Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4484 Основні положення до виконання розрахунків матеріального балансу води і волокна, Технологія паперу та картону, НТУУ КПІ

Основні положення до виконання розрахунків матеріального балансу води і волокна, Технологія паперу та картону, НТУУ КПІ

« Назад

Основні положення

Розрахунок матеріального балансу води і волокна в технологічному процесі виробництва паперу і картону зазвичай здійснюють в напрямку, протилежному ходу технологічного потоку.

Масні потоки в технологічній системі виробництва паперу чи картону характеризуються наступними параметрами:

Р – загальні витрати масної суспензії, кг;

С – масова частка волокна*, %;

Розрахунок матеріального балансу води і волокна ґрунтується на законі збереження маси речовини, тобто рівності кількості води і сухої речовини, що надійшли на даний вузол (точку), і відповідній їх кількості, яка відходить із вузла (точки). В такому разі складається одне рівняння для балансу маси, а інше – для балансу сухої речовини (1).

В цьому випадку кількість невідомих величин може бути не більше двох, інші повинні бути задані, взяті з практичного досвіду, або визначені в процесі попередніх розрахунків.

де – порядковий (умовний) номер точки технологічної схеми, для якої виконується розрахунок матеріального балансу;

– кількість потоків маси (води), що поступають в точку;

– кількість потоків маси (води), що виходять з точки.

* Як відомо, масова частка (також називають концентрацією) – це відношення маси розчиненої речовини до загальної маси розчину. Тоді:

 ω(x) = m(x)/(m(x) + m(s)) = m(x)/m

де ω(x) – масова частка розчиненої речовини Х;

m(x) – маса розчиненої речовини Х, г

m(s) – маса розчинника S, г

m = m(x) + m(s) – маса розчину, г

Масову частку виражають в долях одиниць або у відсотках (наприклад ω =0,05 або 5%).

Масовий відсотковий вміст волокна, ω,% розраховують за формулою:

ω,% =( m(x) /Σm)*100

Для розрахунку матеріального балансу приймаємо, що Р = m, а С = ω,%

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!