Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4483 Методичні вказівки до виконання розрахунків матеріального балансу води і волокна, Технологія паперу та картону, НТУУ КПІ

Методичні вказівки до виконання розрахунків матеріального балансу води і волокна, Технологія паперу та картону, НТУУ КПІ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

 

Методичні вказівки до виконання розрахунків матеріального балансу води і волокна, Технологія паперу та картону

для студентів напряму підготовки

0513 – "Хімічна технологія" програми професійного спрямування

6.051301 "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини"

(безіттераційний розрахунок)

Затверджено Методичною радою НТУУ "КПІ"

 

Київ НТУУ "КПІ" 2014

Технологія паперу та картону [Текст]: метод. вказівки до виконання розрахунків матеріального балансу води і волокна для студентів напряму підготовки 0513 –"Хімічна технологія" програми професійного спрямування 6.051301 "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини"

Уклад.: Плосконос В.Г., Примаков С.П., Черьопкіна Р.І., Антоненко Л.П., Мовчанюк О.М.

–К.: НТУУ "К

 

 

В.Г.Плосконос, канд. техн. наук, доц.

 

С.П.Примаков, канд. техн. наук, проф.

Р.І.Черьопкіна, канд. техн. наук, доц.

Укладачі:

Л.П.Антоненко, канд. хім. наук, доц.

 

О.М.Мовчанюк, канд. техн. наук, доц.

 

 

 

 

  

Відповідальний

редактор

М.Д.Гомеля, д–р техн. наук, проф.

 

Рецензент:

Степанюк Андрій Романович, канд. техн. наук, доцент.

 

ЗМІСТ

стор.

 Вступ

 4

1. Основні положення

 5

2. Правила складання та розв'язування системи рівнянь

 6

3. Блок–схема виробництва офсетного паперу із целюлози

13

4. Дані для розрахунку матеріального балансу води і волокна

14

5. Приклад розрахунку матеріального балансу води і волокна

16

6. Результати зведеного балансу води і волокна

49

7. Приклад графічного зображення балансу води і волокна

51

 Список літератури

54

  

ВСТУП

Методичні вказівки розроблено для студентів напряму підготовки 0513 – "Хімічна технологія" програми професійного спрямування 6.051301 "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини", які з кредитного модуля "Технологія виробництва паперу та картону на машині" дисципліни "Технологія паперу та картону" розробляють курсову роботу, дипломний проект, обов'язковою складовою частиною яких є розрахунок матеріального балансу води і волокна.

Матеріальний баланс води і волокна дає можливість визначити питомі витрати волокнистих напівфабрикатів та свіжої води на 1 т готової продукції, кількість відходів, а також ступінь використання обігової та проясненої води.

Результати, отримані після розрахунку матеріального балансу води і волокна дають підґрунтя для розуміння послідовності технологічних процесів, які відбуваються як на стадії підготовки маси, так і під час виготовлення самого паперу чи картону на паперо– чи картоноробних машинах та цілісності процесів, пов'язаних з використанням великих за обсягом масних та водних потоків.

Дані, отримані в результаті розрахунку матеріального балансу води і волокна, дають можливість розробити та оцінити балансові схеми води і волокна, а також визначитися зі шляхами скорочення питомого споживання свіжої води залежно від якості продукції, що виготовляється.

Методичні вказівки розроблені з метою прищепити студентам навики складання та розв'язування систем алгебраїчних рівнянь у розрахунку матеріального балансу відповідно до конкретної технологічної схеми виробництва паперу чи картону та залежно від співвідношення потоків в окремих точках технологічної схеми.

Методичними вказівками передбачено, що всі розрахунки виконуються без використання персональних комп’ютерів під час складання та розв’язання системи алгебраїчних рівнянь, що залишає студентам місце для творчого підходу в процесі розрахунку матеріального балансу води і волокна.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!