Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4353 Тема 4 Управління робочим часом працівників, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 4 Управління робочим часом працівників, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 4 Управління робочим часом працівників

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина       

1.1. Законодавче регулювання робочого часу і відпусток в Україні

1.2. Методи аналізу та оцінка використання робочого часу

1.3. Методика нормування часу на відпочинок у змінному робочому періоді

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо поліпшення використання робочого часу на підприємстві

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

1. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, розрахувати:

– Явочну чисельність робітників дільниці на добу;

– Плановий фонд робочого часу на рік одного робітника;

– Плановий фонд часу роботи дільниці на рік;

– Спискову чисельність робітників дільниці з розрахунку безперервної роботи протягом року.

2. Розробити і накреслити графік позмінної роботи бригад у травні 2016 р. з урахуванням наступних вимог Кодексу законів про працю України:

– перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності;

– тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні;

– призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

 1. Розрахувати, на скільки відсотків можна збільшити продуктивність праці, якщо шляхом організаційно-технічних заходів скоротити втрати робочого часу через хвороби до 5 днів та не допускати неявок без поважних причин.

 2. Визначити ймовірну економію заробітної плати і нарахувань на зарплату, які роботодавець перераховує як єдиний соціальний податок та інші.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

– записати розрахункову формулу в символах;

– пояснити значення кожного символу;

– підставити потрібні числові значення;

– конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру). 

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження – склотарний завод.

 2. Продукція: скляна тара різних форм і ємності для харчових продуктів.

 3. Характер виробництва – масовий, безперервний з чотиризмінним режимом роботи.

 4. Тривалість кожної з 4-х змін – 6 годин без перерви на обід. Робітники обідають по черзі, взаємозамінюючись у складі бригади.

 5. Виробнича дільниця являє собою комплекс з 12 взаємопов’язаних робочих місць, які функціонують у безперервному режимі календарний рік.

 6. Рік має 365 днів.

 7. Режим роботи працівників – шість днів на тиждень по 6 годин на добу.

 8. Згідно з календарем, крім загальних вихідних, робітники мають право на 8 святкових днів.

 9. Середня тривалість щорічної відпустки – 28 календарних днів.

 10. Прогнозовані втрати робочого часу в середньому на кожного працівника: через хвороби – 12 днів; у зв’язку з виконанням державних обов’язків – 1,1 дня; додаткова відпустка у зв’язку з навчанням без відриву від роботи – 3,2 дні; неявки без поважних причин – 1,1 дні.

 11. Середньомісячна тарифна заробітна плата одного робітника становить 3600 грн.

 12. Середній рівень виконання норм відрядниками – 110%.

 13. Доплати за несприятливі умови праці – 12% тарифної ставки.

 14. Преміальні виплати за виконання напружених виробничих планів та високу якість продукції – 25% відрядного заробітку щомісяця.

 15. Нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний податок) та інші – 38,7%. 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!