Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4346 Тема 2 Ефективність нормування праці, Організація та нормування праці, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 2 Ефективність нормування праці, Організація та нормування праці, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 2 Ефективність нормування праці

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Нормування праці як процес: теоретичні аспекти.

1.1. Сутність нормування праці в сучасних умовах.

1.2. Управління нормуванням праці на підприємстві.

1.3. Показники ефективності нормування праці.

Розділ ІІ. Аналіз ефективності нормування праці на підприємстві.

2.1. Аналіз витрат робочого часу.

2.2. Аналіз виконання норм праці.

Розділ ІІІ. Покращення якості нормування праці.

3.1. Розроблення проекту покращення стану нормування праці.

3.2. Оцінка  якості проекту.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І.  У даному розділі студенти розкривають зміст нормування праці як процесу. Провівши критичний аналіз наукових джерел, узагальнюють та роблять висновки щодо сучасного стану та перспектив розвитку нормування праці Важливо також описати й обґрунтувати доцільність певної методики визначення ефективності нормування праці.

Розділ ІІ.  Аналіз витрат робочого часу проводиться за даними табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка витрат робочого часу на ДВ «Преса України»

Види затрат робочого часу

Фактичний баланс, хв.

2008

2009

2010

2011

Підготовчо-заключний час

25,0

15,9

9,9

12,0

Оперативний час

 

 

 

 

   - основний

255,23

300,7

316,74

324,05

   - допоміжний

47,1

26,1

33,2

36,0

Час обслуговування робочого місця

49,0

31,9

24,8

19,9

Час регламентованих перерв

 

 

 

 

-технологічні

16,5

18,0

22,1

13,02

-відпочинок, особисті потреби

14,5

46,0

11,0

13,0

Час нерегламентованих перерв

 

 

 

 

  -організаційно-технічні

49,97

25,9

626,7

33,35

  -з вини працівника

22,7

26,5

35,5

29,68

ВСЬОГО

480

480

480

480

За даними таблиці також необхідно описати тип поділу праці та визначити на скільки він ефективний, визначити коефіцієнт втрат робочого часу та проаналізувати стан витрат робочого часу.

Аналіз рівня виконання норм праці проводиться за даними табл. 2-4. 

Таблиця 2

Виконання норм виробітку, 2008 р.

Цех

Кількість робітників -відрядників

Розподіл відрядників за % виконання норм

Виробіток, нормо-години

Відпрацьований час, години

до 80%

від 81 до 100%

від 101 до 110%

від 111 до 120%

від 121 до 130%

від 131 до 150%

від 150 і більше

КОМБІНАТ

Газетний

61

 

13

20

10

8

7

3

9305

8260

Друкарський

46

 

8

5

2

5

9

17

7746

4855

Цех підготовки офсетних форм

6

 

 

1

1

1

 

3

1084

871

Комп’ютерна дільниця

13

3

1

2

 

1

 

6

2575

1937

Брошурувальний

28

 

 

1

2

4

11

10

5765

3821

Цех переробки паперу

13

2

1

1

1

5

3

 

2068

1477

Цех прийомки паперу

11

 

 

1

8

1

 

1

2092

1778

Дільниця макулатури

6

3

2

 

 

 

1

 

860

723

Склад готової продукції

4

 

1

 

 

1

2

 

956

857

ФІЛІАЛ

Календарно-брошурувальний

30

1

4

3

3

4

15

 

5414

3717

Склад готової продукції

2

 

 

 

1

1

 

 

188

159

ЖУРНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Офсетний

57

 

 

1

1

2

3

50

16541

8752

Брошурувальний

19

 

 

2

 

1

3

13

4945

3767

 

Таблиця 3

Виконання норм виробітку, 2009 р.

Цех

Кількість робітників -відрядників

Розподіл відрядників за % виконання норм

Виробіток, нормо-години

Відпрацьований час, години

до 80%

від 81 до 100%

від 101 до 110%

від 111 до 120%

від 121 до 130%

від 131 до 150%

від 150 і більше

КОМБІНАТ

Газетний

60

2

18

 

6

3

31

 

8762

8478

Друкарський

45

7

9

4

4

7

14

 

7350

6502

Цех підготовки офсетних форм

6

 

1

2

 

 

3

 

1039

902

Комп’ютерна дільниця

12

2

2

1

1

1

2

3

2645

1820

Брошурувальний

28

 

1

4

2

1

 

20

5814

5015

Цех переробки паперу

13

 

 

1

1

2

4

5

2780

1640

Цех прийомки паперу

11

 

 

 

 

 

11

 

2877

1882

Дільниця макулатури

7

4

 

1

1

1

 

 

610

1153

Склад готової продукції

4

 

 

 

 

3

1

 

1259

640

ФІЛІАЛ

Календарно-брошурувальний

30

1

3

19

2

2

3

 

7096

4595

Склад готової продукції

1

 

 

 

 

1

 

 

128

104

ЖУРНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Офсетний

55

 

 

2

1

1

9

42

14314

8019

Брошурувальний

20

2

 

4

2

3

7

2

3361

2607

Таблиця 4

Виконання норм виробітку, 2010 р.

Цех

Кількість робітників -відрядників

Розподіл відрядників за % виконання норм

Виробіток, нормо-години

Відпрацьований час, години

до 80%

від 81 до 100%

від 101 до 110%

від 111 до 120%

від 121 до 130%

від 131 до 150%

від 150 і більше

КОМБІНАТ

Газетний

63

1

14

13

18

5

9

4

9763

8531

Друкарський

45

6

6

1

7

2

10

12

7370

5930

Цех підготовки офсетних форм

6

1

 

 

1

1

 

3

919

832

Комп’ютерна дільниця

16

3

3

2

1

 

3

4

2826

2161

Брошурувальний

29

 

3

1

1

1

12

11

5673

3800

Цех переробки паперу

14

1

1

1

2

 

3

6

2716

2220

Цех прийомки паперу

10

 

1

 

 

 

 

9

2029

1616

Дільниця макулатури

8

7

 

 

 

1

 

 

1661

1036

Склад готової продукції

4

 

 

 

 

 

1

3

1173

636

ФІЛІАЛ

Календарно-брошурувальний

30

1

5

2

5

3

3

11

5252

3769

Склад готової продукції

2

 

 

 

 

 

1

1

131

80

ЖУРНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Офсетний

58

 

2

1

1

2

3

49

15138

7635

Брошурувальний

20

2

4

7

 

2

1

4

3412

2187

 

За даними таблиць необхідно визначити не лише середній рівень виконання норм праці по кожному цеху, комплексу та в цілому по підприємству, але й проаналізувати ситуацію: що могло призвести то такого стану нормування праці, побудувати схему Ішікава. Також необхідно проаналізувати продуктивність праці робітників як по цеху, так і по різним комплексам та підприємству в цілому. 

Розділ ІІІ. У розділі необхідно на основі попередньо розробленої схеми Ішікава, результатів аналізу витрат робочого часу та рівня виконання норм праці розробити проект покращення стану нормування праці на ДВ «Преса України».

Разом з тим, необхідно оцінити витрати на  проект, можливі ризики за умови його реалізації та описати методологію визначення  якості проекту (по-можливості дати таку оцінку власному проекту).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!