Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4378 Завдання до теоретичної частини контрольної роботи, Контроль і ревізія, НУ ЛП

Завдання до теоретичної частини контрольної роботи, Контроль і ревізія, НУ ЛП

« Назад

Завдання до теоретичної частини контрольної роботи

Перелік теоретичних питань

 1. Сутність і значення економічного контролю як функції управління в системі ринкових відносин.

 2. Органи контролю в Україні.

 3. Законодавча і нормативно-правова регламентація проведення економічного контролю.

 4. Мета і основні завдання контролю.

 5. Мотивація контролю.

 6. Форми і види контролю.

 7. Класифікація видів ревізії.

 8. Відмінність ревізії від аудиту.

 9. Права, обов’язки і відповідальність ревізора.

 10. Планування ревізійної роботи.

 11. Основні етапи проведення ревізії.

 12. Методи і техніка проведення ревізії.

 13. Особливості проведення ревізії в умовах комп’ютерної обробки даних.

 14. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю основних засобів.

 15. Завдання і джерела інформації при проведенні ревізії основних засобів.

 16. Ревізія наявності і руху основних засобів підприємства.

 17. Ревізія нарахування й обліку амортизації.

 18. Ревізія операцій з ремонту основних засобів.

 19. Контроль нарахування й обліку ПДВ операцій з основними засобами.

 20. Контроль інвентаризації і переоцінки основних засобів.

 21. Ревізія операцій з іншими необоротними активами.

 22. Ревізія орендних операцій.

 23. Ревізія операцій з капітальними і довгостроковими фінансовими вкладеннями.

 24. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю нематеріальних активів.

 25. Завдання і джерела інформації при проведенні ревізії нематеріальних активів.

 26. Ревізія наявності і руху нематеріальних активів.

 27. Особливості проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів.

 28. Контроль інвентаризації і переоцінки нематеріальних активів.

 29. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю запасів підприємства.

 30. Джерела інформації для проведення ревізії запасів.

 31. Ревізія наявності і руху запасів.

 32. Ревізія наявності і руху тари під товарами і порожньої тари.

 33. Ревізія товарних запасів.

 34. Контроль обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат.

 35. Ревізія наявності і руху малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 36. Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків з оплати праці.

 37. Завдання і джерела інформації при проведенні ревізії розрахунків з оплати праці на підприємстві.

 38. Контроль використання робочого часу.

 39. Ревізія нарахувань і утримань із заробітної плати.

 40. Ревізія обов’язкових нарахувань на заробітну плату.

 41. Контроль виплати і депонування заробітної плати.

 42. Контроль організації архіву документів із заробітної плати.

 43. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю витрат на виробництво продукції і управління.

 44. Завдання і джерела інформації при проведенні ревізії витрат на виробництво продукції і управління.

 45. Ревізія формування виробничої собівартості продукції.

 46. Ревізія витрат на управління і збут.

 47. Ревізія фінансових, інвестиційних і надзвичайних витрат.

 48. Особливості ревізії витрат на підприємствах малого бізнесу.

 49. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю готової продукції і її реалізації.

 50. Завдання і джерела інформації при проведенні контролю готової продукції і її реалізації.

 51. Ревізія наявності і руху готової продукції.

 52. Ревізія реалізації готової продукції і формування доходів.

 53. Контроль інвентаризації і переоцінки готової продукції.

 54. Ревізія реалізації товарів і торгової націнки.

 55. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю доходів підприємства.

 56. Завдання і джерела інформації при ревізії доходів.

 57. Ревізія операційних доходів підприємства.

 58. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю коштів підприємства та їх еквівалентів.

 59. Завдання і джерела інформації при проведенні ревізії коштів.

 60. Інвентаризація касової готівки.

 61. Ревізія касових операцій.

 62. Ревізія банківських операцій.

 63. Ревізія грошових документів і цінних паперів.

 64. Ревізія поточних фінансових інвестицій.

 65. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю фінансових результатів, оподаткування прибутку і його використання.

 66. Завдання і джерела інформації при проведенні ревізії фінансових результатів, оподаткування і використання прибутку.

 67. Ревізія фінансових результатів з обліку різних видів діяльності підприємства.

 68. Ревізія оподаткування прибутку.

 69. Ревізія чистого прибутку підприємства і його використання.

 70. Ревізія статутного капіталу.

 71. Нормативно-правове регулювання організації бухгалтерського обліку з метою проведення ревізії.

 72. Завдання і джерела інформації при проведенні ревізії організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

 73. Ревізія облікової політики підприємства.

 74. Еволюція контролю на теренах України.

 75. Аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства.

 76. Узагальнення матеріалів ревізії.та їх реалізація.

 77. Статус промислового підприємства як підконтрольного обєкта.

 78. Штрафні санкції органів Державної фінансової інспекції за виявлені порушення і зловживання.

 79. Необхідність, місце та значення контролю.в сучасних умовах.

 80. Організація контрольно-ревізійної роботи в окремих країнах (за вибором студента).

 81. Предмет та метод фінансово-господарського контролю.

 82. Порядок оскарження рішення контролюючих органів.

 83. Перевірка стану бухгалтерського обліку.

 84. Особливості організації контролю в умовах автоматизації обліку на підприємстві.

 85. Контроль ведення облікових регістрів.

 86. Ревізія обліку у матеріально відповідальних осіб.

 87. Інвентаризації матеріальних цінностей. Методи і прийоми.

 88. Порядок передачі матеріалів ревізії про нестачі органам слідства.

 89. Ревізія розрахунків з підзвітними особами.

 90. Ревізія фінансових результатів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!