Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4351 Тема 2 Удосконалення організації розвитку персоналу, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 2 Удосконалення організації розвитку персоналу, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 2 Удосконалення організації розвитку персоналу

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1.1. Стратегічне значення розвитку персоналу для конкурентоспроможності підприємства

1.2. Організація розвитку персоналу на підприємстві

1.3. Порядок визначення витрат на розвиток персоналу та його організацію

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення організації розвитку персоналу на підприємстві

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання.

Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

1. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

1.1. Середнього тарифного коефіцієнта по кожній професії та по всій сукупності робітників у табл. 1 і табл. 2.

1.2. Середнього тарифного розряду по кожній професії та по всій сукупності робітників у табл. 1 і табл. 2.

 1. Порівняти одержані результати і зробити висновки.

 2. Визначити професії та кількість робітників, які не будуть забезпечені роботою у 2016 р.

 3. Визначити професії та кількість робітників за тарифними розрядами, які будуть потрібні додатково у 2016 році.

 4. Розробити план заходів щодо забезпечення плану виробництва на 2016 рік робітниками. У цьому плані визначити, які робітники підлягають звільненню, які – підвищенню кваліфікації чи перепідготовці, яких робітників доцільно запросити з числа випускників місцевого ПТУ, можливо звернутись за допомогою до місцевого центру зайнятості тощо.

 5. Визначити вартість витрат підприємства на виконання плану заходів (пункт 5).

 6. Визначити розмір зростання середньої годинної тарифної ставки у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. у зв’язку з підвищенням кваліфікації робітників, виконанням складніших технологічних операцій та плановим підвищенням тарифних ставок.

 7. Визначити плановий фонд заробітної плати для робітників на 2016 рік.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

- записати розрахункову формулу в символах;

- пояснити значення кожного символу;

- підставити потрібні числові значення;

- конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження – механоскладальний цех машинобудівного заводу.

 2. Продукція: готові вузли середнього рівня складності та окремі деталі, що постачаються на головний конвеєр заводу.

 3. Характер виробництва – переважно великосерійний.

 4. У зв’язку з переходом на виробництво нової складнішої продукції з 01.01.2016 року в цеху очікується дефіцит висококваліфікованих робітників. У табл. 1 наведено наявну структуру робітників у 2015 році: у табл. 2 – планову на 2016 рік.

 5. Професійно-технічне училище веде підготовку робітників кваліфікації не вище ІІІ тарифного розряду за масовими професіями верстатників: токарі, фрезерувальники, свердлувальники, шліфувальники. Професії слюсарів, електромонтажників на місцевому ринку праці не є дефіцитними.

 6. Середня вартість підвищення кваліфікації робітника на один розряд на підприємстві дорівнює 1600 грн.

Перепідготовка робітника, пов’язана зі зміною професії, коштує підприємству 2200 грн.

Середня вартість профвідбору і найму робітника на зовнішньому ринку праці становить 1800 грн.

 1. Годинна тарифна ставка робітника І розряду в 2015 р. становить 9,5 грн., згідно з колективним договором у 2016 р. вона має збільшитись на 20%.

 2. Середня місячна заробітна плата робітників у 2015 р. становитиме 150% по відношенню до середньої місячної тарифної ставки.

 3. Середній місячний фонд робочого часу на 2015-2016 р.р. становить 168 годин.

Таблиця 1

Наявна професійно-кваліфікаційна структура робітників цеху в 2015 р. 

Назва професії робітника

Розряди тарифної сітки

Усього робітників

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Кількість робітників, осіб

Міжрозрядний коефіцієнт

1,0

1,09

1,20

1,35

1,55

1,81

2,07

2,28

-

 1. Токар

 

 

3

5

5

2

 

 

15

 1. Фрезерувальник

 

 

2

4

2

2

 

 

10

 1. Свердлувальник

 

1

3

3

 

 

 

 

7

 1. Протягувальник

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 1. Стругальник

 

 

 

1

1

 

 

 

2

 1. Зуборізальник

 

 

 

 

2

1

 

 

3

 1. Різьбонарізувач

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 1. Різьбошліфувальник

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 1. Шліфувальник

 

 

 

1

1

2

 

 

4

10.Зубошліфувальник

 

 

 

 

1

1

 

 

2

11.Оператор верстатів з програмним керуванням

 

 

 

 

3

2

2

 

7

12.Оператор напівавтоматичних верстатів

 

 

3

3

2

1

 

 

9

13.Оператор автоматичних верстатів

 

 

 

2

3

1

 

 

6

14.Оператор автоматичних ліній

 

 

 

1

3

1

1

 

6

15.Токар-револьверник

 

 

2

2

 

 

 

 

4

16.Токар-карусельник

 

 

 

 

1

 

 

 

1

17.Слюсар

 

 

1

2

1

1

 

 

5

18.Слюсар-складальник

 

 

 

4

2

1

 

 

7

19.Електромонтажник

 

 

 

2

1

 

 

 

3

20.Налагоджувальник

 

 

 

1

1

1

 

 

3

 Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Планова професійно-кваліфікаційна структура робітників цеху на 2016 р.

Назва професії робітника

Розряди тарифної сітки

Усього робітників

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Кількість робітників, осіб

Міжрозрядний коефіцієнт

1,0

1,09

1,20

1,35

1,55

1,81

2,07

2,28

-

 1.   1.       Токар

 

 

 

3

3

2

2

 

10

 1.   2.       Фрезерувальник

 

 

 

3

3

2

 

 

8

 1.   3.       Свердлувальник

 

 

1

2

2

 

 

 

5

 1.   4.       Протягувальник

 

 

 

1

1

 

 

 

2

 1.   5.       Стругальник

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 1.   6.       Зуборізальник

 

 

 

 

1

2

1

 

4

 1.   7.       Різьбонарізувач

 

 

 

 

1

1

1

 

3

 1.   8.       Різьбошліфувальник

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 1.   9.       Шліфувальник

 

 

 

1

2

2

 

 

5

 1. Зубошліфувальник

 

 

 

 

 

1

1

 

2

 1. Оператор верстатів з програмним керуванням

 

 

 

1

3

3

2

 

9

 1. Оператор напівавтоматичних верстатів

 

 

3

3

2

2

 

 

10

 1. Оператор автоматичних верстатів

 

 

1

2

2

2

 

 

7

 1. Оператор автоматичних ліній

 

 

1

1

2

3

 

 

7

 1. Токар-револьверник

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 1. Токар-карусельник

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 1. Слюсар

 

 

2

2

1

1

1

 

7

 1. Слюсар-складальник

 

 

1

4

2

2

1

 

10

 1. Електромонтажник

 

 

 

1

2

1

 

 

4

 1. Налагоджувальник

 

 

 

1

1

1

1

1

5

 Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!