Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4469 Представлення результатів наукового дослідження студентами напряму Соціальна робота

Представлення результатів наукового дослідження студентами напряму Соціальна робота

« Назад

Представлення результатів наукового дослідження студентами напряму Соціальна робота

Особливістю комплексу курсових робіт циклу професійної та практичної підготовки для студентів, які навчаються за напрямом «Соціальна робота», є наскрізна тематика робіт, яка в подальшому переростає в тематику бакалаврських кваліфікаційних робіт для кожного студента зокрема. Теми курсових робіт передбачають проведення теоретичних і емпіричних досліджень та їхню практичну реалізацію.

2.1. КУРСОВА РОБОТА СТУДЕНТА 2-го КУРСУ НАПРЯМУ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» НА ТЕМУ «ОСНОВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ»

ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ «Огляд літератури з проблеми дослідження» на тему: «(Визначена тема дослідження)»

 1. Визначити проблему дослідження як дослідницьке запитання. Обґрунтувати актуальність визначеної проблеми дослідження (1-2 стор.)

 2. Виконати огляд літератури з використанням різних видів читання. Представити послідовно результати опрацювання 15 джерел (0,5-1 стор. на кожне джерело)

 3. Узагальнити опрацьовану літературу: написати висновки та подати перелік виявлених потреб для подальшого наукового пошуку (2-3 стор.).

 4. Оформити список наукової літератури і джерел, а також зробити посилання в тексті згідно з існуючими вимогами

 5. Дати власну оцінку виконаному огляду літератури за запропонованими критеріями

ЯК ВИКОНУВАТИ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ?

а). Починайте огляд літератури з добре сформульованого дослідницького запитання як головної проблеми Вашого дослідження. Будьте при цьому ретельними, систематичними та організованими.

б). Заплануйте стратегію пошукових дій для виконання завдань огляду літератури, зокрема встановіть:

 • Тип огляду літератури (див. далі)

 • Типи джерел (див. далі)

в). Встановіть також параметри свого пошуку:

 • Скільки часу Ви відводите для огляду літератури?

 • Яким буде термін давності джерел?

 • Якою буде мінімальна кількість джерел?

 • Скільки бібліотек Ви відвідаєте? _ _ _тощо

 • Як Ви будете реєструвати бібліографічні дані?

- в зошиті; - на карточках; - в електронному варіанті _тощо

г). Заведіть окрему папку або відкрийте комп'ютерну папку / файл /и.

Огляд літератури має на меті:

 • Продемонструвати обізнаність з існуючими знаннями. Зробити загальний огляд «великих питань» та визначити існуючі прогалини. Вибрати деякі з них для власного подальшого дослідження.

Добре виконаний огляд літератури виявляє рівень професійної компетентності (знання та вміння), здатності та досвід дослідника.

 • Показати напрям наукового пошуку з досліджуваної проблеми, а також те, як саме нове дослідження пов’язане з попередніми.

Добре виконаний огляд літератури розміщує здійснюване наукове дослідження у загальному контексті наукового пошуку.

 • Підсумувати зроблене іншими. Синтезувати вже отримані результати наукового пошуку. Забезпечити контекст для своєї дослідницької роботи.

Добре виконаний огляд літератури вказує на сфери погодженості, розбіжностей та виникнення нових запитань, підводить до межі дотепер відомого та окреслює напрям подальшого наукового пошуку.

 • Навчитися існуючого досвіду. Сформувати розуміння теорій і методів.

Стимулювати нові ідеї.

Добре виконаний огляд літератури акцентує на тому, що саме з виявленого іншими (процедури, прийоми та моделі дослідження) може бути корисним для наслідування; підводить дослідника до висування нових припущень/передбачень/гіпотез.

Функції огляду літератури:

 • Дослідити історію проблеми - Що зроблено іншими з цієї проблеми?/ Які аспекти вони вивчали?/ Які підходи застосовували?/ Які отримали результати?/ З якими труднощами зустрічалися?

 • Допомогти у виборі дослідницьких процедур - Стосується програми (дизайну) дослідження.

 • Ознайомитися з теоретичним підґрунтям проблеми - Як Ваша проблема співвідноситься з більшим обсягом взаємопов’язаних ідей?

 • Оцінити переваги попередніх досліджень – Значущість, якість програми (дизайну) дослідження, обґрунтованість зроблених висновків – сильні сторони і обмеження

 • Обґрунтувати вибір головної проблеми Вашого дослідження 

Типи джерел: (1) Наукові журнали (періодичні видання). Відіграють основну роль у системі наукового спілкування. Усе частіше зберігаються в електронному форматі. (2) Книги, монографії, перекладні видання. (3) Дисертації, автореферати. (4) Матеріали конференцій (тези, збірники статей). (5) Закони, нормативні акти. (6) Урядові видання. (7) Довідкові видання. (8) Неопубліковані роботи – звіти, документи. (9) Інтернет-джерела. 

Особливості процесу виконання огляду літератури

 • Процес виконання огляду літератури допомагає:

- послідовно організувати та розташувати ідеї;

- згрупувати пов’язані між собою ідеї;

- відокремити більш загальні ідеї від більш конкретних, специфічних ідей або деталей.

 • Ведення попередніх записів організуєнотатки, визначає перелік ідей, а також план тексту.

 • Написання тексту формує:

-перший начерк письмової роботи;

- вступ і висновки.

 • Переписування:

- оцінює і шліфує текст шляхом перегляду його структури, пошуку помилок та неточностей;

- поєднує два процеси: перевірки та редагування.

Пропозиції щодо виконання огляду літератури:

 • Починайте відразу.

 • Зробіть перерву, потім поверніться до вже виконаного.

 • Продовжуйте написання, дотримуючись притаманних Вам звичок.

 • Розбийте більші фрагменти на менші для їхнього опрацювання.

Виконайте послідовний аналіз наукової літератури та джерел з визначеної проблеми за наступною схемою (виклад основного змісту своїми словами, виключення цитування):

 • Якими є основні поняття і термінологія використані автором джерела?

 • Про яку основну ідею/ї та які основні результати йдеться у цьому джерелі?

 • Поясніть, наскільки важливим є це джерело для обраної Вами проблеми дослідження.

 • Якими є позиція/точка зору та висновки автора стосовно досліджуваної проблеми? 

Ключові запитання, на які необхідно відповісти в огляді літератури:

 • Чи я включила/в основну галузеву літературу, що безпосередньо

 стосується моєї теми?

 • Як опрацьована мною література допомагає зосередитися на моєму дослідженні (припущеннях/передбаченнях/прогнозах/гіпотезах, запитаннях, теоретичній моделі/моделях, досліджуваних концепціях, прогалинах в інформації/знаннях тощо)? 

Кінцева версія:

 • Обов’язково представте основні питання/концепції, що розглядаються у джерелах та відповідаютьтемі Вашого дослідження.

 • Включіть джерела, що стосуються основних питань/концепцій.

 • Намагайтеся представити в інтегрований спосіб поєднання результатів/ точок зору із сукупності досліджень шляхом зіставлення досліджень; пов’яжіть дослідження певним чином або покажіть, чим вони відрізняються;

 • Представте своє власне бачення опрацьованої літератури шляхом включення стислого викладу змісту основних літературних фрагментів та представлення наприкінці інтегрованого підсумку, що чітко окреслює значення/впливи, проектуючи їх на Ваше дослідження. 

Деякі типові проблеми:

 • Відсутність вступної частини в літературному огляді, що визначає організаційну структуру цього розділу

 • Нечітке визначення того, як Ваше дослідження ґрунтується на або відрізняється від попередніх

 • Пропущено основну літературу з проблеми дослідження

 • Надмірне використання цитат

 • Відсутність висновків

 • Відсутність переліку виявлених потреб для подальшого наукового пошуку

 • Наявні орфографічні, граматичні, друкарські помилки та стилістичні неточності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!