Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4448 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності, НУ ЛП

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ, ТУРИСТИЧНОЇ та медіа-комунікаційної ДІЯЛЬНОСТІ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності

для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

усіх форм навчання

 

 ЛЬВІВ - 2015 

Економічне обґрунтування міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності: Методичні вказівкидо виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання / Уклад.: А. О. Босак, Л. І. Чернобай, В. П. Далик, М. В. Кізло, Н. О. Вацик – 2-е вид., переробл. і доповн. – Львів, 2015. – 31 с. 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕДМОВА.. 4

1. Загальні положення. 5

2. Зміст курсової роботи. 5

Розділ 1. Дослідження кон’юнктури міжнародного ринку товару (послуги) 6

Розділ 2. Обґрунтування інноваційного проекту. 12

Розділ 3. Планування обсягів поставки та формування ціни товару (послуги) 16

Розділ 4. Розрахунок економічної ефективності міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної чи медіа-комунікаційної діяльності 18

3. Порядок видачі завдання на курсову роботу. 21

4. Оформлення курсової роботи. 22

5. Захист курсової роботи. 23

6. Список інформаційних джерел. 23

ДОДАТКИ

ПЕРЕДМОВА

Пропоновані методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності». Їх структура спрямована на максимальне охоплення практичних аспектів курсу, можливість набуття студентом відповідних навичок та закріплення одержаних знань при вивчені тем відповідної дисципліни.

Загалом протягом семестру студентами розглядається вісім комплексних тем, кожна з яких присвячена окремим аспектам економіки міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності. Курсова робота, як завершальний етап вивчення курсу спрямована на синтез та узагальнення усіх представлених тем та вивчення особливостей діяльності підприємств у сферах інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності.

За своєю структурою курсова робота передбачає виконання чотирьох ключових розділів. Практичні завдання до розділів мають на меті навчити студентів користуватися на практиці отриманими теоретичними знаннями, проводити ґрунтовні аналітичні дослідження, використовувати різноманітні методи економічного аналізу для досягнення цілей роботи.

Наведені завдання не вимагають надскладних розрахунків, однак націлені на розвиток у студентів аналітичного мислення, вміння опрацьовувати числення законодавчі, наукові та навчально-методичні матеріали для обґрунтування свої рекомендацій та пропозицій.

Виконання даної курсової роботи є важливим підготовчим етапом до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!