Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4349 Тема 5 Аналіз та оптимізація робочого часу на підприємствах легкої промисловості, Організація та нормування праці, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 5 Аналіз та оптимізація робочого часу на підприємствах легкої промисловості, Організація та нормування праці, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 5 Аналіз та оптимізація робочого часу на підприємствах легкої промисловості

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження використання робочого часу.

1.1. Робочий час як універсальна міра затрат праці.

1.2. Змінний робочий час: сутність та структура.

1.3. Мета та методи вивчення та аналізу використання змінного робочого часу, їх сутність.

Розділ ІІ. Аналіз використання змінного робочого часу швеї-мотористки.

2.1. Аналіз індивідуальної фотографії робочого дня змінного робочого часу швеї-мотористки.

2.2. Формування операції раціонального складу, розробка раціонального балансу робочого часу.

2.3. Визначення явних і прихованих втрат робочого часу.

2.3. Розрахунок змінної норми виробітку та заробітку швеї-мотористки до скорочення втрат робочого часу і після їх скорочення.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.1. Заходи щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.2. Розрахунок економічної ефективності від зниження втрат робочого часу.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Також у вступній частині визначити об’єкт, предмет, мету і завдання курсової роботи.

В першій теоретичній частині курсової роботи на основі критичного опрацювання літературних джерел, розкрити поняття "робочий час" як універсальна міра затрат праці, розглянути:

– складові змінного робочого часу, дати їх визначення;

– чинники, що впливають на якісну структуру змінного робочого часу;

– чітко назвати втрати робочого часу та причини їх виникнення.

Обґрунтувати мету вивчення та аналізу використання робочого часу напідприємствах, показати як використовуються в економічній, організаційній роботі підприємства результати дослідження використання змінного робочого часу.

В першій частині курсової роботи необхідно дуже стисло подати методи вивчення затрат робочого часу та їх сутність.

Розрахунково-аналітична частина курсової роботи. Ця частина курсової роботи передбачає аналіз конкретних виробничих ситуацій, поданих як окремі завдання за варіантами. 

Аналітична частина.

На підставі наведених у таблиці 1 даних, які характеризують затрати робочого часу протягом зміни, скласти фактичний баланс робочого часу. На підставі даних таблиці 1 та 2 розрахувати норму виробітку швеї-мотористки, якщо вона буде виконувати операцію раціонального складу.

На підставі даних, наведених у таблиці 3, скласти нормативний баланс робочого часу.

Проаналізувати показники використання змінного робочого часу.

Визначити коефіцієнт можливого ущільнення змінного робочого часу, пояснити сутність цього коефіцієнту.

Таблиця 1

Індивідуальна фотографія змінного робочого часу швеї-мотористки 

№ з/п

Назва затрати часу

Поточний час

Тривалість, хв.

Індекс

1

Початок роботи

7

00

 

 

2

Підготовка робочого місця

7

05

 

 

3

Робота

7

17

 

 

4

Виправлення браку

7

22

 

 

5

Простій через відсутність матеріалу

7

27

 

 

6

Робота

7

40

 

 

7

Розмова з товаришем

7

45

 

 

8

Робота

8

10

 

 

9

Регулювання машини

8

12

 

 

10

Робота

8

23

 

 

11

Заміна шпулі

8

24

 

 

12

Робота

8

40

 

 

13

Обрив нитки

8

45

 

 

14

Робота

8

47

 

 

15

Простій з вини робітника

8

49

 

 

16

Робота

8

52

 

 

17

Обрив нитки

8

56

 

 

18

Робота

9

03

 

 

19

Розмова з товаришем

9

05

 

 

20

Заміна шпулі

9

06

 

 

21

Робота

10

00

 

 

22

Фіззарядка

10

30

 

 

23

Робота

10

45

 

 

24

Заміна шпулі

10

48

 

 

25

Робота

11

00

 

 

26

Обідня перерва

11

25

 

 

27

Робота

11

40

 

 

28

Виправлення браку

11

48

 

 

29

Робота

12

37

 

 

30

Прибирання робочого місця

12

40

 

 

31

Робота

13

00

 

 

32

Простій через відсутність матеріалу

13

12

 

 

33

Регламентована перерва

13

20

 

 

34

Робота

13

45

 

 

35

Обрив нитки

13

46

 

 

36

Робота

14

10

 

 

37

Виправлення браку

14

15

 

 

38

Робота

15

27

 

 

39

Прибирання робочого місця

15

30

 

 

На підставі наведених у таблиці 2сформувати операцію «Зшити середній шов спинки сорочки» раціонального складу.

Таблиця 2

Дані хронометражного спостереження 

Номер

Елемент операції

Тривалість елементу операції, сек, при виконанні

елементу

 

1 варіант

2 варіант

1

Взяти пачку деталей спинки сорочки, покласти на стіл, розв'язати

8,6

6,3

2

Скласти дві деталі спинки сорочки, підкласти під лапку машини

6,6

6,6

3

Зшити шов спинки сорочки

21,8

20,6

4

Вийняти з-під лапки деталі

1,2

1,0

5

Перевірити якість, скласти, зв'язати й відкласти пачку

1,6

1,5

Таблиця 3

Нормативне значення затрат змінного робочого часу 

Категорія затрат робочого часу

Значення

Час підготовчо-завершальної роботи на зміну

15 хв.

Час на обслуговування робочого місця

3% від часу оперативної роботи

Час на відпочинок і особисті потреби

8% від оперативного часу

Розрахувати додатковий випуск продукції за умови скорочення втрат робочого часу на 75%. Норма часу на операцію «Зшити середній шов спинки сорочки» згідно раціонального складуцієї операції. Рівень виконання норм праці швеї-мотористки 112%.

Як вплинуло скорочення втрат змінного робочого часу на продуктивність праці швеї-мотористки? Відповідь обґрунтувати розрахунками.

Розрахувати денний і місячний заробіток швеї-мотористки ІІІ розряду до скорочення втрат робочого часу і після скорочення, використати нижченаведену тарифну сітку (табл. 4).

Таблиця 4

Тарифна сітка

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

Тарифний коефіцієнт

1

1,11

1,22

1,33

1,44

Тарифна ставка, грн.

8,5

 

 

 

 

Розрахувати економічну ефективність заходів щодо зниження втрат робочого часу на швейній дільниці: сукупний додатковий робочий час, додатковий випуск продукції, економію чисельності, приріст продуктивності праці, економію по заробітній платі, річний економічний ефект, строк окупності одноразових витрат.

Таблиця 5

Вихідні дані до розрахунку економічної ефективності заходів

щодо зниження втрат змінного робочого часу

Чисельність швачок на дільниці, осіб

15

Річний фонд робочого часу одного робітника:

 

днів

228

годин

1824

Втрати робочого часу протягом зміни:

 

до впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 1)

після впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 2)

Рівень виконання норм праці, %

112

Середня місячна заробітна плата, грн.

(див. завдання 3)

Розмір премії до відрядного заробітку, %

23

Відрахування від заробітної плати в пенсійний і інші фонди, %

37

Одноразові витрати на впровадження заходів, грн.

9100

Конструктивна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!