Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4343 Тема 4 Важкість праці та методика визначення категорії важкості роботи, Фізіологія і психологія праці, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 4 Важкість праці та методика визначення категорії важкості роботи, Фізіологія і психологія праці, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 4 Важкість праці та методика визначення  категорії важкості роботи

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Суть, фактори і методика оцінки важкості праці.

1.1. Проблема важкості праці та оцінка різних підходів до її вивчення.

1.2. Сутність і фактори важкості праці.

1.3. Медико-фізіологічна класифікація важкості праці.

1.4. Методика оцінки важкості праці.

1.5. Важкість та інтенсивність праці.

Розділ ІІ. Оцінка важкості праці.

2.1. Оцінка важкості праці за показниками трудового процесу і факторів виробничого середовища.

2.2. Оцінка важкості праці за бальною оцінкою факторів трудового процесу і виробничого середовища та тривалістю їх дії.

Розділ ІІІ. Проект заходів щодо зниження важкості праці та їх ефективність.

3.1. Соціально-економічна ефективність зменшення важкості праці.

3.2. Визначення інтегральних показників важкості праці, працездатності і приросту продуктивності праці за умови зниження важкості роботи.

3.3. Розробка проекту заходів , спрямованих на зниження важкості конкретної роботи, і розрахунок можливого приросту продуктивності праці.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

На основі опрацювання літературних джерел у теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути наступні питання:

– методологічні підходи до вивчення проблеми важкості праці;

– оцінка існуючих методик визначення важкості праці та сфера їх застосування;

– сучасна концепція важкості праці на основі інтегрального критерію її оцінки;

– сутність методики інтегральної бальної оцінки важкості праці;

– взаємозв’язок між важкістю та інтенсивністю праці.

Аналітична частина курсової роботи передбачає обробку і аналіз статистичної інформації, розрахунки відповідних показників та їх аргументацію.

Конструктивна частина роботи полягає у розробці та обґрунтуванні проекту заходів щодо зниження важкості праці і розрахунках приросту продуктивності праці. 

Статистичні матеріали і конкретні ситуації для виконання 2-го розділу 

Визначити категорію важкості праці, ступінь втоми, і працездатності робітника на основі показників трудового процесу і факторів виробничого середовища на робочому місці.

Таблиця 1

Показники трудового процесу і факторів виробничого середовища на робочому місці машиніста гумозмішувача (оператор)

Фактори

Одиниця виміру

Показник

Температура

ºС

30-31º

Відносна вологість повітря

%

40-60

Швидкість руху повітря

м/с

2-3

Вміст у повітрі:

мг/м3

 

каоліновий пил

кратність перевищення ГДК

20 разів

сажа

-//-

22 рази

токсичні речовини

-//-

6,5 раза

Шум

дБ

85-90

Освітленість

Лк

30-40

Енергозатрати за год.

ккал

430

Механічна робота

кг/м

165000

Статичне навантаження:

кг/с

 

на дві руки

 

220000

на м’язи корпуса і ніг

 

350000

Тривалість зосередження уваги

% зміни

75

Темп

число рухів за год. (крупних)

примусовий, 980

Інформаційні сигнали

кількість на годину

36

Робоче місце

 

нестаціонарне

Робоча поза

 

змінна: (при виконанні ручних операцій – стоячи з переміщенням, при роботі на пульті управління – сидячи)

Нервово-емоційне навантаження

 

значне

Визначити категорію важкості праці, ступінь втоми і працездатності робітника за наступних даних

Таблиця 2

Бальна оцінка біологічно значущих факторів трудового процесу і виробничого середовища на робочому місці вантажника

Фактори

Оцінка в балах

Тривалість дії, хв.

Температура повітря

3

480

Шум

4

420

Пил

4

320

Статичне навантаження

5

450

Максимальна маса вантажу

5

320

Віддаль переміщення

3

450

Кількість трудових операцій

4

320

 

Методичні вказівки щодо виконання розділу 3 

Розрахувати інтегральні показники важкості і приріст продуктивності праці за наступних даних.

Таблиця 3

Середній бал біологічно значущих елементів трудового процесу і виробничого середовища на робочих місцях

Цех

Фактичний

Плановий

Механічний

4,1

3,8

Ливарний

5,3

4,2

Ковальський

5,1

4,6

Обґрунтувати проект заходів щодо зменшення впливу несприятливих факторів трудового процесу і виробничого середовища та зменшення важкості праці на одну категорію і розрахувати можливий приріст продуктивності праці.

Робота машиніста гумозмішувача шинного заводу здійснюється в три зміни. Тривалість зміни 8 год., робочого тижня – 3 дні. Обідня перерва 20 хв., час на відпочинок протягом зміни не регламентований. Змішування гумових сумішей здійснюється в закритих змішувачах з дистанційного керування. Каучук та інгредієнти підвозяться на візках на віддаль 10 м. Завантажують в камеру вручну. На ручні операції витрачається від 40 до 55% робочого часу. Робоча поза стоячи. Повітря забруднене токсичними речовинами, вміст яких в 1 м3 перевищує ГДК. Шум  85-90 дБ високочастотний. Температура на робочому місці 30-310С, відносна вологість повітря 40-60%.

Освітленість 40 лК.

Обґрунтувати заходи щодо раціоналізації режиму праці і відпочинку та захисту від несприятливого впливу виробничих факторів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!