Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4422 Перелік контактних занять, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

Перелік контактних занять, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Перелік контактних занять

Заняття 1

Тема 1. Формування теорії маркетингу. Установча міні лекція

1.1. Розуміння і основні аспекти маркетингу

1.2. Особливості американського та європейського підходів до теорії маркетингу.

1.3. Становлення та розвиток маркетингу в Україні

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів, базові загальні знання.

Інформаційне забезпечення: [1-5] 

Заняття 2

Тема 2. Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами . Міні-семінар – розгорнута бесіда

2.1. Взаємозв’язок маркетингу із економікою

2.2. Запозичення маркетингу із психології

2.3. Соціологічні аспекти маркетингу

2.4. Зв’язок маркетингу із культурологією

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів, засвоєння основ базових знань з маркетингу.

Інформаційне забезпечення: [1-3, 5]

Тема 3. Еволюція економічної теорії – як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингу. Самостійне опрацювання 

3.1. Теорія трудової вартості, як фундамент "континентального" типу мислення.

3.2. Теорія граничної корисності (маржиналізм), як фундамент острівного типу мислення.

3.3. Неокласичний аналіз, як фундамент метакультурного типу мислення.

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, базові загальні знання.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, 5] 

Заняття 3

Тема 4. Концепції маркетингу . Міні лекція, тестовий контроль знань

4.1. Концепції етапу фрагментарного маркетингу: особливості та умови застосування

4.2. Маркетинг як функція підприємства: особливості внутрішньої і зовнішньої орієнтації системи управління підприємством

4.3. Концепції чистого та соціально – відповідального маркетингу

4.4. Сучасні концепції маркетингу 

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність працювати самостійно.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, 5, дод. 2, 3]

Заняття 4

5. Основні категорії маркетингу. Міні-лекція (конспект)

5.1. Класифікація потреб за Мерреєм, Маслоу, Мак-Клелландом та Герцбергом.

5.2. Класифікація цінностей за Рокічем, Кайле та згідно теорії Шета, Нюмана і Гросса.

5.3. Класифікація споживчих товарів залежно від поведінки і звички покупців

5.4. Соживча цінність товару і задоволеність споживачів

5.5. Сегментування ринку споживчих товарів

5.6. Маркетингове позиціонування товарів

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання.

Інформаційне забезпечення: [1-5]

Заняття 5

6. Комплекс маркетингу. Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань. 

6.1. Концепція “ 4Ps” та її еволюція.

6.2. Критика концепцій з додатковими “Ps”

6.3. Нові літерні концепції маркетингу

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання.

Інформаційне забезпечення: [1-5]

7. Маркетингове середовище. Міні-семінар – дискусія

7.1. Зовнішнє маркетингове середовище і його вплив на маркетингову діяльність підприємства.

7.2. Внутрішнє маркетингове середовище підприємства

7.3. Аналіз маркетингового макро середовища підприємства за структурою чинників

7.4. Аналіз маркетингового мікро середовища підприємства.

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання.

Інформаційне забезпечення: [1-5, дод. 1, 4] 

Заняття 6

Тема 8. Види маркетингу та їх характеристики. Міні-семінар – дискусія

8.1.Види маркетингу та критерії їх класифікації

8.2. Особливості маркетингу на ринку “B to C” та “B to B”

8.3.Сучасні види маркетингу

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, дод. 3, 4] 

Заняття 7

Тема 9. Сучасні тенденції маркетингу. Міні-лекція (конспект)

9.1. Вплив процесів глобалізації на характер маркетингової діяльності.

9.2. Основні прояви “емоційного маркетингу”

9.3. Сучасні види маркетингу: латеральний і креативний

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, здатність генерувати нові ідеї (креативність)

Інформаційне забезпечення: [1-5] 

Тема 10. Індивідуальний маркетинг. Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

10.1. Сутність концепції індивідуального маркетингу

10.2. Програми лояльності та їх роль в залучені і утриманні споживачів

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, дод. 2, 3] 

Заняття 8

Тема 11. Інтерактивний маркетинг. Міні-лекція (конспект)

11.1. Інтернет – маркетинг : сутність і перспективи розвитку

11.2. Клієнтські бази даних – головний «капітал» інтернет маркетингу 

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння

Інформаційне забезпечення: [1,2, 5, дод. 9-11] 

Тема 12. Екологічний маркетинг. Міні-семінар – дискусія

12.1. Сутність концепції екологічного маркетингу

12.2. Екологічні потреби і екологічні товари

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, турбота про якість життя і задоволення потреб споживачів.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, дод. 3, 4]

Заняття 9

Тема 13. Етичний маркетинг. (Самостійне опрацювання) Міні-семінар – «мозковий штурм».

13.1. Етичний маркетинг як самостійна сучасна маркетингова концепція

13.2. Етичність проведення маркетингових досліджень та інтерпретації їх результатів.

13.3. Принцип етичності в розробці товару та виведенні його на ринок

13.4. Роль державних і громадських організацій в реалізації концепції етичного маркетингу в суспільстві

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, етичні зобов’язання перед суспільством.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, 5]

Заняття 10

Тема 14. Маркетингові дослідження як основа прийняття маркетингових рішень. Міні-лекція (конспект

14.1. Складові системи маркетингових досліджень.

14.2. Маркетингова інформація та методи її збору

14.3. Визначення місткості ринку

14.4. Дослідження конкуренції та конкурентів.

14.5. Дослідження поведінки споживачів.

14.6. Дослідження власного підприємства

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

Інформаційне забезпечення: [1-3, дод. 10, 11, 13]

Заняття 11

Тема 15. Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики. Міні-лекція (конспект).

15.1. Рівні товару в маркетингу

15.2. Життєвий цикл товару та його значення в маркетинговій діяльності підприємства

Заняття 12 Міні-семінар – «мозковий штурм»

15.3. Асортиментна політика підприємства

15.4. Інноваційна політика підприємства 

Компетентності: здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, взаємодія (робота в команді), лідерські якості.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, дод. 12, 13]

Заняття 13 

Тема 16. Засади маркетингового ціноутворення. Міні-семінар – розгорнута бесіда

16.1. Сутність маркетингового підходу до формування ціни.

16.2. Цінове позиціонування товарів.

16.3. Сутність прямих методів ціноутворення.

16.4. Особливості непрямих методів ціноутворення. 

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння.

Інформаційне забезпечення: [1-3, дод. 14,15]

Заняття 14

Тема 17. Теорія маркетингових комунікацій. Міні-лекція (конспект)

12.1. Маркетингові комунікації: сучасний погляд

12.2. Інтеграція маркетингових комунікацій 

Заняття 15. Міні семінар -розгорнута бесіда

12.3. Ефективність маркетингових комунікацій

12.4. Основні тенденції розвитку світового та вітчизняного ринку маркетингових комунікацій

Компетентності: здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

Інформаційне забезпечення: [1-3, 5-9] 

Заняття 16

Тема 18. Теорія маркетингової політики розподілу. Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

13.1. Концепція та методологічний апарат маркетингової політики розподілу

13.2. Канали розподілу та їх характеристики.

13.3. Конфлікти в каналах розподілу та причини їх виникнення

13.4. Сучасні тенденції в маркетинговій політиці розподілу 

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел,

знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Інформаційне забезпечення: [1-3, дод. 10,11]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!