Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4471 Методичні вказівки до курсової роботи на тему Соціальна робота з дітьми та сім’ями, Соціальна робота з групами, організаціями та громадами

Методичні вказівки до курсової роботи на тему Соціальна робота з дітьми та сім’ями, Соціальна робота з групами, організаціями та громадами

« Назад

Методичні вказівки до курсової роботи на тему Соціальна робота з дітьми та сім’ями, Соціальна робота з групами, організаціями та громадами

Виконання курсової роботи на 3-му і 4-му курсах має на меті практичне застосування студентами теоретичних знань та умінь, отриманих у результаті вивчення навчального курсу, формування глибшого розуміння актуальних проблем соціальної роботи, навчання студентів у процесі виконання ними курсових робіт основ проведення наукових досліджень, отримання емпіричних даних, формування вміння застосування принципу системності наукових досліджень, поєднання роз’єднаних знань у цілісну систему, виведення певних закономірностей, визначення подальших тенденцій розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності.

Готуючись до виконання курсової роботи, студент обирає її тему на основі визначення проблеми дослідження. Тема повинна зацікавити студента, викликати прагнення глибоко вивчити її суть. Активна робота з вибору теми починається зі спільної наради студента й наукового керівника. Доцільно при цьому врахувати актуальність теми для об’єкта дослідження, професійні інтереси студента й напрямок науково-дослідницької роботи, якщо він вже визначився раніше. Обираючи тему курсової роботи, студент повинен зорієнтуватись у тому, щоб дослідження, здійснене в процесі розробки курсової роботи можливо було продовжити у подальших наукових пошуках.

Тема курсової роботи повинна бути сформульована лаконічно і стисло, відповідати обраному напряму підготовки та суті дослідження. Виходячи з цього найбільш оптимальні варіанти тем курсових робіт починаються зі слів «Обґрунтування», «Розробка...», «Аналіз». Подальша зміна теми або її коригування можливе лише з дозволу наукового керівника за умови достатнього обґрунтування змін студентом. Прикладом формулювання теми курсової роботи є: «Аналіз ролі соціального працівника у запобіганні позбавлення батьківських прав».

Формулювання мети курсової роботи зазвичай починається словами: «розробити методику (модель, критерії, вимоги, основи, тощо)», «обґрунтувати...», «виявити...», «розкрити особливості...», «виявити можливості використання...» тощо. Прикладом формулювання мети курсової роботи є: «Виявити особливості соціально-профілактичної роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах».

Жодне дослідження неможливе без правильного формулювання об’єкта та предмета дослідження, наприклад:

Об’єктом дослідження є соціально-профілактична робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Предметом дослідження є позбавлення батьківських прав, як один з можливих наслідків складних життєвих обставин в сім’ї.

Важливою складовою процесу дослідження є формулювання гіпотези. Сформульовані мета й гіпотеза дослідження логічно визначають його завдання.

Оскільки виконання курсової роботи має на меті набуття студентами необхідних знань теоретико-методологічного характеру та відповідних практичних навиків, курсова робота повинна включати теоретико-методологічну та прикладну частини, що, своєю чергою, передбачає проведення теоретичних та емпіричних досліджень і їхню практичну реалізацію.

Метою виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Соціальна робота з дітьми і сім’ями» є закріплення теоретичних знань та практичних навичок, набутих на основі вивчення змісту цього курсу.

Рекомендовано такі теми курсових робіт з навчальної дисципліни «Соціальна робота з дітьми і сім’ями»: 

 1. Соціальна робота з жінками, які зазнають насильства в сім’ї

 2. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

 3. Соціальна робота з сім’ями трудових емігрантів в Україні

 4. Соціальна робота з дітьми з аутизмом на базі Львівської спеціальної загально освітньої школи-інтернат «Довіра»

 5. Соціальна робота з особами, які мають розумову неповносправність (на прикладі діяльності ГО «Спільнота «Ковчег»

 6. Створення безпечного життєвого середовища для дитини з особливими потребами

 7. Роль батьків у залученні дітей з особливими потребами в інклюзивний освітній простір

 8. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

 9. Роль недержавних організацій у роботі з багатодітними сім’ями

 10. Важливість формування моделі родинного життя

 11. Вплив сім’ї на формування особистості дитини

 12. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняПідліткова агресія як наслідок домашнього насильства в сім’ї

 13. Соціальне сирітство в Україні: стан та перспективи подолання

 14. Соціально-правові аспекти соціальної роботи у випадку домашнього насильства над жінками.

 15. Соціальний захист «дітей вулиці»

 16. Особливості статевого виховання підлітків з метою попередження раннього батьківства

 17. Особливості роботи соціального працівника з родинами щодо запобігання торгівлі людьми.

 18. Особливості соціальної робот із сім’ями біженців та вимушених мігрантів (на прикладі біженців з АР Криму у 2014 році)

 19. Дитяча безпритульність як один із наслідків сирітства в Україні

 20. Завдання та роль соціального працівника в мультидисциплінарній команді (на прикладі Центру «Підліток і сім’я»)

 21. Роль соціального працівника у групах взаємодопомоги в роботі з батьками, які виховують дитину з синдромом РДА

 22. Формування соціальної компетенції клієнтів соціальної роботи у сфері ментального здоров’я

 23. Делінквентна поведінка підлітків як наслідок виховання сім’ї

 24. Освіта у виправних колоніях як метод ресоціалізації неповнолітніх ув’язнених

У межах кожної вищезазначеної тематики розроблено в середньому до п’яти тем курсових робіт.

Метою виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Соціальна робота з організаціями та громадами» є закріплення теоретичних знань та практичних навичок, набутих на основі вивчення змісту цього курсу.

Рекомендовано такі теми робіт з навчальної дисципліни «Соціальна робота з організаціями та громадами»:

1. Роль волонтерів у роботі з дітьми “групи ризику”

2. Соціальна активність осіб літнього віку

3. Соціальний супровід людей похилого віку

4. Організація дозвілля людей похилого віку (на прикладі ГО «Самопоміч»)

5. Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам

6. Соціальна робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих

 обставинах

7. Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти з синдромом Дауна

8. Інклюзивна освіта як фактор соціалізації дітей та молоді з синдромом Дауна

9. Арт-терапія у соціальній роботі з дітьми з церебральним паралічем

10. Створення безпечного життєвого середовища для дитини з особливими потребами

11. Розвиток соціально-побутових навичок в осіб з особливими потребами

12. Методи поведінкової терапії у роботі з підлітками «групи ризику»

13. Роль соціального працівника у статевому вихованні сучасної молоді

14. Особливості соціального супроводу жінок, які зазнають насильства в сім’ї

15. Соціальний супровід одиноких матерів

16. Роль державних та недержавних організацій в процесі реалізації соціального захисту людей похилого віку

17. Підтримка молодіжних громадських організацій органами місцевого самоврядування на теренах Львівської області

18. Особливості соціально-правового захисту багатодітних сімей на сучасному етапі

19. Робота з соціальними сиротами (на прикладі Мальтійської служби допомоги у Львові)

20. Система надання соціальних послуг бездомним у громаді (на прикладі м.Львова)

21. Соціальна реабілітація незрячих людей на прикладі діяльності Львівської обласної організації «Українського товариства сліпих»

22. Соціальне сирітство в Україні: стан та перспективи подолання

23. Ролі соціального працівника у громаді

24. Соціальні проблеми молодих сімей в сучасному суспільстві

25. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх, які є вихованцями закладів інтернатного типу

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!