Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4415 Плани семінарських занять, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

Плани семінарських занять, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

4. Плани семінарських занять

1. Формування теорії маркетингу. Семінарське заняття (2год.)

1.1. Розуміння і основні аспекти маркетингу

1.2. Особливості американського та європейського підходів до теорії маркетингу.

1.3. Становлення та розвиток маркетингу в Україні

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів, базові загальні знання.

Інформаційне забезпечення: [1-5]

 

2. Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами. Семінарське заняття (2 години)

2.1. Взаємозв’язок маркетингу із економікою

2.2. Запозичення маркетингу із психології

2.3. Соціологічні аспекти маркетингу

2.4. Зв’язок маркетингу із культурологією

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів, засвоєння основ базових знань з маркетингу.

Інформаційне забезпечення: [1-3, 5]

 

3. Еволюція економічної теорії – як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингу. Семінарське заняття (2 години) 

3.1. Теорія трудової вартості, як фундамент "континентального" типу мислення.

3.2. Теорія граничної корисності (маржиналізм), як фундамент острівного типу мислення.

3.3. Неокласичний аналіз, як фундамент метакультурного типу мислення.

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, базові загальні знання.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, 5]

 

4. Концепції маркетингу. Семінарське заняття (2 години)

4.1. Концепції етапу фрагментарного маркетингу: особливості та умови застосування

4.2. Маркетинг як функція підприємства: особливості внутрішньої і зовнішньої орієнтації системи управління підприємством

4.3. Концепції чистого та соціально – відповідального маркетингу

4.4. Сучасні концепції маркетингу 

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність працювати самостійно.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, 5, дод. 2, 3]

 

5. Основні категорії маркетингу. Семінарське заняття (4 години)

5.1. Класифікація потреб за Мерреєм, Маслоу, Мак-Клелландом та Герцбергом.

5.2. Класифікація цінностей за Рокічем, Кайле та згідно теорії Шета, Нюмана і Гросса.

5.3. Класифікація споживчих товарів залежно від поведінки і звички покупців

5.4. Соживча цінність товару і задоволеність споживачів

5.5. Сегментування ринку споживчих товарів

5.6. Маркетингове позиціонування товарів

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання.

Інформаційне забезпечення: [1-5]

 

6. Комплекс маркетингу. Семінарське заняття (2 години)

6.1. Концепція “ 4Ps” та її еволюція.

6.2. Критика концепцій з додатковими “Ps”

6.3. Нові літерні концепції маркетингу

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання.

Інформаційне забезпечення: [1-5]

 

7. Маркетингове середовище. Семінарське заняття (4 години)

7.1. Зовнішнє маркетингове середовище і його вплив на маркетингову діяльність підприємства.

7.2. Внутрішнє маркетингове середовище підприємства

7.3. Аналіз маркетингового макро середовища підприємства за структурою чинників

7.4. Аналіз маркетингового мікро середовища підприємства.

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання.

Інформаційне забезпечення: [1-5, дод. 1, 4]

 

8. Види маркетингу та їх характеристики. Семінарське заняття (2 години)

8.1.Види маркетингу та критерії їх класифікації

8.2. Особливості маркетингу на ринку “B to C” та “B to B”

8.3. Сучасні види маркетингу

Компетентності: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, дод. 3, 4]

 

9. Сучасні тенденції маркетингу. Семінарське заняття(2 години)

9.1. Вплив процесів глобалізації на характер маркетингової діяльності.

9.2. Основні прояви “емоційного маркетингу”

9.3. Сучасні види маркетингу: латеральний і креативний

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, здатність генерувати нові ідеї (креативність)

Інформаційне забезпечення: [1-5]

 

10. Індивідуальний маркетинг. Семінарське заняття (2 години)

10.1. Сутність концепції індивідуального маркетингу

10.2. Програми лояльності та їх роль в залучені і утриманні споживачів

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, дод. 2, 3]

 

11. Інтерактивний маркетинг. Семінарське заняття (2 години)

11.1. Інтернет – маркетинг : сутність і перспективи розвитку

11.2. Клієнтські бази даних – головний «капітал» інтернет маркетингу 

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння

Інформаційне забезпечення: [1,2, 5, дод. 9-11]

 

12. Екологічний маркетинг. Семінарське заняття (2 години)

12.1. Сутність концепції екологічного маркетингу

12.2. Екологічні потреби і екологічні товари

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, турбота про якість життя і задоволення потреб споживачів.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, дод. 3, 4]

 

13. Етичний маркетинг. Семінарське заняття (2 години)

13.1. Етичний маркетинг як самостійна сучасна маркетингова концепція

13.2. Етичність проведення маркетингових досліджень та інтерпретації їх результатів.

13.3. Принцип етичності в розробці товару та виведенні його на ринок

13.4. Роль державних і громадських організацій в реалізації концепції етичного маркетингу в суспільстві

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, етичні зобов’язання перед суспільством.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, 5]

 

14. Маркетингові дослідження як основа прийняття маркетингових рішень. Семінарське заняття 14. (6 годин)

14.1. Складові системи маркетингових досліджень.

14.2. Маркетингова інформація та методи її збору

14.3. Визначення місткості ринку

14.4.Дослідження конкуренції та конкурентів.

14.5. Дослідження поведінки споживачів.

14.6. Дослідження власного підприємства

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

Інформаційне забезпечення: [1-3, дод. 10, 11, 13]

 

15. Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики. Семінарське заняття 15. (4 години)

15.1. Рівні товару в маркетингу

15.2. Життєвий цикл товару та його значення в маркетинговій діяльності підприємства

15.3. Асортиментна політика підприємства

15.4. Інноваційна політика підприємства

 

Практикум «Оцінка конкурентоспроможності товару» (4 години) 

Компетентності: здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, взаємодія (робота в команді), лідерські якості.

Інформаційне забезпечення: [1, 2, дод. 12, 13]

 

16. Засади маркетингового ціноутворення. Семінарське заняття (4 години)

16.1. Сутність маркетингового підходу до формування ціни.

16.2. Цінове позиціонування товарів.

16.3. Сутність прямих методів ціноутворення.

16.4. Особливості непрямих методів ціноутворення. 

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння.

Інформаційне забезпечення: [1-3, дод. 14,15]

 

17. Теорія маркетингових комунікацій. Семінарське заняття (6 годин)

12.1. Маркетингові комунікації: сучасний погляд

12.2. Інтеграція маркетингових комунікацій

12.3. Ефективність маркетингових комунікацій

12.4. Основні тенденції розвитку світового та вітчизняного ринку маркетингових комунікацій

Компетентності: здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі знання та уміння, здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

Інформаційне забезпечення: [1-3, 5-9]

 

18. Теорія маркетингової політики розподілу. Семінарське заняття. (4 годин)

13.1. Концепція та методологічний апарат маркетингової політики розподілу

13.2. Канали розподілу та їх характеристики.

13.3. Конфлікти в каналах розподілу та причини їх виникнення

13.4. Сучасні тенденції в маркетинговій політиці розподілу 

Компетентності: засвоєння основ базових знань з маркетингу, здатність до навчання, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Інформаційне забезпечення: [1-3, дод. 10,11]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!