Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4371 Структура кваліфікаційної роботи, Інформаційні управляючі системи та технології, ОДЕУ

Структура кваліфікаційної роботи, Інформаційні управляючі системи та технології, ОДЕУ

« Назад

2. Структура кваліфікаційної роботи

Розділи, зміст та обсяг розрахунково-пояснювальної записки обговорюються студентом з керівником КР, складається, заповнюється та затверджується завідувачем кафедри бланк завдання на кваліфікаційну роботу. Також обов’язково складається і календарний план виконання КР, якій підписується студентом та його керівником. Повністю оформлене завдання на кваліфікаційну роботу є юридичним підтвердженням того факту, що дипломник приступив до виконання КР.

Розрахунково-пояснювальна записка (РПЗ) повинна мати обсяг не менше 60 сторінок комп’ютерного набору і містити наступні структурні елементи:

1) титульний аркуш (на стандартному бланку),

2) анотацію (тільки для магістерських робіт),

3) пояснювальна записка (тільки для комплексних кваліфікаційних робіт),

4) завдання на кваліфікаційну роботу (на стандартному бланку),

5) календарний план виконання роботи (на стандартному бланку),

6) зміст,

7) перелік скорочень, умовних позначень і термінів (за необхідністю),

8) вступ,

9) суть кваліфікаційної роботи, тобто її основна частина,

10) висновки,

11) перелік посилань,

12) додатки. 

На зворотну сторону обкладинки РПЗ наклеюється поштовий конверт, у який вкладаються відгук керівника і рецензія на КР.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!