Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4350 Тема 1 Удосконалення формування персоналу, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 1 Удосконалення формування персоналу, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з навчальної дисципліни Управління персоналом

Тема 1 Удосконалення формування персоналу

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1.1. Значення планування потреби у персоналі при реалізації стратегії управління персоналом організації

1.2. Класифікація чинників, що формують потребу у персоналі

1.3. Методичні підходи до планування чисельності персоналу

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо забезпечення цеху кваліфікованою робочою силою та управління вивільненням працівників

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

 1. Визначити загальну технологічну трудомісткість виробничої програми за 2015 рік.

 2. Визначити планову явочну чисельність робітників на 2015 рік за видами робіт і загальну.

 3. Визначити загальну технологічну трудомісткість виробничої програми на 2016 рік.

 4. Розрахувати планову чисельність робітників за видами робіт і загальну на період з 1.06.2016 р.

 5. Розрахувати кількість вивільнюваних робітників за професіями з 01.06.2016.

 6. Розрахувати додаткову потребу в робітниках за професіями на 01.06.2016.

 7. Визначити, як зміниться продуктивність праці після технологічних нововведень.

 8. Визначити економію фонду заробітної плати з 1.06 до кінця 2016 р.

 9. Визначити економічний результат запланованих нововведень (економію чи збиток) без урахування капітальних вкладень.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

– записати розрахункову формулу в символах;

– пояснити значення кожного символу;

– підставити потрібні числові значення;

– конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру). 

Вихідна інформація

 1. Об’єкт дослідження – механоскладальний цех машинобудівного заводу.

 2. Продукція – повнокомплектні агрегати, вузли машин і запчастини.

 3. Характер виробництва – серійний і малосерійний.

 4. Режим роботи цеху – переважно однозмінний, частково двозмінний.

 5. Технологічну трудомісткість виробничої програми цеху за 2015 рік за видами робіт (професіями) наведено у табл. 1.

 6. Середній рівень виконання норм часу на верстатних операціях по цеху дорівнює 105%, на решті операцій – 102%.

 7. Середня тривалість щорічної відпустки у робітників цеху – 27 календарних днів.

 8. Невиходи на роботу через хворобу та інші суб’єктивні причини – у середньому 7 робочих днів за рік.

 9. Середня тривалість робочого дня – 7,86 год.

 10. Згідно з планом виробництва на 2016 рік, номенклатура продукції та обсяги кожного її виду залишаються незмінними.

 11. Унаслідок технологічних нововведень, які запроваджуються з 1.06.2016 р.:

– Ліквідуються операції: довбальні та токарно-револьверні;

– Скорочується трудомісткість операцій:

фрезерувальних – на 10%;

свердлувальних – на 15%;

токарних – на 20%

11.3. - Збільшується трудомісткість операцій:

на верстатах з програмним керуванням – на 22%;

на напівавтоматичних верстатах – на 15%;

на автоматичних лініях – на 12%;

налагоджувальних – на 14%

 1. Середньомісячна заробітна плата одного робітника за планом на 2015 р. – 3000 грн.; на 2016 рік – 3200 грн.

 2. Вартість перепідготовки одного робітника – 3200 грн.

 3. Нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний податок) – 37,8%.

Таблиця 1

Технологічна трудомісткість виробничої програми за 2015 рік 

Види робіт

Трудомісткість

Нормо-годин

 1. Токарні

28300

 1. Фрезерувальні

14120

 1. Свердлувальні

10600

 1. Протягувальні

1900

 1. Довбальні

3550

 1. Зуборізальні

5400

 1. Шліфувальні

7060

 1. Зубошліфувальні

3610

 1. Для операторів на верстатах з програмним керуванням

8870

 1. Для операторів напівавтоматичних верстатів

20100

 1. Для операторів автоматичних ліній

7050

 1. Токарно-револьверні

8050

 1. Токарно-карусельні

1800

 1. Слюсарні

8890

 1. Слюсарно-складальні

18690

 1. Контрольні

10580

 1. Транспортні

7080

 1. Налагоджувальні

5500

 Усього

 

 

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!