Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4361 Поняття, мета і завдання дипломної роботи, Правознавство, ХУУП

Поняття, мета і завдання дипломної роботи, Правознавство, ХУУП

« Назад

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт

1. Поняття, мета і завдання дипломної роботи

Дипломна робота є самостійною науковою закінченою розробкою, у якій досліджуються окремі аспекти актуальної теоретико-прикладної проблеми і пропонується її вирішення на підставі використання наукових методів, вивчення теоретичної літератури, нормативно-правової бази та практики її застосування.

Метою дипломної роботи є:

― систематизація, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних навичок зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних і практичних завдань;

― розвиток навичок ведення самостійної наукової роботи, оволодіння основними методами наукового дослідження, формулювання конкретних наукових висновків та рекомендацій за обраною темою та їх впровадження у практичну діяльність.

Загальними вимогами до виконання дипломної роботи є: чіткість побудови структурних елементів, логіка викладу дослідження, послідовність і конкретність подання матеріалу, переконлива аргументація, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій, практична значущість отриманих результатів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!