Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4426 Методичні рекомендації з дисципліни Основи охорони праці

Методичні рекомендації з дисципліни Основи охорони праці

« Назад

Вступ 

Перехід суспільства до широкого викорис­тання ринкових відносин, поява різноманітних форм власності потребують розроб­лення нових методологічних підходів до побудови сучасної моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, реґіональному і виробничому рівнях, гнучкої та доступ­ної для різних господарських структур і форм власності.

В суспільстві з соціально орієнтованою економікою охорона праці має бути одним з найважливіших завдань соціально-економічної політики держави, кожного підприємства (організації).

Охорона праці — проблема складна і багатогранна. Для її розв’язання потрібна активна участь фахівців різних профілів: технологів, проектувальників, екологів, санітарних лікарів, лінійних керівників та ін. Особлива роль у цій важливій справі належить економістам. Вони визначають економічні наслідки незадовільного стану охорони праці, трав­матизму на виробництві та професійних захворювань, розміри шкоди, заподіяної працівникам унаслідок тимчасової непрацездатності та каліцтва. Еко­номісти також визначають вартість різних варіантів організаційно-технічних рішень щодо підвищення рівня безпеки праці. Цим зумовлена необхідність вивчення майбутніми бакалаврами з економіки основ охорони праці.

Процес навчання складається з теоретичних і практичних занять з застосуванням комп’ютерних методів відповідно до законодавства України та інших чинних нормативних документів щодо охорони праці.

Мета курсу — допомогти студентам оволодіти системою знань з охорони праці та виробити вміння і навички в сфері формування сучасної моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, реґіональному й виробничому рівнях.

Головні завдання курсу:

  • засвоєння студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні підприємства, організації;

  • розвиток у студентів навичок науково-дослідницької діяльності, привчання їх до самостійності та відповідальності.

Навчальні завдання до тем підготовили Керб Л. П. та Узу­нова А. П.; розділ 3 підготовлено Узуновою А. П.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!