Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4457 Діагностування соціальних проблем шляхом наукового пошуку, Соціальна робота

Діагностування соціальних проблем шляхом наукового пошуку, Соціальна робота

« Назад

Діагностування соціальних проблем шляхом наукового пошуку

У науково-практичному плані соціальному працівникові доводиться вирішувати широке коло завдань. Для ефективного виконання цих завдань необхідно отримати достовірні знання про об’єкт або соціальний процес, що досліджується, у всій своїй складності та різноманітності. Такі знання можна отримати шляхом проведення соціальної діагностики. Мета діагностики стану соціального об’єкта - встановлення достовірності інформації про нього і навколишнього середовище, прогнозування його можливих змін і впливу на інші соціальні об’єкти, а також вироблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття організаційних рішень, соціального проектування дій з надання соціальної допомоги. В англомовній літературі переважно вживаються терміни «evaluation» та «assessment».

Технологія соціальної діагностики містить принципи, алгоритм процедур і способів перевірки із застосуванням різних методів дослідження соціальних процесів. В основі діагностики лежить проблема аналізу й узагальнення факторів, що характеризують соціальний розвиток людини, соціальних груп, суспільства.

Студенти в ході виконання курсових робіт та бакалаврської кваліфікаційної роботи можуть використовувати діагностування для оцінювання потреб певної групи отримувачів соціальних послуг, потреб фахівців – працівників соціальних організацій (для визначення ресурсів, необхідних для ефективного надання соціальних послуг), моніторингу процесу надання соціальних послуг соціальними службами та окремими фахівцями, оцінювання результативності та ефективності професійного втручання та соціальних програм чи політик, для визначення якості наданих соціальних послуг шляхом аналізу рівня задоволення клієнтів наданими соціальними послугами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!