Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4462 Теоретичні методи наукового дослідження у соціальній роботі, Виконання огляду літератури, Соціальна робота

Теоретичні методи наукового дослідження у соціальній роботі, Виконання огляду літератури, Соціальна робота

« Назад

Теоретичні методи наукового дослідження у соціальній роботі, Виконання огляду літератури

Порядок обробки та групування інформації

Згідно з обраною темою наукової роботи дослідник самостійно підбирає літературні джерела (книги, брошури, статті), офіційні документи, накопичує відомчі матеріали з теми дослідження та опрацьовує їх. Порядок роботи над літературними джерелами включає бібліографічний пошук літератури з теми дослідження, її вивчення, фіксацію початкових даних і їх використання у процесі наукового дослідження для створення нових знань.

Робота з друкованими та електронними джерелами інформації передбачає застосування різних видів (аналітичних і синтетичних) читання тексту: загальне ознайомлення (ознайомлення зі змістом і швидкий перегляд джерела); уважне читання по розділах (виділення найважливішого тексту); вибіркове читання тексту (перечитування найважливішого); складання плану прочитаного матеріалу (постановка проблем); виписка з прочитаного (повніше та чіткіше – цитата і бібліографічний опис із зазначенням тих сторінок, звідки взята цитата); оформлення картотек (бібліографічна картотека, картотека виписок, картотека рефератів, картотека іноземної літератури); зіставлення та критична оцінка прочитаного (запис зауважень).

Під час роботи з друкованими та електронними джерелами інформації дослідник виписує окремі речення або абзаци. При цьому необхідно уникати накопичення матеріалу, що не стосується обраної теми та об’єкта дослідження. Досвід свідчить, що приблизно 30-40 % літературних джерел, початково відібраних за їхньою назвою, виявляються некорисними у роботі над темою.

У процесі роботи над джерелами з’являються власні висновки, оцінки, узагальнення, передбачення у використанні інформації. Коли нотатки здійснюються рукописним способом, їх необхідно виділяти в тексті позначками на полях у квадратних дужках або іншим кольором. У цьому випадку окремі положення краще фіксувати на аркушах паперу тільки з одного боку, залишаючи великі поля. Це дає змогу у необхідних випадках робити додаткові вставки, паралельні витяги з інших книг для порівняння, а також виклад власної думки з певного питання. З цією метою можна використати картки з картону, наприклад, які зручно групувати за однорідністю питань, що вивчаються. Доцільно робити кольорові або шрифтові виділення нотаток.

Проте у сучасних умовах набагато краще та зручніше використовувати для роботи над текстом персональний комп’ютер та спеціальне програмне забезпечення - текстові редактори, наприклад, Microsoft Word. При використанні комп’ютера процес початкового накопичення інформації значно спрощується. Нотатки можна робити власноручно, записуючи текст у відповідний текстовий файл. Інший шлях - це сканування великих частин тексту сканером, а потім за необхідності його правка та коментар.

Незалежно від того, на якому носії (електронному чи на паперовому) зафіксована інформація із літературного джерела, вона повинна бути згрупована за однорідними ознаками для використання в процесі дослідження. Такою ознакою здебільшого є питання, що містяться у плані теми дослідження.

Записи на паперових картках зручно групувати у спеціальні картотеки, проте вони повинні мати картонні розподільники з індикаторами за планом дослідження. При використанні комп’ютерів варто накопичувати виписане в окремих файлах, що відповідають розділам роботи. Потім, у процесі вторинного групування матеріалу, необхідний текст буде переноситися в основний файл наукової роботи.

У ході дослідження дослідник опрацьовує велику кількість літературних джерел, інформацію з яких неможливо запам’ятати чи виписати в повному обсязі, тому необхідно при її опрацюванні використовувати такі способи фіксації інформації: анотація; резюме; тези; реферат; цитата; конспект; покажчики. 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Анотація

стисла характеристика книги, статті, рукопису тощо. За своїм характером анотації можуть бути довідковими та рекомендаційними, тобто такими, які містять критичну оцінку твору. Виходячи з вимог до анотації, її обсяг – від декількох слів до 10-15 рядків.

Резюме

короткий підсумок прочитаного наукового твору, в якому містяться висновки та головні підсумки.

Тези

положення, які коротко викладають одну з основних думок наукового джерела. Тези подаються у формі логічних суджень. Тези поділяють на основні, прості та складні. Прості тези записують при першому ознайомленні з текстом (іноді їх записують у вигляді цитат). Основні тези часто створюються на основі простих, шляхом їх узагальнення, переробки й виключення окремих положень.

Цитата

дослівний уривок з твору певного автора, що наводиться для підтвердження або заперечення висловлюваної думки. Шляхом цитування слід оформлювати найважливіші фрагменти авторського тексту.

Бібліотеки України:

1. НБУ ім.. В. Вернадського, http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

2. НАНУ, http://www1.nas.gov.ua/

3. ЛНУ імені Івана Франка, http://library.lnu.edu.ua/

4. Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, http://www.lsl.lviv.ua/ 

Елетронні ресурси:

 1. Пан Бібліотекар, http://panbibliotekar.blogspot.com/

 2. BookLand - магазин электронних книг

 3. Українська бібліотека – «Джерело»

 4. Большая Одесская библиотека

 5. Большая онлайн библиотека e-Reading

 6. Большая электронная библиотека

 7. Електронна бібліотека української літератури (Канада)

 8. Литературная информационно-поисковая система-каталог

 9. Мислене древо (Українські інформаційні ресурси для освіти і науки)

 10. Научная электронная библиотека Украины - Scientific Electronic Library of Ukraine

 11. PSYLIB - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

 12. Электронная библиотека

 13. Большая электронная библиотека 

Бази даних

Наукометрична база даних – це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Деякими відомими бібліографічними базами даних є такі: WebofScience, Scopus, WebofKnowledge

 1. http://www1.nas.gov.ua/publications/news/Pages/25092013.aspx

 2. http://www.scopus.com/

 3. http://thomsonreuters.com/

 4. http://www.indexcopernicus.com/

 5. http://doaj.org/

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!