Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4465 Проведення наукового дослідження у соціальній роботі, Соціальна робота

Проведення наукового дослідження у соціальній роботі, Соціальна робота

« Назад

Проведення наукового дослідження у соціальній роботі

Наукова робота виявляє здатність студента до самостійного осмислення проблеми; формує початкові вміння вести науковий експеримент, чітко й логічно викладати свою думку; перевіряє рівень володіння сучасними методами навчання, здатність застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, а також уміння формулювати висновки, рекомендації, оформляти результати.

Проведення наукового дослідження передбачає планування дослідження, написання план-проспекту / пропозиції дослідження.

ПЛАН-ПРОСПЕКТ/ пропозиція наукового дослідженняце визначений порядок, послідовність дій виконання наукової роботи;основний поетапний виклад організації та виконання наукового дослідження.

Увесь хід наукового дослідження можна представити у вигляді такої логічної схеми:

1. Постановка проблеми дослідження та дослідницького запитання; вибір теми. Обґрунтування актуальності обраної теми дослідження

2. Визначення мети і завдань, об’єкта й предмета, гіпотез/и дослідження

3. Пошук та опрацювання літератури

4. Визначення методології дослідження

5. Формулювання новизни та наукової цінності дослідження

6. Написання плану-проспекту / пропозиції наукового дослідження

7. Проведення емпіричної частини дослідження

8. Обговорення результатів дослідження

9. Укладання науково обгрунтованих практичних рекомендацій

10. Формулювання висновків та оцінка отриманих результатів

11. Оформлення списку літератури та додатків

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!