна, Технологія паперу та картону, НТУУ КПІ

Приклад розрахунку матеріального балансу води і волокна, Технологія паперу та картону, НТУУ КПІ

« Назад

Приклад розрахунку матеріального балансу води і волокна

Розрахунок матеріального балансу води і волокна проводимо, прив'язуючись до блоків і водопотоків згідно блок–схеми, наведеної на рис. 3.1.

Склад готової продукції На склад поступає 1000 кг паперу із заданою сухістю 94 %.

Отже, в ньому міститься: абсолютно–сухого волокна 1000 · 0,94 = 940 кг,

 води 1000 – 940 = 60 кг.

Повздовжньо-різальний верстат (ПРВ) З урахуванням 2% браку, що утворюється під час оброблення паперу (1000 · 0,02 = 20 кг) та надходить до гідророзбивача сухого браку, на ПРВ повинно поступити 1000 + 20 = 1020 кг. В папері, що проходить через ПРВ міститься:

абсолютно–сухого волокна 1020 · 0,94 = 958,80 кг, води 1020,0 – 958,8 = 61,2 кг.

Накат З урахуванням 3% браку, що утворюється під час намотування паперу (1000 · 0,03 = 30 кг) та надходить до гідророзбивача сухого браку, на накат повинно надійти 1020 + 30 = 1050 кг п/с паперу.

З урахуванням вологи, в папері, що проходить через накат, міститься:

абсолютно–сухого волокна 1050 · 0,94 = 987 кг, води 1050 – 987 = 63 кг.

Сушильна частина

Для визначення кількості маси, що поступає в сушильну частину та кількості води, що випаровується в процесі сушіння паперу, складемо схему потоків в процесі сушіння:

Р1 – кількість маси, що поступає на сушіння, кг;

Р2 – кількість маси, що надходить на накат, кг;

Р3 – кількість води, що випаровується, кг;

Р  – кількість браку, що поступає в гідророзбивач сухого браку, кг;

С12, С34 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р2=1050 кг Р1?

С1= 38%; Р3 ?

С2= С4= 94% 

Зважаючи, що кількість браку становить 2 % від маси паперу, що надходить на склад готової продукції, то Р4 =20 кг.

В ньому міститься: волокна 20*0,94=18,8 кг; води 20,0 – 18,8 = 1,2 кг.

Складемо систему рівнянь:

Р1= Р2 + Р3 + Р4;

Р1С1= Р2С2 + Р3С3 + Р4С4.

Після відповідної підстановки отримаємо:

Р2С1+ Р3С1+ Р4С1 = Р2С2 + Р3С3 + Р4С4.

Р3С1– Р3С3 = Р2С2 + Р4С4– Р2С1– Р4С1;

=  

=  кг.

Таким чином, кількість пари, що утворилася на стадії сушіння паперу становить Р3 = 1576,84 кг.

Р1= 1050+20+1576,84= 2646,84 кг.

В масі, що поступає на сушіння міститься:

– волокна 2646,84·38 / 100 = 1005,80 кг;

– води 2646,84 – 1005,80 = 1641,04 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після пресів

2646,84

38,0

1005,80

1641,04

Надійшло (всього)

2646,84

 

1005,80

1641,04

На накат

1050,00

94,0

987,00

63,00

Втрати пари

1576,84

0,0

0,00

1576,84

В гідророзбивач сухого браку

20,00

94,0

18,80

 1,20

Відходить (всього)

2646,84

 

1005,80

1641,04

Пресова частина

Р – кількість свіжої води, що надходить для промивання сукон, кг;

Р1 – кількість маси, що надходить в пресову частину, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в сушильну частину, кг;

Р3 – кількість пресових вод, що поступає в стік, кг;

Р4 – кількість вод, які утворюються від промивання сукон і поступають в стік, кг;

Р5 – кількість браку, що поступає на гауч-мішалку, кг;

С12, С3, С4, С5 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р= 6500 кг; Р4 = Р =6500 кг; Р2= 2646,84 кг.

С1= 18 %; С2= 38 %; С3= 0,1 %; С4= 0,001 %; С5 = С2= 38 %.

Р1? Р3?

Пресова частина паперо–, картоноробної машини належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси згущення маси, а саме: маса, що надходить із гауч–вала, умовно згущується і потім поступає на сушильну частину, а пресові води направляються в стік. Разом з тим, поряд з основними процесами відбуваються допоміжні, а саме: свіжа вода використовується для промивання сукон і після цього відводиться в стік, а мокрий брак, що утворюється, поступає на гауч-мішалку.

Зважаючи, що на гауч-мішалку надходить 3 % від маси паперу, що поступає на склад готової продукції, Р5 = 30 кг.

В ньому міститься: волокна – 30 ∙ 0,38=11,4 кг; води – 30,0 – 11,4 = 18,6 кг.

Складемо систему рівнянь:

Р + Р1= Р2 + Р3 + Р4+ Р5;

Р1С1= Р2С2 + Р3С3 + Р4С4+ Р5С5.

Р1= Р2 + Р3 + Р4+ Р5– Р;

Після відповідної підстановки отримаємо:

2 + Р3 + Р4+ Р5– Р) · С1= Р2С2 + Р3С3 + Р4С4+ Р5С5.

Р3С1– Р3С3= Р2С2 – Р2С1 + Р4С4– Р4С1 + Р5С5– Р5С1+ РС1. 

= =2991,25 кг.

Таким чином, в пресових водах, що відводяться в стік міститься:

– волокна 2991,25 · 0,1 / 100 = 2,99 кг;

– води 2991,25 – 2,99 = 2988,26 кг.

Р1= Р2 + Р3 + Р4+ Р5– Р = 2646,84+2991,25+6500+30–6500=5668,09 кг.

В масі, що поступає в пресову частину міститься:

– волокна 5668,09 *18,0 / 100 = 1020,26 кг;

– води 5668,09 – 1020,26 = 4647,83 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після гауч–вала

5668,09

18,0

1020,26

4647,83

Свіжа вода для промивання сукон

6500,00

0,0

0,00

6500,00

Надійшло (всього)

12168,09

 

1020,26

11147,83

На сушіння 

2646,84

38,00

1005,80

1641,04

Пресові води

2991,25

0,10

2,99

2998,26

Води від промивання сукон

6500,00

0,001

0,07

6499,94

На гауч-мішалку

30,00

38,0

11,40

18,60

Відходить (всього)

12168,09

 

1020,26

11147,83

Гауч–вал

Р – кількість свіжої води, що надходить для відсічок в гауч–валі, кг;

Р1 – кількість маси, що надходить на гауч–вал, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в пресову частину, кг;

Р3 – кількість води, що поступає в басейн надлишкових вод, кг;

Р4 – кількість браку, що поступає на гауч-мішалку, кг;

С12, С34 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р= 2500 кг; Р2= 5668,09 кг.

С1= 12 %; С2= 18 %; С3= 0,004 %; С4 = С2= 18 %.

Р1? Р3? 

Гауч–вал належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси згущення маси, а саме: маса, що надходить після відсмоктувальних ящиків, згущується і потім поступає в пресову частину, а вода, що утворюється в результаті згущення маси, направляється в басейн надлишкових вод. Разом з тим, поряд з основними процесами відбуваються допоміжні, а саме: свіжа вода використовується для відсічок.

Зважаючи, що на гауч-мішалку надходить 2 % від маси паперу, що поступає на склад готової продукції, Р4 = 20 кг.

В ньому міститься: волокна – 20 . 0,18=3,6 кг; води – 20,0 – 3,6 = 16,4 кг.

Складемо систему рівнянь:

Р + Р1= Р2 + Р3+ Р4;

Р1С1= Р2С2 + Р3С3+ Р4С4.

Р1= Р2 + Р3 + Р4– Р;

Після відповідної підстановки отримаємо:

2 + Р3 + Р4– Р) · С1= Р2С2 + Р3С3+ Р4С4.

Р3С1– Р3С3 = Р2С2 – Р2С1 + Р4С4–Р4С1+ РС1.

5345,83 кг.

Отже, у водах, що відходять з гауч–вала і поступають в басейн надлишкових вод міститься:

– волокна 5345,83 · 0,004 / 100 = 0,21 кг;

– води 5345,83 – 0,21 = 5345,61 кг.

Р1= Р2 + Р3 + Р4– Р = 5668,09 + 5345,83 + 20 – 2500=8533,92 кг.

В масі, що надходить на гауч–вал міститься:

– волокна 8533,92 · 12,0 / 100 = 1024,07 кг;

– води 8533,92 – 1024,07 = 7509,85 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

 

Після відсмоктувальних ящиків

8533,92

12,0

1024,07

 7509,85

 

Свіжа вода на відсічки

2500,00

0,0

0,00

2500,00

 

Надійшло (всього)

11033,92

 

1024,07

10009,85

 

У пресову.частину

5668,09

18,0

1020,26

4647,83

 

Води з гауч–вала

5345,83

0,004

0,21

5345,61

 

На гауч-мішалку

20,00

18,0

3,60

 16,40

 

Відходить (всього)

11033,92

 

1024,07

10009,85

 

Відсмоктувальні ящики 

Р – кількість свіжої води, що надходить для відсічок, кг;

Р1 – кількість маси, що надходить на відсмоктувальні ящики, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на гауч–вал, кг;

Р3 – кількість води, що поступає в басейн смоктунових та підсіткових вод, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р= 8500 кг; Р2= 8533,92 кг.

С1= 3,7 %; С2= 12 %; С3= 0,1 %.

Р1? Р3 – ?

Відсмоктувальні ящики належать до класу блоків, в яких відбуваються процеси згущення маси, а саме: маса, що надходить з регістрової частини, згущується і потім поступає на гауч–вал, а вода, що утворюється в результаті згущення маси, направляються в басейн смоктунових та підсіткових вод. Разом з тим, поряд з основними процесами відбуваються допоміжні, а саме: свіжа вода використовується для відсічок.

Складемо систему рівнянь:

Р + Р1= Р2 + Р3;

Р1С1= Р2С2 + Р3С3.

Р1= Р2 + Р3 – Р;

Після відповідної підстановки отримаємо:

2 + Р3 – Р) *С1= Р2С2 + Р3С3.

Р3С1– Р3С3= Р2С2 – Р2С1 + РС1.

=

28411,53 кг.

Отже, у водах, що відходять від відсмоктувальних ящиків і поступають в басейн смоктунових та підсіткових вод міститься:

– волокна 28411,53 · 0,1 / 100 = 28,41 кг;

– води 28411,53 – 28,41 = 28383,12 кг.

Р1= Р2 + Р3 – Р = 8533,92 + 28411,53 – 8500=28445,45 кг.

В масі, що надходить на відсмоктувальні ящики міститься:

– волокна 28445,45 · 3,7 / 100 = 1052,48 кг;

– води 28445,45 – 1052,48 = 27392,97 кг. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після регістрової частини

28445,45

3,7

1052,48

27392,97

Свіжа вода на відсічки

8500,00

0,0

0,00

8500,00

Надійшло (всього)

36945,45

 

1052,48

35892,97

На гауч–вал

8533,92

12,0

1024,07

7509,85

В басейн смоктунових та підсіткових вод

28411,53

0,1

28,41

28383,12

Відходить (всього)

36945,45

 

1052,48

35892,97

Регістрова частина

Р – кількість свіжої води, що надходить на промивання сітки, кг;

Р1 – кількість маси, що надходить в регістрову частину, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на відсмоктувальні ящики, кг;

Р3 – кількість регістрових вод, кг;

Р4 – кількість води, що поступає в басейн смоктунових та підсіткових вод, кг;

С12, С34 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р = 15000 кг; Р2 = 28445,45 кг; Р4 = 15000 кг.

С1 = 0,5 %; С2 = 3,7 %; С3 = 0,17 %; С4= 0,004 %.

Р1? Р3?

Регістрова частина паперо– картоноробної машини належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси згущення маси, а саме: маса, що надходить з напірного ящика, згущується і потім поступає для подальшого згущення на відсмоктувальні ящики, а вода, що утворюється в результаті згущення маси, направляється в басейн регістрових вод. Разом з тим, поряд з основними процесами відбуваються допоміжні, а саме: свіжа вода використовується для промивання сіток і після цього направляється в басейн смоктунових та підсіткових вод.

Таким чином, для визначення Р1 і Р3складемо систему рівнянь:

Р + Р1= Р2 + Р3+ Р4;

Р1С1= Р2С2 + Р3С3+ Р4С4.

Р1= Р2 + Р3 + Р4 – Р;

Після відповідної підстановки отримаємо:

2 + Р3 + Р4 – Р) · С1= Р2С2 + Р3С3+ Р4С4.

Р3С1– Р3С3= Р2С2 – Р2С1 + Р4С4– Р4С1+ РС1.

= 276016,48 кг.

Таким чином, у водах, що поступають в басейн регістрових вод міститься:

– волокна 276016,48 · 0,17\100 = 469,23 кг;

– води 276016,48 – 469,23= 275547,25 кг.

Р1= Р2 + Р3 + Р4 – Р = 28445,45+276016,48+15000–15000=304461,92 кг.

В масі, що надходить з напірного ящика міститься:

– волокна 304461,92 · 0,5\100 = 1522,31 кг;

– води 304461,92 – 1522,31= 302939,61 кг.

У водах, що поступають в басейн смоктунових та підсіткових вод міститься:

– волокна 15000,0 · 0,004\100 = 0,6 кг;

– води 15000,0 – 0,6 = 14999,40 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після напірного ящика

304461,92

0,50

1522,31

302939,61

Свіжа вода на промивання сітки

15000,00

0,0

0,0

15000,00

Надійшло (всього)

319461,92

 

1522,31

317939,61

На відсмоктувальні ящики

28445,45

3,7

1052,48

27392,97

Регістрові води

276016,48

0,17

469,23

275547,25

В басейн смоктунових та підсіткових вод

15000,00

0,0040

0,60

14999,40

Відходить (всього)

319461,92

 

1522,31

317939,61

Напірний ящик

Р1 – кількість маси, що надходить в напірний ящик, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в регістрову частину, кг.

С12 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

 Р1= 304461,92кг; С1= 0,5 %.

Зважаючи на те, що в напірному ящику не відбувається зміни потоків маси та їх концентрації, можна записати, що:

Р3= 304461,92кг; С3= 0,5 %.

Селектифайєр

Р1 – кількість маси, що надходить на селектифайєр, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в напірний ящик, кг;

Р3 – кількість маси, що поступає на сортувалку, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 304461,92 кг.

С2= 0,5 %; С3= 0,8 %.

Відсоток маси, що поступає на сортувалку, у відповідності з вихідними даними приймаємо рівним 0,99 % (по відношенню до маси Р1, що поступає із змішувального насоса).

С1? Р1? Р3? 

Селектифайєр можна віднести до класу блоків, в яких відбуваються процеси сортування маси, а саме: маса, що надходить після змішувального насоса №1, проходить стадію сортування, в результаті чого відсортована маса поступає в напірний ящик, а відходи, що утворюються, відводяться на стадію подальшого сортування.

В першу чергу потрібно розрахувати Р3– величину потоку маси, що поступає на сортувалку. Враховуючи, що відсоток маси, яка поступає на сортувалку, у відповідності з вихідними даними дорівнює 0,99 % (по відношенню до маси Р1, що поступає із змішувального насоса), тоді: Р3= .

Р1= Р2 + Р3 = Р2 + 0,0099 . Р1.

Якщо після деяких нескладних перетворень отримаємо Р1=

то Р3 =  3044,31 кг.

Таким чином, на сортувалку поступає:

– волокна 3044,31 · 0,8 / 100 = 24,35 кг;

– води 3044,31 – 24,35 = 3020,26 кг.

Розрахуємо величину Р1 – кількість маси, що надходить із змішувального насоса на селектифайєр: Р1= Р2 + Р3 = 304461,92+3044,31 = 307506,24 кг.

Виходячи з рівноважності за абсолютно–сухим волокном в селектифайєрі, для розрахунку С1 необхідно визначити загальну кількість абсолютно–сухого волокна, що виходить із селектифайєра: 

Р1С1= Р2С2 + Р3С3.

0,503.

Таким чином, в масі, що надходить на селектифайєр міститься:

– волокна 307506,24 · 0,503\100 = 1546,66 кг;

– води 307506,24– 1546,66= 305959,57 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді: 

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після змішувального насоса №1

307506,24

0,503

1546,66

305959,57

Надійшло (всього)

307506,24

 

1546,66

305959,57

На напірний ящик

304461,92

0,5

1522,31

302939,61

На плоску сортувалку

3044,31

0,8

24,35

3020,26

Відходить (всього)

307506,24

 

1546,66

305959,57

Наступним кроком в розрахунку матеріального балансу має бути визначення середньозваженої масової долі волокна в басейні смоктунових та підсіткових вод. Це потрібно зробити тому, що в сортувалці та в жолобах №1 і №2 центриклинерів 2 і 3 ступеня, розрахунок яких мав би бути наступним, використовується вода із басейна смоктунових та підсіткових вод.

Басейн смоктунових та підсіткових вод

Р1 – кількість підсіткової води, що надходить після промивання сіток, кг;

Р2 – кількість води, що надходить від відсмоктувальних ящиків, кг;

Р3 – кількість води на спорски сортувалки, кг;

Р4 – кількість води, що надходить в жолоби №1 і №2 центриклинерів 2 і 3 ступеня, кг;

Р5 – надлишок води, що поступає в басейн надлишкових вод, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 15000,00 кг; Р2= 28411,53 кг.

С1= 0,004 %; С2= 0,1 %.

С3 – ?

Басейн смоктунових та підсіткових вод належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси змішування водних потоків. В такому випадку для розрахунку середньозваженої масової долі волокна в басейні визначається загальна кількість волокна, що надходить до басейна, а також загальна кількість маси (потоків води).

З підсітковою водою надходить:

– волокна 15000,00 · 0,004 / 100 = 0,60 кг;

– води 15000,00– 0,60 = 14999,40 кг.

З водою від відсмоктувальних ящиків надходить:

– волокна 28411,53· 0,1 / 100 = 28,41 кг;

– води 28411,53– 28,41 = 28383,12 кг.

Загальна кількість волокна = 0,60 + 28,41 = 29,01 кг;

Загальна кількість маси (водних потоків) = 15000,00 + 28411,53 = 43411,53 кг.

Отже, середньозважена масова частка волокна в басейні смоктунових та підсіткових вод =

%.

Таким чином, С3= 0,067 %. 

Сортувалка

Р1 – кількість маси, що надходить на сортувалку, кг;

Р2 – кількість води на спорски з басейна смоктунових та підсіткових вод, кг;

Р3 – кількість води, що поступає в басейн регістрових вод, кг;

Р4 – кількість маси, що поступає в цех виробництва картону, кг;

С12, С3 , С4 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 3044,31 кг;

Р4С4 = 1,83 кг (абс.сух.) – кількість відходів плоскої сортувалки (із вихідних даних).

С1= 0,8 %; С2= 0,067 %; С3= 0,6 %, С4= 4,0 %.

Р2? Р3?

Сортувалка, зазвичай, належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси сортування (і дещо згущення) маси, а саме: маса, що надходить після селектифайєра, проходить стадію додаткового сортування, в результаті чого волокниста маса поступає в басейн оборотного браку, а вода направляється в басейн регістрових вод. Разом з тим, поряд з основними процесами відбуваються допоміжні, а саме: вода з басейна смоктунових та підсіткових вод використовується для спорків, а потім разом з іншими водами направляється в басейн регістрових вод.

Перш за все, потрібно розрахувати Р4, виходячи із заданого Р4С4 =1,83 кг (абс.сух.).

Р4= = =45,75 кг.

Складемо систему рівнянь:

Р1+ Р2 = Р3 + Р4;

Р1С1 + Р2С2= Р3С3 + Р4С4.

Р2= Р3+ Р4 – Р1;

Після відповідної підстановки отримаємо:

Р1С1+ (Р3+ Р4 – Р1)·С2 = Р3С3 . + Р4С4

Р1С1 + Р3С2+ Р4С2– Р1С2 = Р3С3– Р4С4

3848,53 кг.

Р2= Р3+ Р4 – Р1=3848,53-45,78-3044,31=850 кг.

Отже, у воді, що надходить на спорски з басейна смоктунових та підсіткових вод міститься:

– волокна 850,00 · 0,067 / 100 = 0,57 кг;

– води 850,00– 0,57 = 849,43 кг.

У воді, що відходить із сортувалки і поступає в басейн регістрових вод міститься:

– волокна 3848,53 · 0,6 / 100 = 23,09 кг;

– води 3848,53 – 23,09 = 3825,44 кг.

Р4= Р1+ Р2 – Р3 = 3044,31 + 850 – 3848,53= 45,78.

В масі, що поступає в цех виробництва картону міститься:

– волокна 45,78· 4,0 / 100 = 1,83 кг;

– води 45,78– 1,83 = 43,95 кг. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

З басейна смоктунових та підсіткових вод

850,00

0,067

0,57

849,43

Після селектифайера

3044,31

 0,8

24,35

3019,96

Надійшло (всього)

3894,31

 

24,92

3869,39

В басейн регістрових вод

3848,53

0,6

23,09

3824,44

В цех виробництва картону

45,78

4,0

1,83

43,95

Відходить (всього)

3894,31

 

24,92

3869,39

Наступним кроком в розрахунку матеріального балансу має бути визначення середньозваженої масової долі волокна в басейні регістрових вод. Це потрібно зробити тому, що в змішувальному насосі №1, розрахунок якого мав би бути наступним, використовується регістрова вода.

Басейн регістрових вод

Р1 – кількість води, що надходить з регістрової частини, кг;

Р2 – кількість води, що надходить із сортувалки, кг;

Р3 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач хвойної целюлози, кг;

Р4 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач листяної целюлози, кг;

Р5 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач сухого браку, кг;

Р6 – кількість регістрової води, що поступає на гауч-мішалку, кг;

Р7 – кількість регістрової води, що поступає у змішувальний насос №1, кг;

Р8 – кількість регістрової води, що поступає у змішувальний насос №2, кг;

Р9 – надлишок регістрової води, що поступає в басейн надлишкових вод, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 276016,48 кг; Р2= 3848,53 кг.

С1= 0,17 %; С2= 0,6 %.

С3 – ?

Басейн регістрових вод належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси змішування водних потоків. В такому випадку для розрахунку середньозваженої масової долі волокна в басейні визначається загальна кількість волокна, що надходить до басейна регістрових вод, а також загальна кількість маси (потоків води).

З регістрової частини надходить:

– волокна 276016,48 · 0,17 / 100 = 469,23 кг;

– води 276016,48 – 469,23 = 275547,25 кг.

Із сортувалки надходить:

– волокна 3848,53 · 0,6 / 100 = 23,09 кг;

– води 3848,53 – 23,09 = 3825,44 кг.

Загальна кількість волокна = 469,23+ 23,09 = 492,32 кг;

Загальна кількість маси = 276016,48 + 3825,44 = 279372,68 кг.

Отже, середньозважена масова частка волокна в басейні регістрових вод =

%.

Таким чином, С3= 0,1759 %.

Змішувальний насос №1

Р1 – кількість маси, що надходить з центриклинерів 1 ступеня, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на селектифайєр, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод і використовується для розведення маси, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 307506,24 кг.

С1 = 0,7 %; С2 = 0,503 %; С3 = 0,1759 %.

Р1? Р3?

Змішувальний насос №1 належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси розведення маси, а саме: маса, що надходить з центриклинерів 1 ступеня, розводиться регістровою водою і потім поступає на селектифайєр.

Отже, складемо систему рівнянь:

Р1+ Р3= Р2;

Р1С1+ Р3С3= Р2С2.

 Р1 = Р2 – Р3;

Після відповідної підстановки отримаємо:

2 – Р3) *С1+ Р3С3= Р2С2.

Р2С1 – Р3С1+ Р3С3= Р2С2.

Р3С3– Р3С1= Р2С2 – Р2С1 .

= 115606,69 кг.

Р1= Р2 – Р3 = 307506,24 – 115606,69 = 191899,54 кг.

Таким чином, у водах, що надходять з басейна регістрових вод і використовуються для розведення маси, міститься:

– волокна 115606,69*0,1759 / 100 = 203,37 кг;

– води 115606,69 – 203,37 = 115403,32 кг.

В масі, що поступає на селектифайєр міститься:

– волокна 307506,24 · 0,503 / 100 = 1546,66 кг;

– води 307506,24 – 1546,66 = 305959,57 кг.

В масі, що надходить з центриклинерів 1 ступеня міститься:

– волокна 191899,54· 0,7 / 100 = 1343,30 кг;

– води 191899,54– 1343,30 = 190556,25 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Регістова вода

115606,69

0,1759

203,37

115403,32

Після центриклинерів 1 ступеня

191899,54

0,7

1343,30

190556,25

Надійшло (всього)

307506,24

 

1546,66

305959,57

На селектифайер

307506,24

 0,503

1546,66

305959,57

Відходить (всього)

307506,24

 

1546,66

305959,57

Центриклинери 1 ступеня

 Р1 – кількість маси, що надходить із змішувального насоса №2, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в змішувальний насос №1, кг;

Р3 – кількість маси, що поступає на центриклинери 2 і 3 ступеня, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 191899,54 кг,

Р3= 6,4736% (по відношенню до Р2) – відсоток відходів центриклинерів І ст. (із вихідних даних).

С2= 0,7 %; С3= 1,2 %.

Р1? С1?.

Центриклинери 1 ступеня належать до класу блоків, в яких відбуваються процеси сортування маси, а саме: маса, що надходить після змішувального насоса №2, проходить стадію сортування, в результаті чого відсортована маса поступає у змішувальний насос №1, а відходи, що утворюються, направляються на центриклинери 2 і 3 ступеня для подальшого сортування та очищення.

В першу чергу потрібно розрахувати Р3=6,4736*Р2/100=6,4736*191899,54/100=12422,80 кг.

Надалі складемо систему рівнянь:

Р1 = Р2+ Р3;

Р1С1 = Р2С2+ Р3С3.

Отже: Р1 = Р2+ Р3 =191899,54 +12422,80 =.204322,34 кг.

=0,7304 %.

Отже, на центриклинери 2 і 3 ступеня поступає:

– волокна 12422,80· 1,2 / 100 = 149,07 кг;

– води 12422,80 – 149,07 = 12273,72 кг.

В масі, що поступає в змішувальний насос №1 міститься:

– волокна 191899,54· 0,7 / 100 = 1343,30 кг;

– води 191899,54– 1343,30 = 190556,25 кг.

В масі, що надходить із змішувального насоса №2 міститься:

– волокна 204322,34 · 0,703 / 100 = 1492,37 кг;

– води 204322,34 – 1492,37 = 202829,97 кг. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після змішувального насоса №2

204322,34

0,7304

1492,37

202829,97

Надійшло (всього)

204322,34

 

1492,37

202829,97

У змішувальний насос №1

191899,54

0,7

1343,30

190556,25

На центриклинери 2 і 3 ступеня

12422,80

1,2

149,07

12273,72

Відходить (всього)

204322,34

 

1492,37

202829,97

Центриклинери 2 і 3 ступеня

Р1 – кількість маси, що надходить з центриклинерів 1 ступеня, кг;

Р2 – кількість води, що надходить в жолоби №1 і №2 з басейна смоктунових та підсіткових вод, кг;

Р3 – кількість маси, що поступає у змішувальний насос №2, кг;

Р4 – кількість відходів, що поступають в стік, кг;

С12, С3 , С4 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1 = 12422,80 кг; Р4С4=1,01 кг абс.сух.( із вихідних даних).

С1 = 1,2 %; С2= 0,067 %; С3 = 0,4 %; С4 = 0,67 %.

Р2 – ? Р3 – ?

Центриклинери 2 і 3 ступеня належать до класу блоків, в яких відбуваються процеси остаточного сортування маси, а саме: маса, що надходить після центриклинерів 1 ступеня, проходить стадію додаткового двоступеневого сортування, відсортована маса після 2 ступеня сортування поступає на вхід змішувального насоса №2, а відходи, що утворюються на 3 ступені сортування, відводяться в стік.

Перш за все, потрібно розрахувати Р4, виходячи із заданого Р4С4 =1,01 кг (абс.сух.).

Р4= = =150,0 кг.

Складемо систему рівнянь:

Р1+ Р2 = Р3 + Р4;

Р1С1 + Р2С2= Р3С3 + Р4С4.

 Р3= Р1+ Р2 – Р4;

Після відповідної підстановки отримаємо:

Р1С1+ Р2С2 = Р4С4 + (Р1+ Р2 – Р4) · С3.

Р1С1+ Р2С2= Р4С4 + Р1С3+ Р2С3– Р4С3 .

Р2С2– Р2С3= Р4С4 – Р4С3+ Р1С3– Р1С1 .

29707,69 кг.

Р3= Р1+ Р2 – Р4 = 12422,80 + 29707,69 –150,00 = 41980,49 кг.

Отже, у воді, що надходить в жолоби №1 і №2 з басейна смоктунових та підсіткових вод міститься:

– волокна 29707,69 · 0,067 / 100 = 19,85 кг;

– води 29707,69 – 19,85 = 29687,84 кг.

У відходах, що утворюються на 3 ступені сортування і відводяться в стік міститься:

– волокна 150,0*0,67 / 100 = 1,01 кг;

– води 150,00– 1,01 =148,99кг.

В масі, що поступає у змішувальний насос №2 міститься:

– волокна 41980,49 · 0,4 / 100 = 167,92 кг;

– води 41980,49 – 167,92 = 41812,57 кг. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після центриклинерів 1 ступеня

12422,80

 1,20

149,07

12273,72

Вода з басейну смоктунових та підсіткових в жолоб №1 і №2

29707,69

0,067

19,85

29687,84

Надійшло (всього)

42130,49

 

168,93

41961,56

У змішувальний насос №2

41980,49

 0,4

167,92

 41812,57

Відходи у відвал

150,00

0,67

1,01

148,99

Відходить (всього)

42130,49

 

168,93

41961,56

Змішувальний насос № 2

Р1 – кількість маси, що надходить з бака постійного рівня, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на центриклинери 1 ступеня, кг;

Р3 – кількість води, що поступає з басейна регістрових вод, кг;

Р4 – кількість маси, що надходить з центриклинерів 2 ступеня, кг;

С12, С3 , С4 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р2 = 204322,34 кг; Р4= 41980,49 кг

С1 = 3,5 %; С2 = 0,7304 %; С3 = 0,1759 %, С4 = 0,4 %.

Р1 – ? Р3 – ?

Змішувальний насос №2 належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси розведення маси, а саме: маса, що надходить з бака постійного рівня, розводиться регістровою водою і потім поступає на центриклинери 1 ступеня. Разом з тим, у змішувальний насос №2 поряд з основним потоком маси надходить очищена маса з центриклинерів 2 ступеня, що дещо змінює співвідношення потоків.

Отже, складемо систему рівнянь:

Р1+ Р3+ Р4= Р2;

Р1С1 + Р3С3+ Р4С4= Р2С2.

Р1= Р2–Р3– Р4;

Після відповідної підстановки отримаємо:

2– Р3 – Р4) · С1+ Р3С3 + Р4С4 = Р2С2.

Р2С1– Р3С1– Р4С1 + Р3С3+ Р4С4= Р2С2 .

Р3С3– Р3С1= Р4С1 – Р4С4+ Р2С2– Р2С1 .

131089,12 кг.

Р1= Р2–Р3– Р4 = 204322,34 –131089,12 – 41980,49 = 31252,73 кг.

Отже, у воді, що надходить з басейна регістрових вод міститься:

– волокна 131089,12 · 0,1759 / 100 = 230,60 кг;

– води 131089,12 – 230,60 = 130858,52 кг.

В масі, що надходить з бака постійного рівня міститься:

– волокна 31252,73 · 3,5 / 100 = 1093,85 кг;

– води 31252,73 – 1093,85 = 30158,88 кг.

В масі, що надходить з центриклинерів 2 ступеня міститься:

– волокна 41980,49 · 0,4 / 100 = 167,92 кг;

– води 41980,49 – 167,92 = 41812,57 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Регістова вода

131089,12

0,1759

230,60

130858,52

З центриклинерів 2 ступеня

41980,49

0,4

167,92

41812,57

З бака постійного рівня

31252,73

3,5

1093,85

30158,88

Надійшло (всього)

204322,34

 

1492,37

202829,97

На центриклинери 1 ступеня

204322,34

0,7304

1492,37

202829,97

Відходить (всього)

204322,34

 

1492,37

202829,97

Бак постійного рівня

Р1 – кількість маси, що надходить з машинного басейна в бак постійного рівня, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає у змішувальний насос №2, кг.

С12 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

 Р2 = 31252,73 кг; С2 = 3,5 %.

Зважаючи на те, що в баці постійного рівня не відбувається зміни потоків маси та їх концентрації, можна записати, що:

Р1 = 31252,73 кг; С1 = 3,5 %. 

Машинний басейн

Р1 – кількість маси, що надходить з композиційного басейна, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в бак постійного рівня, кг.

С12 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

 Р2= 31252,73 кг; С2=3,5 %.

Зважаючи на те, що в баці постійного рівня не відбувається зміни потоків маси та їх концентрації, можна записати, що:

Р1= 31252,73 кг; С1 = 3,5 %. 

Розрахунок блоків перероблення сухого та мокрого браку.

Гідророзбивач сухого браку

Р1 – кількість маси, що надходить з ПРВ, сушильної частини та накату, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в басейн оборотного браку, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод і використовується для розведення маси, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Враховуючи, що відходи сухого браку мають однакову сухість, їх можна подати одним потоком. Таким чином, Р1= 20+30+20=70 кг.

С1= 94,0 %; С2= 3,5 %; С3= 0,1759 %.

Р2 – ? Р3 – ?

Гідророзбивач сухого браку можна віднести до класу блоків, в яких відбуваються процеси розведення маси, а саме: маса, що надходить від ПРВ, сушіння та накату, розводиться регістровою водою і потім поступає в басейн оборотного браку.

Отже, складемо систему рівнянь:

Р1+ Р3= Р2;

Р1С1+ Р3С3= Р2С2.

Після відповідної підстановки отримаємо:

1 + Р3) · С2 = Р1С1+ Р3С3.

Р1С2 + Р3С2 = Р1С1+ Р3С3.

Р3С2– Р3С3 = Р1С1 – Р1С2 .

= 1902,47 кг.

Р2= Р1 + Р3 = 70,00 + 1902,47 = 1972,47 кг.

Таким чином, у водах, що надходять з басейна регістрових вод і використовуються для розведення маси, міститься:

– волокна 1902,47· 0,1759 / 100 = 3,24 кг;

– води 1902,47– 3,24 = 1899,24 кг.

В масі, що поступає в басейн оборотного браку міститься:

– волокна 1972,47· 3,5 / 100 = 69,04 кг;

– води 1972,47– 69,04= 1903,44 кг. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

З ПРВ

20,00

94,0

18,80

1,20

З накату

30,00

94,0

28,20

1,80

З cушильної частини

20,00

94,0

18,80

1,20

З басейну регістрових вод

1902,47

0,1759

3,24

1899,24

Надійшло (всього)

1972,47

 

69,04

1903,44

В басейн оборотного браку

1972,47

 3,5

69,04

1903,44

Відходить (всього)

1972,47

 

69,04

1903,44

Гауч–мішалка

Р1 – кількість маси, що надходить з пресової частини, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на згущувач, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод і використовується для розведення маси, кг;

Р4 – кількість маси, що надходить від гауч-вала, кг;

С1234 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1 = 30 кг; Р4 = 20 кг; С1 = 38,0 %; С2 = 0,8 %; С3 = 0,1759 %; С4 = 18,0 %.

Р2? Р3?

Гауч–мішалку можна віднести до класу блоків, в яких відбуваються процеси розведення маси, а саме: маса, що надходить з пресової частини та від гауч-вала, розводиться регістровою водою і потім поступає в басейн оборотного браку.

Отже, складемо систему рівнянь:

Р1+ Р3+ Р4 = Р2;

Р1С1+ Р3С3+ Р4С4 = Р2С2.

Після відповідної підстановки отримаємо:

1 + Р3+ Р4) · С2 = Р1С1+ Р3С3+ Р4С4.

Р1С2 + Р3С2 + Р4С2 = Р1С1+ Р3С3+ Р4С4.

Р3С2 – Р3С3 = Р1С1 – Р1С2 + Р4С4 – Р4С2 .

= 2339,42 кг.

Р2= Р1 + Р3 + Р4 = 30,00 + 2339,42 +20 = 2389,42 кг.

Таким чином, у водах, що надходять з басейна регістрових вод і використовуються для розведення маси, міститься:

– волокна 2339,42 · 0,1759 / 100 = 4,12 кг;

– води 2339,42 – 4,12 = 2335,30 кг.

В масі, що поступає на згущувач міститься:

– волокна 2389,42· 0,8 / 100 = 19,12 кг;

– води 2389,42– 19,12 = 2370,30 кг. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

З пресової частини

30,00

38,00

11,40

18,60

З гауч-вала

20,00

18,00

3,60

16,40

З басейну регістрових вод

2339,42

0,1759

4,12

2335,30

Надійшло (всього)

2389,42

 

19,12

2370,30

На згущувач

2389,42

0,8

19,12

2370,30

Відходить (всього)

2389,42

 

19,12

2370,30

Згущувач

Р1 – кількість маси, що надходить із гауч–мішалки, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в басейн оборотного браку, кг;

Р3 – кількість води, що поступає в басейн надлишкових вод, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 2389,42 кг; С1= 0,8 %; С2= 3,5 %; С3= 0,04 %.

Р2? Р3?

Згущувач можна віднести до класу блоків, в яких відбуваються процеси згущення маси, а саме: маса, що надходить із гауч–мішалки, згущується і потім поступає в басейн оборотного браку, а вода, що утворюється поступає в басейн надлишкових вод.

Отже, складемо систему рівнянь:

Р1 = Р2+ Р3;

Р1С1 = Р2С2+ Р3С3.

 Р2 = Р1– Р3;

Після відповідної підстановки отримаємо:

Р1С1 =(Р1 – Р3)·С2 + Р3С3.

Р1С1 = Р1С2– Р3С2 + Р3С3.

Р3С3– Р3С2= Р1С1 – Р1С2 .

= 1864,57 кг.

Р2= Р1 – Р3 = 2389,42– 1864,57 = 524,84 кг.

Таким чином, у водах, що поступають в басейн надлишкових вод, міститься:

– волокна 1864,57 · 0,04 / 100 = 0,75 кг;

– води 1864,57 – 0,75 = 1863,83 кг.

В масі, що поступає в басейн оборотного браку міститься:

– волокна 524,84 · 3,5 / 100 = 18,37 кг;

– води 524,84 –18,37 = 506,47 кг. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після гауч-мішалки

2389,42

0,8

19,12

2370,30

Надійшло (всього)

2389,42

 

19,12

2370,30

В басейн оборотного браку

524,84

3,5

18,37

506,47

В басейн надлишкових вод

1864,57

0,04

0,77

1863,83

Відходить (всього)

2389,42

 

19,12

2370,30

Басейн оборотного браку

Р1 – кількість маси, що надходить з гідророзбивача сухого браку, кг;

Р2 – кількість маси, що надходить із згущувача, кг;

Р3 – кількість маси, що поступає в композиційний басейн, кг;

С1, С2, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

 Р1= 1975,79 кг; Р2= 524,84 кг;

С1=3,5 %; С2=3,5 %; С3=3,5 %.

Р4? С4?

Враховуючи, що масові долі волокна (С1, С2, С3) можуть бути різними, складемо систему рівнянь:

Р1+ Р2= Р3;

Р1С1 + Р2С2= Р3С3.

Р3= 1975,79 +524,84= 2492,59 кг.

3,5 %.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

З гідророзбивача сухого браку

1975,79

3,5

69,15

1906,63

З гауч-мішалки

524,84

3,5

18,37

506,47

Надійшло (всього)

2500,63

 

87,52

2413,11

В композиційний басейн

2500,63

3,5

87,52

2413,11

Відходить (всього)

2500,63

 

87,52

2413,11

Композиційний басейн

Р1 – кількість маси, що надходить з гідророзбивачів целюлози, кг;

Р2 – кількість маси, що надходить з басейна оборотного браку, кг;

Р3 – кількість скопу, що надходить з дискового фільтра, кг;

Р4 – кількість маси, що поступає в машинний басейн, кг;

С1, С2, С34 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 2500,63 кг; Р4= 31252,73 кг.

С2=3,5 %; С3=3,5 %; С4=3,5 %.

Р1? С1 – ? Р3 – ?

Зважаючи на те, що кількість невідомих більше двох (а саме: Р1, Р3 і С1), що не дає можливості розв'язати систему, яка складається із двох рівнянь, приймаємо,що лише певна кількість скопу, який утворюється в процесі роботи дискового фільтра (див. блок-схему), повертається у виробничий процес (в композиційний басейн), а інша кількість (яка визначиться після розрахунку блоку "Дисковий фільтр") – буде направлена в цех виробництва картону.

Таким чином, приймаємо, що Р3*С3= 1% (абс. сух. волокна по відношенню до 1 т. готової продукції). Отже, перш ніж складати систему рівнянь, визначимо кількість скопу Р3, що поступає в композиційний басейн з дискового фільтра.

Виходячи з того, що Р3*С3= 1000кг*1%= 10 кг., Р3= 10*100\3,5 = 285,71 кг.

Враховуючи, що масові долі волокна (С2, С3) можуть бути різними, складемо систему рівнянь:

Р1+ Р2+ Р3= Р4;

Р1С1 + Р2С2+ Р3С3= Р4С4.

Р1 = Р4– Р2– Р3= 31252,73–2500,63 –285,71 = 28466,38 кг.

3,5 %.

У відповідності з вихідними даними, для виготовлення офсетного паперу №1 потрібно дотримуватися такої композиції: хвойна целюлоза – 40 %, листяна целюлоза – 60 %.

Таким чином:

- із гідророзбивача хвойної целюлози повинно надійти: 28466,38 · 0,4 = 11386,55 кг (Р1');

- із гідророзбивача листяної целюлози повинно надійти: 28466,38 · 0,6 = 17079,83 кг (Р1'').

В масі, що поступає із гідророзбивача хвойної целюлози міститься:

– волокна 11386,55 · 3,5 / 100 = 398,53 кг;

– води 11386,55 – 398,53 = 10988,02 кг.

В масі, що поступає із гідророзбивача листяної целюлози міститься:

– волокна 17079,83 · 3,5 / 100 = 597,79 кг;

– води 17079,83 – 597,79 = 16482,04 кг. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Із гідророзбивача хвойної целюлози

11386,55

3,5

398,53

10988,02

Із гідророзбивача листяної целюлози

17079,83

3,5

597,79

16482,04

Із басейна оборотного браку

2500,63

3,5

87,52

2413,11

Скоп з дискового фільтра

285,71

3,5

10,00

275,71

Надійшло (всього)

31252,73

 

1093,85

30158,88

В машинний басейн

31252,73

3,5

1093,85

30158,88

Відходить (всього)

31252,73

 

1093,85

30158,88

Гідророзбивач хвойної целюлози

Р1 – кількість хвойної целюлози, що надходить зі складу, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в композиційний басейн, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 11500,44 кг.

С1= 88,0 %; С2= 3,5 %; С3= 0,1759 %.

Р1? Р3?

Гідророзбивачі целюлози належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси розведення маси, а саме: целюлоза, що надходить зі складу, розводиться регістровою водою і потім поступає в композиційний басейн.

Отже, складемо систему рівнянь:

Р1+ Р3= Р2;

Р1С1+ Р3С3= Р2С2.

Р1 = Р2 – Р3;

Після відповідної підстановки отримаємо:

2 – Р3) · С1+ Р3С3= Р2С2.

Р2С1 – Р3С1+ Р3С3= Р2С2.

Р3С3– Р3С1= Р2С2 – Р2С1 .

= 10955,58 кг.

Р1= Р2 – Р3 = 11386,55– 10955,58 = 430,97 кг.

Таким чином, у водах, що надходять з басейна регістрових вод, міститься:

– волокна 11386,55· 0,1759 / 100 = 19,27 кг;

– води 11386,55– 19,27 = 10955,58 кг.

У хвойній целюлозі, що надходить зі складу міститься:

– волокна 430,97 · 88,0 / 100 = 379,26 кг;

– води 435,28 – 379,26 = 51,72 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Хвойна целюлоза зі складу

430,97

430,97

379,26

51,72

Вода з басейну регістрових вод

10955,58

10955,58

19,27

10936,31

Надійшло (всього)

11386,55

 

398,53

10988,02

В композиційний басейн

11386,55

3,5

398,53

10988,02

Відходить (всього)

11386,55

 

398,53

10988,02

Гідророзбивач листяної целюлози

Р1 – кількість листяної целюлози, що надходить зі складу, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в композиційний басейн, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р2 = 17079,83 кг.

С1 = 88,0 %; С2 = 3,5 %; С3 = 0,1759 %.

Р1? Р3?

Складемо систему рівнянь:

Р1+ Р3= Р2;

Р1С1+ Р3С3= Р2С2.

Р1 = Р2 – Р3;

Після відповідної підстановки отримаємо:

2 – Р3) · С1+ Р3С3= Р2С2.

Р2С1 – Р3С1+ Р3С3= Р2С2.

Р3С3– Р3С1= Р2С2 – Р2С1 .

= 16433,37 кг.

Р1= Р2 – Р3 = 17079,83 – 16433,37 = 646,46 кг. 

Таким чином, у водах, що надходять з басейна регістрових вод , міститься:

– волокна 16433,37· 0,1759 / 100 = 28,91 кг;

– води 16433,37 – 28,91 = 16404,46 кг.

У листяній целюлозі, що надходить зі складу міститься:

– волокна 646,46 · 88,0 / 100 = 568,89 кг;

– води 646,46 – 568,89 = 77,58 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Листяна целюлоза зі складу

646,46

88,0

568,89

77,58

Вода з басейну регістрових вод

16433,37

0,1701

28,91

16404,46

Надійшло (всього)

17079,83

 

597,79

16482,04

В композиційний басейн

17079,83

3,5

597,79

16482,04

Відходить (всього)

17079,83

 

597,79

16482,04

Після розрахунку балансу води і волокна для гідророзбивачів целюлози визначилися об'єми споживання регістрової води і з'явилася можливість визначити надлишок води в басейні регістрових вод.

Басейн регістрових вод

Р1 – кількість води, що надходить з регістрової частини, кг;

Р2 – кількість води, що надходить із сортувалки, кг;

Р3 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач хвойної целюлози, кг;

Р4 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач листяної целюлози, кг;

Р5 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач сухого браку, кг;

Р6 – кількість регістрової води, що поступає на гауч-мішалку, кг;

Р7 – кількість регістрової води, що поступає у змішувальний насос №1, кг;

Р8 – кількість регістрової води, що поступає у змішувальний насос №2, кг;

Р9 – надлишок регістрової води, що поступає в басейн надлишкових вод, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 276016,48 кг; Р2= 3848,53кг;

Р3= 10955,58 кг; Р4= 16433,37 кг; Р5= 1905,79 кг; Р6 =2339,42 кг; Р7= 115606,69 кг;

Р8= 131089,12 кг;

С1= 0,17 %; С2= 0,6 %; С3= 0,1759 %.

Р9 – ?

Для визначення надлишку регістрової води складемо рівняння:

Р9 = Р1 + Р2 – Р3 – Р4 – Р5 – Р6 – Р7 – Р8 = 276016,48 + 3848,53–10955,58–16433,37– 1905,79– –2339,42–115606,69–131089,12 = 1535,03 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

З регістрової частини

276016,48

0,17

469,23

275547,25

Від плоскої сортувалки

3425,39

0,60

23,09

3825,44

Надійшло (всього)

279865,00

 

492,32

279372,68

 На змішувальний насос №1

115606,69

0,1759

203,37

115403,32

На змішувальний насос №2

131089,12

0,1759

230,60

130858,52

На гідророзбивач листяної целюлози

16433,37

0,1759

28,91

16404,46

На гідророзбивач хвойної целюлози

10955,58

0,1759

19,27

10936,31

На гідророзбивач сухого браку

1905,79

0,1759

3,35

1902,43

На гауч-мішалку

2339,42

0,1759

4,12

2335,30

В басейн надлишкових вод

1535,03

0,1759

2,70

1532,33

Відходить (всього)

279865,00

 

492,32

279372,68

Перед визначенням загального надлишку води, який збирається в басейні надлишкових вод. необхідно також визначитися із надлишком води в басейні смоктунових та підсіткових вод.

Басейн смоктунових та підсіткових вод

Р1 – кількість підсіткової води, що надходить після промивання сіток, кг;

Р2 – кількість води, що надходить від відсмоктувальних ящиків, кг;

Р3 – кількість води на спорски сортувалки, кг;

Р4 – кількість води, що надходить в жолоби №1 і №2 центриклинерів 2 і 3 ступеня, кг;

Р5 – надлишок води, що поступає в басейн надлишкових вод, кг;

С12, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 15000,00 кг; Р2= 28411,53 кг; Р3= 850,0 кг; Р4= 29707,69 кг.

С1= 0,004 %; С2= 0,1 %; С3= 0,067 %.

Р5 – ?

Для визначення надлишку регістрової води складемо рівняння:

Р5 = Р1 + Р2 – Р3 – Р4 = 15000,00+28411,53–850,0–29707,69= 12853,84 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після промивання сіток

15000,00

0,004

0,60

14999,40

Від відсмоктувальних ящиків

28411,53

0,1

28,41

28383,12

Надійшло (всього)

43411,53

 

29,01

43382,52

 На сортувалку

850,00

0,067

0,57

849,43

В жолоби №1 і №2

29707,69

0,067

19,85

29687,84

В басейн надлишкових вод

12853,84

0,067

8,59

12845,25

Відходить (всього)

43411,53

 

29,01

43382,52

Басейн надлишкових вод

Р1 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод, кг;

Р2 – кількість води, що надходить з басейна смоктунових та підсіткових вод, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з гауч–вала, кг;

Р4 – кількість води, що надходить із згущувача, кг;

Р5 – надлишок води, що поступає на дисковий фільтр, кг;

С1, С2, С3, С4, С5 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 1535,03 кг; Р2= 12853,84 кг; Р3=5345,83 кг; Р4= 1864,57 кг;

С1= 0,1759 %; С2= 0,067 %; С3= 0,004 %; С4= 0,04 %.

Р5 – ? С5 – ? 

Басейн надлишкових вод належить до класу блоків, в яких відбуваються процеси змішування водних потоків. В такому випадку для розрахунку середньозваженої масової долі волокна в басейні визначається загальна кількість волокна, що надходить до басейна надлишкових вод, а також загальна кількість маси (водних потоків).

З басейна регістрових вод надходить:

– волокна 1535,03 · 0,1759 / 100 = 2,70 кг;

– води 1535,03 – 2,70 = 1532,33 кг.

З басейна смоктунових та підсіткових вод надходить:

– волокна 12853,84 · 0,067 / 100 = 8,59 кг;

– води 12853,84 – 8,59 = 12845,25 кг.

З гауч–вала надходить:

– волокна 5345,83 · 0,004 / 100 = 0,21 кг;

– води 5345,83 – 0,21 = 5345,61 кг.

Із згущувача надходить:

– волокна 1864,57 · 0,04 / 100 = 0,75 кг;

– води 1864,57 – 0,75 = 1863,83 кг.

Загальна кількість волокна = 2,70+ 8,59+0,21+0,75 = 12,25 кг;

Загальна кількість маси = 1532,33+12845,25+5345,83+1863,83= 21599,27 кг.

Отже, середньозважена масова частка волокна в басейні надлишкових вод = %. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

З басейна регістрових вод

1535,03

0,1759

2,70

1532,33

З басейна смоктунових та підсіткових вод

12853,84

0,067

8,59

12845,25

З гауч–вала

5345,83

0,004

0,21

5345,61

Від згущувача

1864,57

0,04

0,75

1863,83

Надійшло (всього)

21599,27

 

12,25

21313,57

На дисковий фільтр

21599,27

 0,0567

12,25

21313,57

Відходить (всього)

21599,27

 

12,25

21313,57

Дисковий фільтр

Р1 – кількість води, що надходить з басейну надлишкових вод, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в басейн проясненої води, кг;

Р3 – кількість скопу, що поступає в композиційний басейн, кг;

Р4 – кількість скопу, що поступає в цех виробництва картону, кг;

С12, С3 , С4 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 21599,27 кг, Р3= 285,71 кг.

С1= 0,0567 %; С2= 0,001 %; С3= С4= 3,5 %.

Р2? Р4?

Зважаючи на те, що ми частину скопу ( Р3= 285,71 кг) умовно направили в композиційний басейн, позначимо через Р = (Р3+ Р4).

Після розрахунку загальної кількості скопу, що утворюється на дисковому фільтрі, визначимо Р4 = Р – Р3.

Отже, складемо систему рівнянь:

Р1 = Р2+ Р;

Р1С1 = Р2С2+ Р*С3.

Р2 = Р1– Р;

Після відповідної підстановки отримаємо:

Р1С1– РС3 = (Р1 – Р) · С2;

Р1С1 – РС3 = Р1С2– РС2.

РС2– РС3= Р1С2 – Р1С1 .

= 343,93 кг.

Р2 = Р1– Р= 21599,27– 343,93= 21255,34 кг.

Р4 = Р – Р3 = 343,93 – 285,71 = 58,22 кг.

Таким чином, в басейн прояснених вод надходить:

– волокна 21255,34· 0,001 / 100 = 0,21 кг;

– води 21255,34– 0,21 = 21255,13 кг.

В скопі, що поступає в композиційний басейн міститься:

– волокна 285,71 · 3,5 / 100 = 10,0 кг;

– води 285,71 – 10,0 = 275,71 кг.

В скопі, що поступає в цех виробництва картону міститься:

– волокна 58,22 · 3,5 / 100 = 2,04 кг;

– води 58,22 – 2,04 = 56,18 кг. 

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

З басейну надлишкових вод

21599,27

0,0567

12,25

21313,57

Надійшло (всього)

21599,27

 

12,25

21313,57

Скоп в композиційний басейн

285,71

3,50

10,00

275,71

Скоп на виробництво картону

58,22

3,50

2,04

56,18

В басейн освітлених вод

21255,34

0,001

0,21

21255,13

Відходить (всього)

21599,27

 

12,25

21313,57

Басейн прояснених вод

Р1 – кількість води, що надходить з дискового фільтра, кг;

Р2 – кількість надлишкової води, що використовується при виробництві картону, кг;

С12 – масова частка волокна у відповідних потоках.

Р1= 21255,34 кг.

С1= 0,001 %; С2= 0,001 %.

Р2 – ?

Таким чином, у воді, що надходить з дискового фільтра міститься:

– волокна 21255,34· 0,001\100 = 0,21 кг;

– води 21255,34– 0,21= 21255,13 кг.

У надлишковій воді міститься:

– волокна 21255,34· 0,001\100 = 0,21 кг;

– води 21255,34 – 0,21= 21255,13 кг.

Для перевірки правильності проведених розрахунків надаємо їх в такому вигляді:

 

Маса, кг

Концентрація, %

Волокно, кг

Вода, кг

Після дискового фільтра

21255,34

0,001

0,21

21255,13

Надійшло (всього)

21255,34

 

0,21

21255,13

На очисні споруди

21255,34

0,001

0,21

21255,13

Відходить (всього)

21255,34

 

0,21

21255,13

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!