Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4340 Тема 1 Працездатність людини і заходи щодо підтримання стійкого стану працівників на виробництві, Фізіологія і психологія праці, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 1 Працездатність людини і заходи щодо підтримання стійкого стану працівників на виробництві, Фізіологія і психологія праці, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з дисципліни Фізіологія і психологія праці

Тема 1 Працездатність людини і заходи щодо підтримання стійкого стану працівників на виробництві

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Сутність, фактори і динаміка працездатності.

Розділ ІІ. Аналіз та оцінка працездатності працівників.

2.1. Визначення інтегрального показника працездатності в динаміці робочої зміни за окремими функціями.

2.2. Визначення інтегрального показника працездатності в динаміці робочої зміни методом непараметричної статистики.

Розділ ІІІ. Проект заходів щодо підвищення працездатності працівників на виробництві.

3.1. Основні напрямки підтримання стійкого стану працівників на виробництві.

3.2. Розробка проекту заходів щодо забезпечення високої працездатності працівників.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі «Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт».

Теоретична частина роботи повинна ґрунтуватися на опрацюванні літературних джерел і розкривати наступні питання:

– сутність працездатності, її рушійні сили і межа;

– оцінка різних підходів до визначення категорії «працездатність»;

– взаємозв’язок працездатності і продуктивності праці;

– фактори впливу на працездатність працівників;

– методологічні підходи до вибору показників працездатності при виконанні різних робіт;

– закономірності динаміки працездатності протягом зміни, доби, тижня, причини наявності різних типів динаміки працездатності.

Аналітична частина курсової роботи передбачає обробку статистичної інформації, розрахунки відповідних показників, побудову кривих працездатності та їх оцінку. Для виконання цього завдання необхідно опрацювати рекомендовані матеріали, які відображають певні ситуації, і зробити відповідні висновки.

Конструктивна частина роботи полягає:

– у розробці та обґрунтуванні проекту організаційно-економічних, психофізіологічних і соціальних заходів, спрямованих на збільшення фази стійкого стану працівників на виробництві;

– в обчисленні  показників приросту продуктивності праці за рахунок фактора «працездатність». 

Фактичні матеріали і ситуації для виконання 2-го розділу 

На основі наведених у таблиці 1 даних, що характеризують динаміку показників окремих функцій працівників, необхідно:

– зробити стандартизацію показників;

– визначити середнє стандартизоване значення кожної функції;

– трансформувати показники функцій, які збільшуються зі зменшенням працездатності, в обернені величини;

– визначити інтегральний показник працездатності за кожний момент спостереження;

– побудувати криву працездатності і зробити її аналіз.

Таблиця 1

Абсолютні показники досліджених функцій (токарі)

№ п.п.

Показники

Од. вим.

Години зміни

До роботи

1.

2.

4.

5.

7.

8.

  1.  

Проста сенсомоторна реакція*

с

0,432

0,381

0,370

0,401

0,346

0,376

0,413

  1.  

Сенсомоторна реакція вибору*

с

0,458

0,492

0,420

0,495

0,418

0,448

0,482

  1.  

КЧЗМ

Гц

39,0

38,2

36,5

38,0

37,9

36,3

35,9

  1.  

Увага*

с

58,1

56,3

55,3

56,0

55,8

59,0

60,3

  1.  

М’язова сила

кг/см2

1,12

1,18

1,2

1,14

1,09

1,01

1,0

  1.  

М’язова витривалість

с

52,1

47,5

44,6

43,6

42,3

42,0

41,3

  1.  

Темп - тест

кількість

48,8

47,2

52,3

50,2

52,3

51,2

50,4

* Показники потребують трансформації в обернені величини 

За методом непараметричної статистики необхідно розрахувати інтегральні показники працездатності в кожний момент спостереження для групи робітників за наступних змін окремих фізіологічних функцій порівняно з доробочим періодом (випадків), побудувати криву працездатності і дати відповідні пояснення.

На токарно-фрезерувальній дільниці механічного цеху зайнято 86 робітників. Праця пов’язана з фізичними зусиллями і характеризуються середнім ступенем монотонності. Обідня перерва 30 хвилин.

Методичні вказівки щодо виконання розділу 3 

Обґрунтувати проект заходів щодо збільшення тривалості фази стійкого стану і розрахувати приріст продуктивності праці за рахунок цього фактора.

Обґрунтувати систему заходів щодо підвищення працездатності робітників токарно-фрезерувальної діяльності з метою збільшення питомої ваги фази стійкого стану в загальній тривалості робочої зміни з 58% до 73% і розрахувати приріст продуктивності праці за рахунок цього фактора. 

Ситуації для обґрунтування системи заходів, спрямованих на підвищення працездатності робітників.

Бригада робітників зайнята укладкою шлакоблоків товщиною перемички 1,5 шлакоблока. В 1м2 37шлакоблоків.

Час виконання роботи – 20 хв. Робота важка; споживання кисню становить 1,5 л/хв., частота пульсу – 99-103 ударів за хвилину.

Обґрунтувати систему заходів щодо підвищення працездатності робітників і розрахувати приріст продуктивності праці за наступних даних.

Таблиця 3

Показники

До впровадження заходів

Після впровадження заходів

Кількість робітників

7

7

Тривалість фази стійкого стану, год.

4,8

5,4

Тривалість фази пониженої працездатності, год.

3,2

2,6

Середньогодинний виробіток одного робітника у період стійкого стану, шлакоблоків

115

124

Середньогодинний виробіток одного робітника у період пониженої працездатності, шлакоблоків

98

101

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!