Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4461 Визначення проблеми наукового дослідження та обґрунтування її актуальності, Соціальна робота

Визначення проблеми наукового дослідження та обґрунтування її актуальності, Соціальна робота

« Назад

Визначення проблеми наукового дослідження та обґрунтування її актуальності

У широкому сенсі під соціальними проблемами слід розуміти всі соціальні явища, пов’язані з поведінкою людей у суспільстві як у рамках норми, так і поза її межами. Зазвичай поява соціальних проблем пов’язана з функціонуванням соціальних систем і спочатку не викликає у людей занепокоєння чи дискомфорту. У вужчому сенсі про соціальну проблему говорять, виявляючи руйнування стабільних соціальних зв’язків, коли її розвиток призводить до суперечностей, напруженості і конфліктів. У цьому випадку для виявлення соціальних проблем об’єктивний стан справ зіставляють із нормою. Отже, соціальні проблеми є частиною соціальних процесів, їх зміст носить соціальний характер, а форма прояву – особистісний (наприклад, проблема зростання кількості розлучень у сучасному глобальному суспільстві – і розпад конкретної сім’ї).

Зміст і розуміння соціальних проблем змінюється в часі і просторі і проявляється по-різному для суспільства, групи та особистості. Проте джерело соціальних проблем залишається незмінним, воно міститься в соціокультурній підсистемі суспільства. Це соціальна нерівність, яка знаходить прояв у різноманітності потреб і цінностей людей та форм їх досягнення. З проявами нерівності пов’язана ціла низка проблем у соціальній сфері: низький рівень матеріального добробуту, безробіття, соціальна екслюзія або виключення (пов’язане із ситуацією, коли індивіди і групи позбавлені можливості користуватися соціальними правами, гарантованими міжнародними та національними правовими актами) та ін.

Соціальні проблеми є об’єктом наукового дослідження в соціальній роботі. Коли дослідник розпочинає дослідження, він вже має певне уявлення, концепцію того, що він збирається вивчати. На основі цього дослідник формулює наукову проблему. Під науковою проблемою вчені розуміють таке питання, вирішення якого не міститься в системі знань, накопичених суспільством. Вона об'єктивно виникає в ході розвитку пізнання, питання або комплексу питань, розв’язання яких являє істотний практичний або теоретичний інтерес.

Формулювання проблеми наукового дослідження – це кристалізація задуму наукової роботи, конкретного питання, яке виникає тоді, коли наявних знань недостатньо для вирішення певної задачі. Отже, правильна постановка проблеми наукового дослідження – запорука успіху. Можна виділити три етапи формулювання проблеми наукового дослідження: (1) виявлення прогалини в науковому знанні про реальність; (2) опис проблеми на рівні буденної мови; (3) формулювання проблеми в термінах наукової дисципліни.

Важливо відрізняти соціальну проблему від проблеми наукового дослідження. Проблеми наукових досліджень часто є похідними від соціальних проблем, проте не зводяться до них. Так, проблема бідності – це соціальна проблема, вирішувати яку можливо лише за допомогою практичних дій. Прикладному характерові соціальної роботи відповідає, наприклад, така проблема наукового дослідження, як «Шляхи подолання бідності», формулювання якої водночас є доволі широким. Звузити цю широку проблему до формулювання вужчої, головної проблеми наукового дослідження доцільно за допомогою дослідницького запитання.

Дослідницьке запитання – це формально поставлене запитання як запит з конкретної проблеми, перший активний крок у науковому дослідженні. Як фундаментальне осердя наукового дослідження дослідницьке запитання фокусує його, визначаючи напрям здійснення наукового пошуку.

Прикладом формулювання вужчої, головної проблеми дослідження в соціальній роботі може бути таке дослідницьке запитання: «Які підходи соціальної роботи сприяють подоланню бідності в Україні?». Для порівняння, соціологічне дослідження характеризуватиме такий приклад дослідницького запитання: «Якими є причини бідності в Україні?».

Дослідницьке запитання визначає формулювання теми дослідження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!