Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4348 Тема 4 Аналіз і підвищення ефективності використання змінного робочого часу, Організація та нормування праці, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 4 Аналіз і підвищення ефективності використання змінного робочого часу, Організація та нормування праці, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 4 Аналіз і підвищення ефективності використання змінного робочого часу

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження використання робочого часу.

1.1. Робочий час як універсальна міра затрат праці.

1.2. Змінний робочий час: сутність та структура.

1.3. Мета вивчення та аналізу використання змінного робочого часу.

1.4. Методи вивчення затрат робочого часу працівника, їх сутність.

Розділ ІІ. Аналіз використання змінного робочого часу основними робітниками-верстатниками.

2.1. Аналіз індивідуальної фотографії змінного робочого часу токаря.

2.2. Визначення явних і прихованих втрат робочого часу.

2.3. Розрахунок змінної норми виробітку та заробітку токаря до скорочення втрат робочого часу і після їх скорочення.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.1. Заходи щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.2. Розрахунок економічної ефективності від зниження втрат робочого часу.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Також у вступній частині визначити об’єкт, предмет, мету і завдання курсової роботи.

В першій теоретичній частині курсової роботи на основі критичного опрацюваннялітературних джерел розкрити поняття "робочий час" як універсальна міра затрат праці, розглянути:

– складові змінного робочого часу, дати їх визначення;

– чинники, що впливають на якісну структуру змінного робочого часу;

– чітко назвати втрати робочого часу та причини їх виникнення.

Обґрунтувати мету вивчення та аналізу використання робочого часу напідприємствах, показати як використовуються в економічній, організаційній роботі підприємства результати дослідження використання змінного робочого часу.

В першій частині курсової роботи необхідно дуже стисло подати методи вивчення затрат робочого часу та їх сутність.

Розділ ІІ. Розрахунково-аналітична частина курсової роботи. Ця частина курсової роботи передбачає аналіз конкретної виробничої ситуації.

Аналітична частина.

На підставі наведених у таблиці 1 даних, які характеризують затрати робочого часу протягом зміни, скласти фактичний баланс робочого часу.

На підставі даних, наведених у таблиці 2, скласти нормативний баланс робочого часу.

Проаналізувати показники використання змінного робочого часу.

Визначити коефіцієнт можливого ущільнення змінного робочого часу, пояснити сутність цього коефіцієнту.

Таблиця 1

Індивідуальна фотографія змінного робочого часу токаря

№ з/п

Що спостерігалось

Поточний час

Тривалість, хв.

Індекс

 1.    1.                                                

Початок роботи

16-00

 

 

 1.    2.                                                

Підготовка обладнання та інструменту до роботи

16-08

 

 

 1.    3.                                                

Стороння розмова

16-10

 

 

 1.    4.                                                

Розкладка інструментів

16-14

 

 

 1.    5.                                                

Встановлення пристроїв

16-21

 

 

 1.    6.                                                

Обробка деталей

17-03

 

 

 1.    7.                                                

Заміна різця

17-09

 

 

 1.    8.                                                

Обробка деталей

17-57

 

 

 1.    9.                                                

Ходіння за інструментом

18-03

 

 

 1.  10.                                              

Заміна різця

18-06

 

 

 1.  11.                                              

Обробка деталей

18-32

 

 

 1.  12.                                              

Очікування слюсаря-ремонтника через вихід з ладу верстата

18-41

 

 

 1.  13.                                              

Дрібний ремонт верстата токарем

18-51

 

 

 1.  14.                                              

Обробка деталей

18-55

 

 

 1.  15.                                              

Здача готових деталей

18-58

 

 

 1.  16.                                              

Отримання нового завдання від майстра

19-00

 

 

 1.  17.                                              

Обідня перерва

20-00

 

 

 1.  18.                                              

Переналагодження обладнання

20-16

 

 

 1.  19.                                              

Розмова з сусідом

20-18

 

 

 1.  20.                                              

Обробка деталей

21-24

 

 

 1.  21.                                              

Перерва на особисті потреби

21-32

 

 

 1.  22.                                              

Обробка деталей

22-38

 

 

 1.  23.                                              

Перерва в роботі через відсутність електроенергії

22-52

 

 

 1.  24.                                              

Обробка деталей

23-28

 

 

 1.  25.                                              

Зняття інструменту, прибирання робочого місця

23-48

 

 

 1.  26.                                              

Закінчення роботи

24-00

 

 

  

Таблиця 2

Нормативне значення затрат змінного робочого часу 

Категорія затрат робочого часу

Значення

Час підготовчо-завершальної роботи на зміну

20 хв.

Час на обслуговування робочого місця

5% від часу оперативної роботи

Час на відпочинок і особисті потреби

7,5% від оперативного часу

Розрахувати додатковий випуск продукції за умови скорочення втрат робочого часу на 70%. Норма часу на токарну обробку однієї деталі становить 1,7 хв. Рівень виконання норм праці токарем 110%.

Як вплинуло скорочення втрат змінного робочого часу на продуктивність праці токаря? Відповідь обґрунтувати розрахунками.

Розрахувати денний і місячний заробіток токаря ІІІ розряду до скорочення втрат робочого часу і після скорочення, використати нижченаведену тарифну сітку (табл. 3).

Таблиця 3

Тарифна сітка

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1

1,08

1,25

1,4

1,52

1,64

Тарифна ставка, грн.

7,5

 

 

 

 

 

Розрахувати економічну ефективність заходів щодо зниження втрат робочого часу на токарній дільниці: сукупний додатковий робочий час, додатковий випуск продукції, економію чисельності, приріст продуктивності праці, економію по заробітній платі, річний економічний ефект, строк окупності одноразових витрат.

Таблиця 4

Вихідні дані до розрахунку економічної ефективності заходів

щодо зниження втрат змінного робочого часу

Чисельність токарів на дільниці, осіб

15

Річний фонд робочого часу одного робітника:

 

днів

224

годин

1792

Втрати робочого часу протягом зміни:

 

до впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 1)

після впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 2)

Рівень виконання норм праці, %

110

Середня місячна заробітна плата, грн.

(див. завдання 3)

Розмір премії до відрядного заробітку, %

20

Відрахування від заробітної плати в пенсійний і інші фонди, %

37

Одноразові витрати на впровадження заходів, грн.

9000

Розділ ІІІ. Конструктивна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!