Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4406 Завдання до практичної частини контрольної роботи, Варіант 28, Контроль і ревізія, НУ ЛП

Завдання до практичної частини контрольної роботи, Варіант 28, Контроль і ревізія, НУ ЛП

« Назад

ВАРІАНТ 28

Задача. Ревізія доходів і витрат.

 У 20__ р. згідно даних фінансової звітності сума прибутку по організації склала 506 тис. грн. Напрямками використання всього прибутку були:

- нарахування дивідендів своїм працівникам (85 тис.грн.);

- виплати за облігаціями (60 тис. грн.) ;

- нарахування премій за виробничі результати (200 тис. грн.) ;

- відрахування в резервний капітал (15, тис. грн.). При цьому були здійсненні такі записи: Дт 44 «Нерозподілені прибутки» Кт 43 «Резервний капітал», 66 «Розрахунки з оплати праці». 

Необхідно:

  1. Встановити правильність напрямків та розміри використання прибутку.

  2. Відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку. 

Згідно даних Головної книги здійснити ревізію доходів і витрат табличним методом.

п/п

Назва показника

Січень, грн.

1.

Відправлено аванси постачальникам за матеріали

 

1.1

на початок місяця

256000,00

1.2

на кінець місяця

193000,00

2.

Отримано сировини і матеріалів (без ПДВ)

150000,00

3.

Залишки сировини і матеріалів для виробничого використання :

 

3.1

на початок місяця

32000,00

3.2

на кінець місяця

32000,00

4..

Відправлено аванси за товари

 

4.1

на початок місяця

140000,00

4.2

на кінець місяця

120000,00

5.

Отримано товари від постачальників

35000,00

6.

Залишки товарів:

 

6.1

на початок місяця

15000,00

6.2

на кінець місяця

50000,00

7.

Оплата праці працівників

10000,00

8.

Нараховані збори до Фондів :

 

8.1

З пенсійного страхування

3200,00

8.2

З соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

400,00

8.3

З соціального страхування на випадок безробіття

150,00

9.

Інші витрати

3000,00

10.

Суми внесених (нарахованих) податків, зборів та інших платежів

7000,00

11.

Витрати на рекламу

1000,00

12.

Залишкова вартість об’єкта основних фондів першої групи у розмірі 100 н.м. доходів громадян

 

3300,00

13.

Отримано авансів від покупців

 

13.1

на початок місяця

38000,00

13.2

на кінець місяця

49000,00

14.

Відвантажено товарів (без ПДВ)

100000,00

15.

Дохід від продажу іноземної валюти

5000,00

16.

Прибуток від продажу основних фондів (без ПДВ)

17000,00

17.

Інші види доходів (без ПДВ)

9800,00

 Згідно даних книг обліку доходів та витрат:

№ п/п

Назва показника

Січень, грн.

1.

Доходи

140966,00

2.

Витрати

108833,00

Використовуючи дані завдання визначити суми для заповнення декларації про прибуток підприємств.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!