Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4347 Тема 3 Умови праці на підприємстві, стан, проблеми та заходи покращення, Організація та нормування праці, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 3 Умови праці на підприємстві, стан, проблеми та заходи покращення, Організація та нормування праці, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 3 Умови праці на підприємстві, стан, проблеми та заходи покращення

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження умов праці.

1.1. Класифікація умов праці та їх вплив на працездатність людини.

1.2. Показники стану умов праці.

1.3. Вплив держави на стан умов праці на підприємстві.

Розділ ІІ. Аналіз умов праці на ЗАТ «Київобленерго».

2.1. Аналіз витрат робочого часу працівників.

2.2. Аналіз травматизму на підприємстві.

Розділ ІІІ. Проект покращення умов праці на підприємстві.

3.1. Розроблення проекту заходів з покращення умов праці.

3.2. Організаційно-економічний механізм реалізації проекту.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти критично відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розділ ІІ. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

– аналізу використання робочого часу працівників;

– розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників;

– розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни кількості днів, які в середньому відпрацював один працівник;

– розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни середньої тривалості робочої зміни;

– розрахувати зростання продуктивності праці за рахунок ліквідації втрат робочого часу;

– знайти відсотки втрат робочого часу;

– проаналізувати ситуацію щодо виробничого травматизму на підприємстві та зміну ефективного фонду робочого часу;

– визначити причини травматизму, їх динаміку;

– проаналізувати ефективність витрат на заходи з охорони праці.

Вхідна інформація.

Використання робочого часу, 2009р. 

Назва показникiв

Код

рядка

За період з початку року

Робочий час,

людино – години

Кількість працівників, осіб

Фонд робочого часу, усього (рядки 3020+3040)

3010

5298730

2555

Відпрацьовано, усього *

3020

4557793

X

з них надурочно

3030

85842

X

Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150)

3040

655055

X

у тому числі:

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

3050

 

448100

 

2455

тимчасова непрацездатність

3060

173616

1216

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

3070

29901

X

неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

3080

-

 

неявки з дозволу адміністрації

3090

2780

X

відпустки за ініціативою адміністрації

3100

-

 

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

3120

-

 

простої

3130

210

Х

масові невиходи на роботу (страйки)

3140

-

 

інші причини

3150

448

Х

 

3180

-

 

 

 Використання робочого часу, 2010р. 

Назва показникiв

Код

рядка

За період з початку року

Робочий час,

людино – години

Кількість працівників, осіб

Фонд робочого часу, усього (рядки 3020+3040)

3010

5619529

2675

Відпрацьовано, усього *

3020

4830070

X

з них надурочно

3030

42700

X

Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150)

3040

746854

X

у тому числі:

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

3050

 

487595

 

2835

тимчасова непрацездатність

3060

231240

1585

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

3070

27919

X

неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

3080

-

 

неявки з дозволу адміністрації

3090

--

X

відпустки за ініціативою адміністрації

3100

-

 

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

3120

-

 

простої

3130

-

Х

масові невиходи на роботу (страйки)

3140

-

 

інші причини

3150

100

Х

 

3180

-

 

  

Використання робочого часу у 2011р. 

Назва показникiв

Код

рядка

За період з початку року

Робочий час,

людино – години

Кількість працівників, осіб

Фонд робочого часу, усього (рядки 3020+3040)

3010

6060545

2925

Відпрацьовано, усього *

3020

5189376

X

з них надурочно

3030

74335

X

Невідпрацьовано, сього (сума рядків з 3050 по 3150)

3040

796847

X

у тому числі:

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

3050

 

525415

 

2935

тимчасова непрацездатність

3060

205917

1444

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

3070

55449

X

неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

3080

-

 

неявки з дозволу адміністрації

3090

5898

X

відпустки за ініціативою адміністрації

3100

-

 

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

3120

-

 

простої

3130

3820

Х

масові невиходи на роботу (страйки)

3140

-

 

інші причини

3150

348

Х

 

3180

-

 

  

ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ у 2010 році 

Подають:

Терміни подання

Форма № 7-тнв

 

(річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України 27.07.2009 №266

 

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи незалежно відпідпорядкованості

органу державної статистики за місцезнаходженням

25 січня

 

Респондент: 

Найменування:

ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» 

08132 Київська обл., Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул. Київська, 2-6

Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві 

Назва показників

Код рядка

 

А

Б

1

Кількість підприємств, що їх включено до звіту 0 1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 1 2675

у тому числі жінки 1 . 1 686

 

 

Травматизм на виробництві

Назва показників

№ рядка

пов'язаний з виробництвом

не пов'язані виробництвом

А

Б

1

2

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком

у тому числі

жінки

2

 

 

2.1

3

 

діти до 18 років

2.2

 

 

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

2.3

 

 

під час групових нещасних випадків

2.4

 

 

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

3

1

 

у тому числі

жінки

3.1

 

 

діти до 18 років

3.2

 

 

у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

3.3

 

 

під час групових нещасних випадків

3.4

 

 

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році

4

71

 

Кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше

5

 

 

у тому числі

жінки

5.1

 

 

Кількість нещасних випадків

6

3

 

у тому числі

групові - всього

6.1

 

 

зі смертельним наслідком - усього

6.2

1

 

з них групові

6.2.1

 

 

 

Розділ 2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків

на виробництві та витрати на заходи з охорони праці

Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків

(оформлені актами Н-1 та НТ (НПВ)) 

 

 

Нараховано

Виплачено

у тому числі за

Назва показників

протягом

протягом

рахунок

 

рядка

звітного року

звітного року

заборгованості

А

Б

1

2

3

Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманцям

 

926

926

 

померлих, гри. (сума рядків 1.1 і 1.2)

1

 

 

 

у тому числі

 

926

926

 

за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності,

 

 

 

 

що оформлені листком непрацездатності

1.1

 

 

 

  

 

 

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше,зі смертельним наслідком, осіб

Назва показників

№ рядка

усього

з них

жінок

зі смертельним наслідком

 

 

 

 

 

 

усього

з ни: жінок

А

Б

1

2

3

4

Нервово-психічні перевантаження

8

 

 

 

 

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

9

 

 

 

 

Утеплення

10

 

 

 

 

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

11

 

 

 

 

Стихійне лихо

12

 

 

 

 

Пожежа

13

 

 

 

 

Інші види

14

 

 

 

 

Причини нещасних випадків

Технічні

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

15

 

 

 

 

Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу

16

 

 

 

 

Незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів

17

 

 

 

 

Інші технічні причини

18

 

 

 

 

Організаційні

Недоліки під час навчання безпечним прийомам праці

19

 

 

 

 

Порушення режиму праці та відпочинку

20

 

 

 

 

Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

21

 

 

 

 

Невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту

22

1

 

 

 

Порушення технологічного процесу

23

 

 

 

 

Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо

24

2

 

1

 

Порушення правил дорожнього руху

25

 

 

 

 

Порушення трудової і виробничої дисципліни

26

 

 

 

 

Інші організаційні причини

27

 

 

 

 

Психофізіологічні

Алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсичне отруєння

28

 

 

 

 

Інші психофізіологічні причини

29

 

 

 

 

Інші

(без урахування технічних, організаційних і психофізіологічних причин)

30

 

 

 

 

інші виплати потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства *

1.2

 

 

 

 

Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн.

2

 

X

X

 

Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або 'їх приховування,гри.

3

 

 

 

 

 

1 Дані наводяться у цілих числах.

*Без урахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Витрати на заходи з охорони праці 

Назва показників

№ рядка

Витрачено

А

Б

1

Усього, гри. (сума рядків 4.2 -4.5)

4

2094090

у тому числі

на заходи, передбачені колективними договорами (угодами)

4.1

2087776

3 рядка 4 - за джерелами фінансування:

державний бюджет

4.2

 

місцевий бюджет

4.3

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4.4

6314

інші джерела

4.5

 

1 Дані наводяться у цілих числах. 


Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій та причинами нещасних випадків

(з графи 1 розділу 1)

 

 

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше тгзі смертельним наслідком, осіб

Назва показників

№ рядка

усього

з них

жінок

зі смертельним наслідком

 

 

 

 

 

 

усього

з них жінок

А

Б

1

2

3

4

Види подій

Дорожньо-транспортні пригоди

1

 

 

 

 

Падіння потерпілого

2

1

 

 

 

у тому числі з висоти

2.1

1

 

 

 

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо

3

 

 

 

 

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються

4

1

 

 

 

Ураження електричним струмом

5

2

 

1

 

Дія шкідливих та токсичних речовин

6

 

 

 

 

Дія іонізуючого випромінювання

7

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ У 2011 РОЦІ

Подають:

Терміни подання

 

- юридичні особи, їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання; - органи державної статистики за місцезнаходженням за вказівкою регіонального управління статистики; - місцевому органу державної виконавчої влади.

25 січня

Форма № 7-тнв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

14.08.2002 № 309

Річна Поштова

 

 

Найменування організації - складача інформації: ЗАТ " А.Е.С. Київобленерго"

Поштова адреса: 08132 Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.Київська, 2-6

 

Код форми документа за ДКУД

Коди організації-складача

 

 

 

За

ЄДРПОУ

 

території (КОАТУ)

 

виду

економычної

діяльності (КВЕД)

 

форми власності (КФВ)

 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, Іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ)

 

кс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

23243188

3222410600

40.13.0

10

232

 

 

 

 
Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві 

Назва показників

№ рядка

 

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу

1

2925

у тому числі жінки

1.1

725

 

Назва показників

№ рядка

Травматизм на виробництві

А

Б

1

2

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком

2

7

0

у тому числі жінки

2.1

2

0

підлітки до 1 8 років

2.2

0

0

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

2.3

0

0

під час групових нещасних випадків

2.4

0

0

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

3

0

0

у тому числі жінки

3.1

0

0

підлітки до 18 років

3.2

0

0

у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

3.3

0

0

під час групових нещасних випадків

3.4

0

0

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році

4

206

0

Кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше

5

0

0

у тому числі жінки

5.1

0

0

Кількість нещасних випадків

6

7

0

у тому числі групові - всього

6.1

0

0

зі смертельним наслідком - усього

6.2

0

0

з них групові

6.2.1

0

0


Розділ 2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків •... на виробництві та витрати назаходи з охорони праці

Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків 1

(оформлені актами Н-1 та НТ)

Назва показників

№ рядка

Нараховано протягом звітного року

Виплачено протягом звітного року

у тому числі в рахунок погашення заборгованості минулих років

А

Б

І

2

3

Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманців померлих, грн. (сума рядків 1.1 і 1.2)

1

2800.49

2800.49

0

у тому числі за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листком непрацездатності

1.1

2800.49

2800.49

0

інші виплати потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства

1.2

 

 

0

Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн.

2

 

 

0

Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування, грн.

3

 

 

0

Витрати на заходи з охорони праці 1 

Назва показників

№ рядка

Витрачено

А

Б

1

Усього, грн. (сума рядків 4.2-4.5)

4

2,018,380

у тому числі на заходи, передбачені колективними договорами (угодами)

4.1

2,000,350

з рядка 4 - за джерелами фінансування:

4.2

 

місцевий бюджет

4.3

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4.4

18,029,90

інші джерела

4.5

 

 

Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій та причинами нещасних випадків (з графи 1 розділу 1)

Назва показників

№ рядка

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб

 

 

 

 

усього

зних жінок

зі смертельним наслідком

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

з них жінок

А

Б

1

2

3

4

Види подій

 

0

0

0

 

Транспортні пригоди

1

1

0

0

 

Падіння потерпілого

2

2

0

0

 

у тому числі з висоти

2.1

0

0

0

 

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, фунту тощо

3

0

0

0

 

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються

4

0

0

0

 

Ураження електричним струмом

5

1

0

0

 

Дія шкідливих та токсичних речовин

6

0

0

0

 

Дія іонізуючого випромінювання

7

0

0

0

 

Нервово-психічні перевантаження

8

0

0

0

 

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

9

2

2

0

 

Утеплення

10

0

0

0

 

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

11

0

0

0

 

Стихійне лихо

12

0

0

0

 

Пожежа

13

0

0

0

 

Інші види

14

1

0

0

 

Причини нещасних випадків

 

0

0

0

 

Технічні

 

0

0

0

 

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

15

0

0

0

 

Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу

16

0

0

0

 

Незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів

17

0

0

0

 

Інші технічні причини

18

0

0

0

 

 

Організаційні

 

 

0

0

 

 

Недоліки в навчанні безпечним прийомам праці

19

0

0

0

 

 

Порушення режиму праці та відпочинку

20

0

0

0

 

 

Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

21

0

0

0

 

 

Невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту

22

2

1

0

 

 

Порушення технологічного процесу

23

0

0

0

 

 

Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо

24

2

0

0

 

 

Порушення правил дорожнього руху

25

0

0

0

 

 

Порушення трудової і виробничої дисципліни

26

2

0

0

 

 

Інші організаційні причини

27

0

0

0

 

 

Психофізіологічні

 

0

0

0

 

 

Алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсичне отруєння

28

0

0

0

 

 

Інші психофізіологічні причини

29

0

0

0

 

 

Інші (без урахування технічних, організаційних і психофізіологічних причин)

ЗО

1

1

0

 

 

  

Розділ ІІІ. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність, і бути пов’язані з вирішуваними проблемами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!