Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4352 Тема 3 Управління процесами руху персоналу, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 3 Управління процесами руху персоналу, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 3 Управління процесами руху персоналу

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1.1. Рух персоналу: види, чинники та показники

1.2. Абсентеїзм, його причини, наслідки, методи скорочення

1.3. Витрати і втрати, пов’язані з вимушеною заміною працівників

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо стабілізації персоналу та зменшення його плинності

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання.

Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

1. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

– Спискової чисельності працівників на початок кожного місяця (з лютого по грудень);

– Спискового складу працівників станом на 31 грудня;

– Середньооблікової чисельності персоналу в розрахунку на календарний рік;

– Показників обігу: за прийомом, за звільненням, загального обігу робочої сили, заміни персоналу, плинності робочої сили та постійного складу працівників.

2. Скласти баланс робочого часу одного працівника на 2016 рік.

3. Виконати розрахунки економічних втрат підприємства внаслідок:

– надмірної плинності робочої сили;

– травматизму;

– зростання захворюваності;

– вимушеної заміни вибулих працівників провідних професій.

4. Визначити резерви зростання обсягів товарної продукції та продуктивності праці внаслідок зменшення надмірної плинності робочої сили.

5. Визначити резерви економії коштів внаслідок скорочення вимушеної заміни вибулих працівників провідних професій.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

– записати розрахункову формулу в символах;

– пояснити значення кожного символу;

– підставити потрібні числові значення;

– конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру). 

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження –металургійний цех машинобудівного підприємства.

 2. Продукція – литво з чорних і кольорових металів.

 3. Характер виробництва – серійний і малосерійний.

 4. Режим роботи – двозмінний, частково тризмінний.

 5. Санітарно-гігієнічні умови праці для більшості працівників несприятливі у зв’язку з підвищеними рівнями загазованості повітря, виробничого шуму, температури повітря та вібрації елементів засобів праці.

 6. Зміни у списковому складі працівників подано в табл. 1.

 7. Природна плинність робочої сили (демографічна) коливається у межах 5-7% спискового складу працівників. Для металургійного виробництва вона може становити верхню межу, тобто 7%.

 8. Середня тривалість щорічної відпустки у працівників цеху становить 31 календарний день.

 9. Невиходи на роботу через тимчасову втрату працездатності внаслідок захворювань за рік дорівнюють 5500 людино-днів.

 10. Втрати робочого часу через виробничий травматизм за рік – 790 людино-днів.

 11. Обсяг виробленої за рік товарної продукції становить 55800 тис. грн.

 12. Середньомісячна заробітна плата одного працівника дорівнює 3850 грн.

 13. Середні витрати підприємства на наймання одного кваліфікованого робітника – 1400 грн.

 14. Середні витрати підприємства на виробничу адаптацію та навчання новоприйнятого працівника дорівнюють 1600 грн.

 15. Продуктивність праці робітника за місяць до звільнення зменшується на 30%.

 16. Продуктивність новоприйнятого робітника за перший місяць роботи становить 70 % середньої по цеху. 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність. 

Таблиця 1

Зміни у списковому складі працівників 

Списковий склад на початок місяця, осіб

Рух персоналу

Дні місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Січень

350

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

звільнено

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

Лютий

прийнято

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

звільнено

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

х

х

х

Березень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Квітень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

звільнено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

х

Травень

прийнято

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Червень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

звільнено

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Липень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Серпень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

х

звільнено

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Жовтень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звільнено

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

звільнено

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Грудень

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

звільнено

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Списковий склад працівників станом на 31 грудня - осіб.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!