Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4451 Розділ 2 на тему Обґрунтування інноваційного проекту, НУ ЛП

Розділ 2 на тему Обґрунтування інноваційного проекту, НУ ЛП

« Назад

Розділ 2 на тему Обґрунтування інноваційного проекту

У цьому розділі згідно заданого предмету інновацій, перелік яких подано у табл. 2.1, студент розробляє механізм удосконалення міжнародної економічної діяльності та обґрунтовує напрями покращення економічної ефективності роботи підприємства.

До основних елементів розділу належать:

3.1. Опис етапів здійснення міжнародної економічної операції як основи діяльності в обрій сфері.

3.2. Формування графічної схеми міжнародної економічної операції та опис необхідних процедур з зазначенням відповідних форм документів (рис. 2.1, рис. 2.2).

3.3. Складання календарного плану здійснення міжнародної економічної операції (табл. 2.2).

3.4. Висновок по отриманих результатах.

Формування етапів здійснення міжнародної економічної операції здійснюють у довільній формі. В даному пункті повинні бути відображені дії підприємства на стадії підготовки контракту, його реалізації та остаточних розрахунків після здійснення операції. Важливу увагу необхідно приділити документальному супроводу та налагодженню комунікаційних процесів при реалізації проекту

Таблиця 2.1

Об’єкти міжнародної економічної діяльності та відповідні їм предмети інновацій

Об’єкти міжнародної економічної діяльності

Предмет інновацій

Міжнародна туристична діяльність

Розроблення нового туристичного маршруту

Розширення сервісу

Започаткування суміжних видів діяльності

Купівля (оренда) об’єктів інфраструктури

Розроблення і торгівля інноваційними товарами

Розроблення схеми експортної поставки товарів

Розроблення схеми закупівлі імпортних товарів

Впровадження реекспортних операцій

Впровадження реімпортних операцій

Впровадження операцій міжнародного лізингу

Впровадження товарообмінних операцій

Впровадження операцій на давальницькій сировині

Міжнародна медіа-комунікаційна діяльність

Розроблення внутрішньо корпоративної радіомережі

Розроблення корпоративних друкованих видань

Організування медіа-проектів

Приклади схем здійснення експортної (рис. 2.1) та імпортної (рис. 2.2) операцій на умовах CIF та їх опис наведено нижче.

Рису. 2.1. Схема експортної операції: 

1. Завод склав проект договору комісії зі спеціалізованою зовнішньоторговельною фірмою (ЗТФ), підписав його і направив фірмі в двох примірниках.

2. ЗТФ розглянула проект договору, підписала його й один примірник повернула заводу.

3. ЗТФ запросила в Асоціації експортерів при Торгово-промисловій палаті України й інших організацій (у схемі АБД - автоматизовані банки даних) інформацію з ринку тракторів і про фірмову структуру ринку.

4. ЗТФ одержала матеріали, проаналізувала їх і розрахувала ціни.

5. ЗТФ розробила програму рекламних заходів і через ЗТО “Зовнішторгреклама” (ЗТР ТПП) розмістила рекламу в українській та іноземної пресі.

6. ЗТФ визначила контрагента і підготувала оферту.

7. ЗТФ направила тверду оферту єгипетській посередницькій фірмі “Ель-Наср”.

8. Переговори між ЗТФ і компанією “Ель-Наср” завершилися підписанням контракту на постачання тракторів на базисній умові СІФ Олександрія з платежем по безвідкличному підтвердженому акредитиву.

9. Фірма “Ель-Наср” проводить першу рекламну кампанію, розміщаючи в рекламному агентстві рекламу тракторів до їхнього постачання.

10. ЗТФ направила заводу копію підписаного з імпортером контракту на виготовлення тракторів і їхнього відвантаження в порт Одеса у зазначений у контракті термін.

11. ЗТФ дає доручення ЗТО “Укрзовніштранс” (УЗТ), з якою раніше уклала договір про транспортно-експедиторське обслуговування її вантажів, зафрахтувати судно.

12. ЗТФ направила лист в АТ “Індержстрах” (ІДС), із яким раніше уклала генеральний поліс про страхування її вантажів, з проханням застрахувати трактори на період перевезення, страховий поліс виписати на компанію “Ель-Наср”.

13. Завод повідомляє ЗТФ, що товар виготовлений і готовий до відвантаження (упакований, замаркірований, укомплектований необхідними товарними документами).

14. ЗТФ повідомляє імпортеру про готовність товару до відвантаження і просить відкрити безвідкличний підтверджений акредитив.

15. Імпортер у Центральному банку Єгипту (ЦБЄ) відкриває акредитив на користь ЗТФ.

16. Сума платежу переказується з ЦБЄ на рахунок ЗТФ в Укрексімбанку (УЕБ), про що останній інформує фірму.

17. ЗТФ дає заводу дозвіл на відвантаження товару в порт Одеса з урахуванням позиції судна.

18. Завод відвантажує товар у порт Одеса.

19. ЗТФ дає доручення УЗТ зробити транспортно-експедиторське обслуговування тракторів на базі генеральної угоди, включаючи митне декларування і відвантаження товару.

20. УЗТ дає доручення транспортно-експедиторській конторі (ТЕК) у порту Одеса зробити цю роботу.

21. Транспортно-експедиторська контора надсилає на Одеську митницю (МИТ) митну декларацію.

22. Транспортно-експедиторська контора після митного очищення товару дає вказівку відвантажити трактори в порт Олександрія.

23. Трактори відвантажені імпортеру, йому відправлене сповіщення про відвантаження.

24. ЗТФ надсилає листа транспортно-експедиторській конторі УЗТ у порту Одеса з додатком копії контракту (або виписки з нього) і акредитиву з проханням одержати в порту відвантажувальні документи і на підставі зібраних документів виписати рахунок.

25. Одночасно ЗТФ надсилає листа у УЕБ з проханням дати доручення відділенню банку в Одесі (від. УЕБ) зробити розрахунок по цій операції.

26. УЕБ дає це доручення.

27. Транспортно-експедиторська контора виписує рахунок і з прикладеними товарними документами, передбаченими умовами акредитиву, надсилає у відділення УЕБ в Одесі.

28. Відділення УЕБ робить розрахунок і надсилає документи в УЕБ.

29. УЕБ інформує завод і зовнішньоторговельну компанію, що розрахунок зроблений (на рахунок заводу надійшла вартість тракторів за відрахуванням комісії, на рахунок ЗТФ - комісійні).

30. Імпортер виконує митні формальності (сплачує мито, податки, якщо треба - одержує імпортну ліцензію і т.д.).

31. Імпортер надсилає експедиторській фірмі (Експ.) у порту Олександрія рознарядку - куди вантажити товар.

32. Трактори відвантажені на склад-майстерню імпортера (Склад).

33. Імпортер на своєму складі-майстерні здійснює передпродажний сервіс і доробку до вимог місцевого ринку.

34. Після надходження тракторів імпортер звичайно проводить повторну рекламну кампанію через рекламне агентство.

35. Трактори передані на реалізацію дилерам (Д).

36. Дилери реалізують трактори фермерам (Ф).

Рис. 2.2. Схема імпортної операції: 

1. Замовник направив зовнішньоторговельній фірмі (ЗТФ) проект договору комісії на закупівлю бавовни, підписавши його в двох примірниках.

2. ЗТФ розглянула його, підписала і один примірник повернула замовнику.

3. ЗТФ запросила в Асоціації експортерів ТПП і інших організацій (у схемі АБД - автоматизовані банки даних) інформацію про ринок бавовни і його фірмову структуру.

4. ЗТФ зібрала інформацію, проаналізувала її, склала конкурентний лист.

5. ЗТФ направила запити можливим постачальникам (Експортер I, Експортер II).

6. ЗТФ шляхом листування, телеграфом або факсом одержала пропозиції можливих постачальників.

7. ЗТФ, проаналізувавши пропозиції, вибрала потенційного постачальника - єгипетську фірму “Олександрія Коттон” (експортер II) і підписала з нею контракт.

8. Експортер повідомив ЗТФ, що товар готовий до відвантаження і просить відкрити безвідкличний підтверджений акредитив на його користь.

9. ЗТФ дає доручення Укрексімбанку (УЕБ) відкрити акредитив.

10. УЕБ відкриває в Центральному банку Єгипту (ЦБЄ) акредитив на користь “Олександрія Коттон”.

11. ЦБЄ повідомляє експортеру, що акредитив на його користь відкритий.

12. Експортер дає доручення транспортно-експедиторській фірмі (ТЕФ доставити бавовну в порт Олександрія, здійснити усі формальності з її експорту (заповнити митну декларацію, оплатити мита i портові збори і т.д.), зафрахтувати судно і відвантажити бавовну в порт Одеса.

13. Товар навантажений, капітан судна виписав коносамент, вантаж спрямований у порт Одеса.

14. Експортер сам або через транспортно-експедиторську фірму надсилає в ЦБЄ рахунок-фактуру, специфікацію, сертифікат якості, карантинний сертифікат і, якщо треба, інші документи для оплати відвантаженої бавовни.

15. Експортер одержує гроші з акредитиву проти пред'явлених товарних документів.

16. Експортер протягом 24 годин після відплиття судна дає сповіщення про відвантаження товару.

17. ЦБЄ пересилає товаросупроводжувальні документи у УЕБ, який передає документи ЗТФ.

18. ЗТФ за 72 години до прибуття судна надсилає в транспортно-експедиторську контору ЗТО “Укрзовніштранс” (ТЕК УЗТ) у порту Одеса рознарядки на відвантаження товару.

19. Бавовна відповідно до рознарядки поставляється замовнику і/або його клієнтам - споживачам бавовни.

Календарний план здійснення міжнародної економічної виконують у такій формі: 

Таблиця 2.2

Календарний план здійснення експорту/імпорту товару ___ на умовах ___ з платежем у формі ___

№ з/п

Назва робіт

Термін здійснення

Виконавець

Примітка

1.

Складання проекту договору комісії зі спеціалізованою ЗТФ та його підписання

1 жовтня – 5 жовтня

Завод-виробник

 

2

Збір інформації про кон’юнктуру ринку товару

5 жовтня – 15 жовтня

ЗТФ

 

...

...

...

...

 

Формування календарного плану є важливим етапом також при формування проектних рекомендацій також у сфері туристичної си медіа-комунікаційної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!