Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4358 Тема 9 Трудові доходи працівників підприємства, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 9 Трудові доходи працівників підприємства, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 9 Трудові доходи працівників підприємства

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Трудові доходи в системі мотивування працівників

1.1. Стратегія і політика трудових доходів підприємства

1.2. Види та місце трудових доходів у системі мотивування персоналу

1.3. Структура трудових доходів персоналу

Розділ ІІ. Аналітична частина

Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення політики трудових доходів на підприємстві

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

При виконанні курсової роботи необхідно дотримуватися таких вимог:

У вступі необхідно розкрити актуальність теми, теоретичне і практичне значення вивчення та вирішення поставленої проблеми, мету, завдання даної роботи та методи дослідження.

І. Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел та власного практичного досвіду дати відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат та ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, сторінки). При висвітленні теоретичних питань слід давати погляди різних авторів, критичний аналіз різних підходів, робити власні узагальнення, виокремлювати теми та питання, які недостатньо висвітлені у літературі.

ІІ. Аналітична частина

У аналітичній частині необхідно розрахувати відповідні показники, занести до таблиць. Зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі необхідно провести аналіз у такій послідовності:

- аналіз динаміки номінальної та реальної заробітної плати;

- порівняння заробітної плати на підприємстві з аналогічними показниками по регіону, галузі та економіці в цілому;

- порівняння заробітної плати з такими соціальними індикаторами, як прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата;

- аналіз структури заробітної плати;

- висновок про об’єктивність диференціації основної заробітної плати;

- аналіз ефективності преміювання персоналу, вибору показників преміювання, розмірів та порядку нарахування премій;

- аналіз ефективності практики установлення надбавок і доплат, інших виплат та винагород.

ІІІ. Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Під час розроблення пропозицій щодо підвищення мотиваційного потенціалу основної заробітної плати рекомендується обґрунтувати один з можливих варіантів: грейдовий підхід до оцінювання посад і оплати праці, «вилкову» модель, безтарифну модель, єдину тарифну сітку, «плаваючі оклади» тощо. 

Вихідна інформація

1. Об’єкт дослідження – промислове підприємство. Продукція – канцелярські вироби: зошити, альбоми, картон, канцелярські книги, словники, фарби, пластилін тощо.

2. Регіон – м. Чернігів.

3. Склад персоналу за 2013-2015 рр. наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Склад персоналу підприємства за 2013-2015 рр.

Категорії персоналу

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Керівники

6

6

7

Професіонали

3

3

4

Фахівці

3

3

3

Технічні службовці

3

3

3

Робітники

8

9

9

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2013-2015 рр. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників підприємства

за 2013-2015 рр.

Роки

Номінальна заробітна плата, грн.

2013

2651,4

2014

3759,6

2015

3726,8

5. Склад фонду заробітної плати у 2013-2015 рр. наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Склад фонду заробітної плати працівників підприємства у 2013-2015 рр.

(тис. грн)

Найменування показників

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Фонд основної заробітної плати

386,8

587,4

558,2

Фонд додаткової заробітної плати

184,4

319,4

337,2

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

160,6

266,2

267,4

6. Схему посадових окладів наведено у табл. 4.

Таблиця 4

Схема посадових окладів станом на 1.01.2016 р.

з/п

Посада

Оклад

1

Генеральний директор

за контр.

2

Заступник генерального директора

4300

3

Головний бухгалтер

3700

4

Начальник торговельного відділу

3300

5

Начальник поліграфічного комплексу

3300

6

Головний механік

3100

7

Завідуючий складом

2900

8

Інженер-технолог

2900

9

Бухгалтер

2700

10

Секретар-касир

2200

11

Заступник начальника торговельного відділу

2800

12

Комірник

2000

13

Водій-експедитор

2300

14

Машиніст

2200

15

Художник-дизайнер

2700

16

Товарознавець

2500

17

Робітник складу

2600

18

Транспортувальник

2300

19

Друкар

2600

20

Різник

2900

21

Слюсар

2500

22

Інженер-постачальник

2400

23

Контролер-приймальник

2500

24

Пакувальник-контролер

2500

25

Пакувальник

2400

26

Продавець

2000

27

Прибиральниця

1600

7. Преміювання здійснюється щомісячно за наказом директора у розмірі 50 % окладу.

8. Перелік доплат та надбавок та їх мінімальні розміри подані у табл. 5. 

Таблиця 5

Перелік доплат та надбавок та їх мінімальні розміри

Назва доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати

1. За суміщення професій (посад)

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за окладами посад, які суміщаються

2. За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за окладами, які могли б виплачуватися при нормативній чисельності працівників

3. За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

До 100 % окладу відсутнього працівника

4. За інтенсивність праці

До 12 % окладу

5.За роботу в нічний час ( з 22.00 до 6.00)

До 40 % годинної ставки за кожну годину роботи в нічний час

6. За роботу з ненормованим робочим днем водіям автомобілів

До 25 % окладу за відпрацьований водієм час

Надбавки

1. За високі досягнення у праці

До 50 % посадового окладу

2. За виконання особливо важливої роботи на певний період

До 50 % посадового окладу

3. За класність водіям легкових і вантажних автомобілів

 

Водіям 2 - класу – 10 %, 1 - класу – 25 % встановленого окладу за відпрацьований водієм час

9. Винагорода за підсумками роботи за рік установлюється у розмірі до 100 % посадового окладу з урахуванням передбаченого бюджету витрат та фінансових можливостей підприємства.

10. Заохочувальні виплати, не пов’язані з конкретними результатами праці:

- до ювілейних дат – у розмірі 50 % окладу;

- за довголітню і бездоганну трудову діяльність – 100 % окладу;

- до державних, релігійних свят, передбачених КЗпП України, а також професійних свят – 30 % окладу.

11. Інші види матеріальної і грошової допомоги:

- працівникам, котрі мають дітей до 16 років, видавати новорічні подарунки вартістю до 120 грн;

- працівникам, у яких на утриманні є діти-інваліди, віком до 18 років, видавати по 1200 грн на рік;

- у разі смерті батьків, дітей чи інших членів родини працівника – 2000 грн.;

- при народженні дитини – 2000 грн.;

- при одруженні працівника або його дитини, які вступають в шлюб вперше, – у розмірі 1500 грн.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!