Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4419 Порядок написання і оцінювання курсових робіт, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

Порядок написання і оцінювання курсових робіт, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Порядок написання і оцінювання курсових робіт

Умовою допуску до складання іспиту з науки „Маркетинг” є написання і захист студентами курсової роботи з курсу. Виконання курсової роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, реферувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми маркетингових досліджень і на підставі цього робити самостійні теоретичні і практичні висновки і прогнози.

Зміст теоретичного розділу курсової роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Студент повинен висвітлити та проаналізувати актуальні проблеми маркетингу, маркетингових досліджень, промислового маркетингу, Маркетингової товарної, цінової та комунікаційної політики. В практичному розділі студент повинен розглянути фактичний стан проблеми, що досліджується на прикладах конкретних галузей, підприємств, організацій, провести маркетинговий аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження.

Підготовка курсової роботи включає такі етапи: вибір теми: складання попереднього плану, підбір літературних джерел і фактичного матеріалу, написання та оформлення курсової роботи, рецензування викладачем, доопрацювання після рецензії, захист. Оцінювання роботи проводиться за 100-бальною шкалою керівником та асистентом курсу.

Осяг курсової роботи повинен бути в межах 25-30 друкованих сторінок або має бути написаний чітким розбірливим почерком. Курсова робота починається з титульного аркуша, який виконується за формою. Текстова частина, рисунки, таблиці мають бути написані одним кольором або надруковані на принтері. Розділи та підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами та друкувати з абзацним відступом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!