Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4460 Соціальна робота як навчальна дисципліна, Соціальна робота

Соціальна робота як навчальна дисципліна, Соціальна робота

« Назад

Соціальна робота як навчальна дисципліна

Розвиток соціальної роботи як суспільної діяльності та галузі наукових знань зумовив необхідність професійної підготовки соціальних працівників. Соціальна робота як навчальна дисципліна має на меті ознайомити студентів із теоретико-методологічними засадами соціальної роботи (структурою, рівнями, функціями, закономірностями, принципами, методами, категоріями, основними теоріями та моделями соціальної роботи); проаналізувати ґенезу соціальної роботи як науки та сфери практичної діяльності; визначити роль соціальної роботи у розв’язані соціальних проблем; ознайомити з особливостями й технологіями організації та здійснення соціальної роботи в різних сферах суспільного життя (охороні здоров’я, освіті, пенітенціарній системі, системі соціального захисту населення тощо) та з різними категоріями клієнтів (дітьми та молоддю, сім’ями, особами похилого віку, людьми з обмеженими функціональними можливостями, особами з проявами девіантної поведінки тощо); виховувати у студентів моральні якості та формувати гуманістичні ідеали та загальнолюдські цінності, визначені в етичних засадах соціальної роботи; розвивати творче та критичне мислення студентів, уміння професійно аналізувати й оцінювати соціальні явища, втілювати в життя соціальну політику держави, сприяти гармонізації людських стосунків.

Найважливішими принципами, що лежать в основі професійної підготовки соціальних працівників, є:

1) наголос на соціальному розвитку, відданість соціальній справедливості та змінам;

2) підготовка висококваліфікованого фахівця загальної практики, відданого соціальним змінам та інноваціям;

3) інтеграція теорії і практики, що завершується практичним застосуванням набутих в аудиторії теоретичних знань та практичних умінь у практиці соціальної роботи;

4) бачення особливостей практики соціальної роботи в контексті соціальної політики.

Посилена увага приділяється розвитку соціальних послуг, базованих на громаді, зорієнтованих на родину та керованих споживачами. 

У результаті проведення наукових досліджень, скерованих на розвязання соціальних проблем студенти матимуть такі знання:

 • Розуміння суті кваліфікаційного наукового дослідження;

 • Розуміння наукової проблематики соціальної роботи;

 • Розуміння необхідності та уміння постановки дослідницького запитання й формулювання гіпотез, котрі визначають стратегію наукового дослідження;

 • Розуміння необхідності аналізу наукової літератури для досягнення мети наукового дослідження;

 • Розуміння суті та доцільності використання різноманітних методів збору даних;

 • Розуміння можливих джерел збору даних та процедур формування вибірки;

 • Розуміння кількісних та якісних методів аналізу;

 • Розуміння етичних принципів як основи науково-дослідницької роботи з людьми, визначення їх соціальної поведінки як об’єктів дослідження. 

У результаті виконання науково-дослідницьких робіт студенти матимуть такі вміння:

 • Здатність формулювати та розробляти проблему дослідження, що може зробити певний внесок у розвиток теорії і практики соціальної роботи;

 • Уміння пошуку, опрацювання наукової літератури, аналізу та використання науково-методичної літератури;

 • Уміння підбору методів і формування методології з обраної теми;

 • Здатність розробити пропозицію дослідження у письмовому вигляді, включно з оглядом літератури і повним описом методології дослідження; виконати її презентацію у форматі PowerPoint;

 • Здатність розробити інструменти передтестового збору даних;

 • Здатність сформувати вибірку;

 • Здатність отримати та оцінити знання, здобуті в процесі дослідження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!