Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4449 Загальні положення, Зміст курсової роботи, Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності, НУ ЛП

Загальні положення, Зміст курсової роботи, Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності, НУ ЛП

« Назад

1. Загальні положення

Курсова робота з дисципліни «Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності» виконується протягом семестру згідно з навчальним планом. Основним завданням є закріплення теоретичних знань студентів у галузі міжнародної економічної діяльності підприємств, набутих у процесі слухання курсу, а також оволодіння ними практикою економічного обґрунтування міжнародної туристичної, медіа-комунікаційної та інвестиційно-інноваційної діяльності.

Студент виконує курсову роботу за наведеним у даних методичних вказівках планом. Викладач, який керує виконанням курсової роботи, призначає студентові об’єкт міжнародної економічної діяльності, предмет інновації та необхідні додаткові умови (номенклатура товарів і послуг, країни-контрагенти, умови перевезення, спосіб платежу, обсяг зовнішнього інвестування, базові економічні показники тощо). Перелік необхідних літературних джерел наводиться на лекціях, практичних заняттях, а також у даних методичних вказівках. 

2. Зміст курсової роботи

Курсова робота виконується відповідно до такої структури:

Титульна сторінка (див. додаток А)

Завдання (див. додаток Б)

Анотація

Зміст

Вступ

Розділ 1. Дослідження кон’юнктури міжнародного ринку товару (послуги)

Розділ 2. Обґрунтування інноваційного проекту

Розділ 3. Планування обсягів реалізації та формування ціни товару (послуги)

Розділ 4. Розрахунок економічної ефективності міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної чи медіа-комунікаційної діяльності

Висновок

Список інформаційних джерел

Додатки 

Анотація подається українською та іноземною (англійською, німецькою, французькою) мовами. У ній студент висвітлює предмет курсової роботи та її результати. Обсяг анотації – до 60 слів.

У вступі студент характеризує актуальність заданого об’єкту міжнародної економічної діяльності та предмет інновації, розкриває їх роль для окремих підприємств та економіки України загалом. Визначає мету та завдання курсової роботи. Висвітлює об’єкт та предмет дослідження. Доцільно навести обсяги міжнародної економічної діяльності у заданій галузі протягом кількох минулих років та проаналізувати причини їх зміни. Слід висвітлити особливості здійснення конкретних видів міжнародної туристичної, медіа-комунікаційної та інвестиційно-інноваційної діяльності та чинники впливу на інтенсивність їх розвитку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!