Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4360 Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт з курсу Правознавство, ХУУП

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт з курсу Правознавство, ХУУП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

 

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт з курсу Правознавство

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста з напряму підготовки 0601 Право за спеціальністю 7. 060101 Правознавство

  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 2011 

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт: для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста з напряму підготовки 0601 Право за спеціальністю 7. 060101 Правознавство / [Білоусов Ю. В., Бляхарський Я. С., Виговський Д. Л., Виговський Л. А. та ін.]. —  Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. — 37 с. 

Укладачі:

Білоусов Юрій Валерійович – завідувач кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент, професор університету;

Бляхарський Ярослав Станіславович – старший викладач кафедри трудового, земельного та господарського права;

Виговський Дмитро Леонідович – завідувач кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;

Виговський Леонід Антонович – завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, доктор філософських наук, професор;

Габінет Дмитро Анатолійович  – заступник декана юридичного факультету;

Голдзіцький Казимир Адамович – доцент кафедри кримінального права та процесу;

Когут Ольга Володимирівна – завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, доцент;

Кондратьєв Радомир Іванович завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор;

Костяшкін Іван Олександровичзавідувач кафедри трудового, земельного та господарського права, кандидат юридичних наук,доцент;

Литвиненко Ірина Леонідівна – декан заочного факультету, кандидат юридичних наук, доцент, професор університету;

Лозінська Світлана Володимирівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;

Місінкевич Анна Леонідівна – асистент кафедри трудового, земельного та господарського права;

Монастирський Денис Анатольович – доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук;

Нагнибіда Володимир Іванович – виконувач обов’язків декана юридичного факультету;

Савицький Володимир Тадеушович – проректор з нормативного та науково-методичного забезпечення, кандидат наук з державного управління, доцент;

Стефанчук Микола Олексійович – професор кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;

Стефанчук Руслан Олексійович – професор кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, професор;

Токар Алла Миколаївна – старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;

Чорна Жанна Леонтіївна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

Обговорено та ухвалено на засіданнях випускових кафедр юридичного факультету у грудні 2010 — січні 2011 року. 

В. о. декана

юридичного факультету ____________ В. І. Нагнибіда

(підпис)

Рекомендовано методичною радою університету 26 січня 2011 року,
протокол № 4

© Колектив укладачів, 2011

© Хмельницький університет управління та права, 2011

 

ЗМІСТ 

Вступ

1. Поняття, мета і завдання дипломної роботи

2. Вибір теми, підготовка до виконання та складання плану дипломної роботи

3. Виконання дипломної роботи та основні вимоги до її змісту

4. Вимоги до форми дипломної роботи

5. Наукове керівництво дипломною роботою

6. Підготовка до захисту та публічний захист дипломної роботи

Додатки 

ВСТУП

Дипломною роботою студент завершує свою навчальну та наукову підготовку в університеті. Вона повинна засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову, загальнопрофесійну та спеціальну підготовку, вміння застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань.

Студент у дипломній роботі показує, як він опанував сучасні методи наукового дослідження, як вміє коректно використовувати різні методи для аналізу державно-правових категорій та явищ, як навчився робити власні узагальнення та висновки, працювати з літературою. Організаційні вимоги щодо вибору теми та виконання дипломної роботи містяться у Положенні про кваліфікаційні роботи студентів Хмельницького університету управління та права, затвердженому наказом університету від 14 жовтня 2008 року № 801/08.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!