Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4336 Перелік рекомендованої літератури, Фінанси і кредит, НУДПСУ

Перелік рекомендованої літератури, Фінанси і кредит, НУДПСУ

« Назад

Перелік рекомендованої літератури

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996. – К.: Преса України . – 1997. – 80 с.; 

 2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. №436- IV [Електронний 

 3. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 

 4. Про акціонерні товариства: Закон України (вiд 17.09.2008 № 514-VI) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17 

 5. Про банки і банківську діяльність: Закон України (від 07.12.2000 №2121-III зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14 

 6. Про вступ України до Міжнародного Валютного Фонду, Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку, Міжнародної Фінансової Корпорації, Міжнародної Асоціації Розвитку та Багатостороннього Агентства Гарантій Інвестицій: Закон України (від 03.06.1992 №2402-ХII) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-12 

 7. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України (від 30.10.1996 № 448/96-ВР) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=448%2F96-%E2%F0 

 8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України (від 02.03.2000 №1533-III) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14 

 9. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України (від 9 липня 2003 року № 1058-IV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15 

 10. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності: Закон України (від 23.09.99. р. № 1105–XIV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1105-14 

 11. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України (від 18.01.2001 р. № 2240–ІІІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2240-14 

 12. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності: Закон України (від 22.02.2001 № 2272–ІIІ) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2272-14 

 13. Про заставу: Закон України (від 02.10.1992 № 2654-ХІІ) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2654-12 

 14. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України (від 10.09.1991 №1540-ХII) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1540%E0-12

 15. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України (від 08.07.2010 року N 2464-VI) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17

 16. Про інвестиційну діяльність: Закон України (від 18.09.1991 № 1560-ХІІ) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12

 17. Про інноваційну діяльність: Закон України (від 4 липня 2002 року № 40-IV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15

 18. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України (від 15.03.2001 № 2299-ІII) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14

 19. Про іпотеку: Закон України (від 05.06.2003 №898-VI зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=898-15

 20. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України (від 19.06.2003 N 979-IV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=979-15

 21. Про іпотечні облігації: Закон України (від 22.12.2005 № 3273-IV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3273-15 

 22. Про кредитні спілки: Закон України (від 20 грудня 2001 року № 2908-III) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2908-14 

 23. Про Національний банк України: Закон України (від 20.05.1999 №679-ХІV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=679-14 

 24. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України (від 10.12.1997 № 710/97-ВР) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0

 25. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України (від 09.07.03 р. №1057/IV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1057-15

 26. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України (від 12.07.2001 № 2658 – ІІІ) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14

 27. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України (від 05.04.2001 №2346- III) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14 

 28. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України (від 23.09.1994 №185/94-ВР) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=185%2F94-%E2%F0 

 29. Про страхування: Закон України (від 07.03.1996 №85/96- ВР) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0

 30. Про фінансовий лізинг: Закон України (вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=723%2F97-%E2%F0

 31. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України (від 12.07.2001 № 2664-ІІІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14

 32. Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України (№978-IV від 19.06.2003) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=978-15

 33. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України (від 20 вересня 2001 року N 2740-III) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2740-14 

 34. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України (від 23.02.2006 N 3480-IV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15

 35. Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні: Постанова Верховної Ради України (від 22 вересня 1995 року №342/95-ВР) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=342%2F95-%E2%F0

 36. Про затвердження Стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006 - 2008 роки: Постанова Кабінету Міністрів України (від 20.06.2006 № 844) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=844-2006-%EF 

 37. Про систему валютного регулювання і валютного контролю(зі змінами та доповненнями): Декрет Кабінету Міністрів України (від 19 лютого 1993 року № 15-93) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93

 38. Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України (від 14.02.1997 № 142/97) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=142%2F97 

 39. Про затвердження інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова НБУ (від 21.01.2004 N 22) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04 

 40. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України: Постанова НБУ (від 31.08.2007р. № 309) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1104-07 

 41. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління НБУ (вiд 28.08.2001 № 368) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01 

 42. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України: Постанова НБУ (вiд 17.11.2004 № 555) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1511-04 

 43. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Постанова НБУ (вiд 03.10.2005 № 358) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1265-05 

 44. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Постанова НБУ (вiд 27.12.2007 № 481) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0048-08

 45. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова НБУ (вiд 12.12.2002 № 502) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0021-03

 46. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Постанова НБУ (вiд 27.12.2007 № 480) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0032-08

 47. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова НБУ (вiд 12.11.2003 № 492) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03

 48. Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України: Постанова НБУ (вiд 13.07.2010 № 327) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0540-10 

 49. Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (вiд 17.02.2009 № 125) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0458-09

 50. Антикризове управління економічною безпекою [Текст] : монографія / О. С. Поважний, Н. М. Ткачова, В. Л. Пілюшенко ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : ВІК, 2010. - 309 с.

 51. Антикризове управління економічною безпекою в умовах викликів фінансово-економічної глобалізації (державний і регіональний виміри) [Текст] : монографія / М. А. Хвесик, А. В. Степаненко, О. М. Ральчук, Й. М. Дорош ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 324 с.

 52. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Кривов'язюк ; Луцький держ. технічний ун-т, Волинський ін-т економіки та менеджменту. - К. : Кондор, 2008. - 366 с. - Бібліогр.: с. 287-298.

 53. Антикризове управління стратегічним розвитком банку [Текст]: монографія / Т. С. Смовженко [и др.]; Національний банк України, Університет банківської справи. - К. : УБС НБУ, 2008. - 473 с.

 54. Антикризове управління: макроекономічний аспект [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Сердюк, І. В. Заюков; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - 161 с. 

 55. Банківські операції [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. - К.: Кондор, 2008. - 407 c.

 56. Банківські операції [Текст]: підруч. / О. В. Дзюблик [та ін.] ; ред. О. В. Дзюблик ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т. : [Вид-во ТНЕУ "Економічна думка"], 2009. - 696 с. - Бібліогр.: с. 689-694.

 57. Банківські операції [Текст]: підручник / А. М. Мороз [та ін.]; заг. ред. А. М. Мороз ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 3-тє вид., переробл. і доп. - К. : КНЕУ, 2008. - 608 с.

 58. Гроші та кредит. [Текст] : навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / М. І. Мирун [та ін.] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Вид. 3-тє, переробл. і допов. - К. : КНЕУ, 2008. - 176 с.: табл. - Бібліогр.: с. 173-174.

 59. Депозитарна діяльність [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Москвін, В. В. Посполітак, С. Г. Хоружий. - К.: АДС УМКЦентр, 2010. - 415 с. 

 60. Економіка України: стратегічне планування [Текст]: колективна монографія / ред. И. Ф. Беседін, А. С. Музиченко; Науково-дослідний економічний ін-т, Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - К. : НДЕІ, 2008. - 500 c.

 61. Ефективність лізингу [Текст]: наук.-попул. нариси / Ірина Черевань ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, Київ. ун-т ринк. відносин. - К. : Фенікс, 2010. - 168 с.

 62. Загальні методичні положення з розвитку елементів регіональної інфраструктури мікрострахування та гарантування кредитів малому підприємництву [Текст] / Р. А. Джабраїлов [та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Регіон. фонд підтримки підприємництва по Донец. обл. . - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 119 с.

 63. Інвестиційний аналіз [Текст]: підручник / А. А. Пересада [та ін.] ; ред. А. А. Пересада ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2008. - 544 с.

 64. Іпотека [Текст]: навч. посіб. / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко; ПВНЗ " Галицька акад.". - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 612 с. 

 65. Іпотека [Текст] : навч. посіб. / І. О. Лютий, В. І. Савич. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2010. - 600 с.

 66. Іпотека в Україні: стан та перспективи розвитку [Текст]: монографія / Н. С. Кручок. - К. : Нічлава, 2010. - 328 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 296-325.

 67. Іпотечне кредитування в Україні: суперечності та тенденції розвитку [Текст] / В. І. Савич ; Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". - Івано-Франківськ : ІМЕ "Галицька академія", 2006. - 552 с.

 68. Іпотечний ринок [Текст]: [монографія] / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. - К.: Знання, 2008. - 717 с.: рис., табл. - (Серія "Київському національному університету ім. Тараса Шевченка - 175 років"). - Бібліогр.: с. 510-524 (164 назви).

 69. Іпотечний ринок [Текст]: конспект лекцій / Н. М. Внукова, О. Є. Бажанов ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. - 196 с.

 70. Іпотечний ринок: теорія та практика [Текст] : монографія / Н. М. Внукова, О. Є. Бажанов ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 192 c.: рис., табл. - (Наукове видання). - Бібліогр.: в кінці розділів. 

 71. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів [Текст]: навч. посібник / Ю.Я. Кравченко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 664 с. 

 72. Кредитна грошова система: її суть та особливості функціонування [Текст] / М. А. Швайка ; заг. ред. О. М. Овсянникова ; Асоціація народних депутатів України. - К. : Видавництво Київського міжнародного ун-ту, 2008. - 240 с. 

 73. Лізинг [Текст] : інформ.-метод. посіб. / В. Г. Чирков, І. В. Черевань ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва [та ін.]. - К. : Фенікс, 2010. - 79 с.

 74. Науменко О.О. Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів в Україні [Текст] / О.О. Науменко. - Вид. 2-е. – К., 2009 р. – 364 с. 

 75. Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу [Текст] : моногр. / Ю. В. Вітка. - К. : Експрес-Поліграф, 2010. - 216 с. - Бібліогр.: с. 189-206. 

 76. Оценка рисков инвестирования на рынке ценных бумаг [Текст] / А. Б. Кондрашихин. - Севастополь : РИБЭСТ, 2002. - 324 с. - (Рынок ценных бумаг). - Библиогр.: с. 209-295.

 77. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд. Л. М. Буянова [та ін.]. - 2.вид., перероб. та доп. - К. : К.: АДС УМКЦентр, 2008. - 448 с. - (Бібліотека фахівця). 

 78. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами: Навчально-методичний посібник [Текст] / Бовкун К.К. [та інші]. – Видання 4-е, перероблене та доповнене - К.: АДС УМКЦентр, 2008 р. – 562 с. 

 79. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О.О. Гаманкова; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2009. — 283 с.

 80. Ринок фінансових послуг [Текст] : зб. тест. завдань для студ. напряму підготов. "Міжнародні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад.: Футало Т. В., Червінська Л. С. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. - 60 с. - Бібліогр.: с. 55-57. - 150 экз. 

 81. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 532 с. 

 82. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. заоч. форм навчання напряму підготов. "Фінанси і кредит" / Черкасова С. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. - 84 с. : табл. - Бібліогр.: с. 75-80.

 83. Ринок фінансових послуг [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Ходаківська, О. Д. Данілов; Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. - 502 с. - Бібліогр.: с. 476-494. 

 84. Ринок фінансових послуг: підручник. [Текст] / В.П. Унинець-Ходаківська, О.І. Костюкевич, О.А. Лятамбор. – К.: Кондор, 2009. – 484 с. 

 85. Ринок фінансових послуг: теорія та практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб.: Навчальний посібник. [Текст] / В.П. Унинець-Ходаківська, О.І. Костюкевич, О.А. Лятамбор. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. 

 86. Ринок фінансових послуг [Текст] : термінологічний словник: навч. підручник для студ. вищ. навч. закладів / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Л. : Бескид Бід, 2008. - 544 с. 

 87. Ринок фінансових послуг: конспект лекцій / О.В. Шевчук, В.О. Фастунова; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ: Альма-матер, 2008. — 205 с. — Бібліогр.: с. 200-205. — укp. 

 88. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції: монографія / Д.А. Леонов, С.В. Льовочкін, С.Г. Хоружий; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана", Укр. ін-т розв. фонд. ринку. — К., 2008. — 848 с. — Бібліогр.: с. 815-831. 

 89. Ринок фінансових послуг: термінол. слов. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Л.: Бескид Бід, 2008. — 544 с. — Бібліогр.: с. 536-543. 

 90. Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова. - Хмельницький : ІНТРАДА, 2009. - 488 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 475-487. 

 91. Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова. - Хмельницький : ІНТРАДА, 2009. - 488 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 475-487. 

 92. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ивасенко [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. - М. : Кнорус, 2007. - 272 с. - Библиогр.: с. 271-272. - ISBN 5-85971-672-9. - ISBN 978-5-85971-672-2 

 93. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы [Текст] / С. З. Мошенский. - М. : Экономика, 2010. - 239 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 214-239.

 94. Система гарантування вкладів фізичних осіб у банках. Сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] : монографія / Т. В. Мазур. - К. : Київ. ун-т, 2010. - 198 с. 

 95. Торгівля цінними паперами в Україні: Навчальний посібник [Текст] / Бовкун К.К. [та інші]. – К.: АДС УМКЦентр, 2008 р. – 341 с. 

 96. Управління антикризовою діяльністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кукоба ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2008. - 395 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 387-393. 

 97. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг [Текст] : справедливая стоимость, рыночная активность, деловая репутация, оценка рисков, управление портфелем, дивидентная политика... / А. П. Иванов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 480 с. - Библиогр.: с. 479-480 (16 назв.). 

 98. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2009. - 232 с.: табл. - Бібліогр.: с. 227-231 

 99. Фінанси підприємств [Текст] : підруч. / О. С. Філімоненков, Д. І. Дема ; заг. ред. О. С. Філімоненко. - К. : Алерта, 2009. - 496 с. - Бібліогр.: с. 488-490. 

 100. Фінанси у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник / О. Д. Данілов, Д. М. Серебрянський ; Національний ун-т держ. податкової служби України, Київський економічний ун-т менеджменту. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНТ, 2008. - 523 c. - Бібліогр.: с. 505-523. 

 101. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : навч. посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко, О. Б. Волович, І. В. Зубрей. - Л. : Українська академія друкарства, 2010. - 339 с. : табл. - Бібліогр.: с. 331-338. 

 102. Фінансове посередництво: проблеми і перспективи розвитку [Текст] : колективна монографія / В. К. Васенко [та ін.] ; Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. Кафедра фінансів і кредиту. - Черкаси : Вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2009. - 450 с.: рис., табл. - Бібліогр.: в кінці розділів. 

 103. Фінансовий лізинг як механізм інвестування аграрного виробництва [Текст] / А. О. Дєгтяр [и др.] ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. - 200 с.: рис. табл. - Бібліогр.: с. 177-198. 

 104. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калінеску [и др.] ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2008. - 343 с. - Бібліогр.: с. 335-340. 

 105. Фінансовий ринок [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В. М. Суторміна, Н. В. Дегтярьова ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Вид. 2-ге. - К. : КНЕУ, 2008. - 176 с. - Бібліогр.: с. 168-171. 

 106. Фінансовий ринок [Текст] : підручник / В. М. Шелудько. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 535 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 978-966-346-375-9 

 107. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку [Текст] : монографія / І. О. Школьник. - Суми : Мрія, 2008. - 348 с.: рис. - Бібліогр.: с. 323-338. 

 108. Фінансові інвестиції банків [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. І. Пшик [и др.] ; ред. Б. І. Пшик ; Національний банк України, Університет банківської справи. - К. : УБС НБУ, 2008. - 196 с. - Бібліогр.: с. 184-186. 

 109. Фінансові посередники як інститути розвитку [Текст] / В. В. Корнєєв ; Інститут економіки та прогнозування НАН України. - К. : Основа, 2007. - 192 с. - Бібліогр.: с. 162-171.

 110. Фінансові послуги України [Текст] : енциклопедичний довідник: У 6 т. / І. О. Мітюков [та інші]. - К. : Укрбланковидав, 2001. Т. 1-6. - [Б. м.] : [б.в.], 2001. 

 111. Фінансові послуги: проблеми теорії та практики [Текст] : [кол.] монографія / Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. - Х. : АдвА, 2009. - 255 с.: рис., табл. - Бібліогр.: в кінці розд. 

 112. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку [Текст] : у 3 т. / ред. А. І. Даниленко ; Інститут економіки та прогнозування НАН України. - К. : Фенікс, 2008 . - ISBN 978-966-651-625-4. Т. 3 : Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління / А. І. Даниленко [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 307 с. - Бібліогр.: с. 277-289. - ISBN 978-966-651-628-5 (том 3) 

 113. Фондовий ринок: законодавче регулювання. Навчально-методичний посібник. [Текст] / М.О. Бурмака [та інші]. – Видання 4-е, перероблене та доповнене. - К.: АДС УМКЦентр, 2008. – 356 с. 

 114. Ценные бумаги: рынок, операции, учет [Текст] / И. Басова, Н. Петрова. - Х. : Фактор, 2009. - 624 с. - Библиогр.: с. 603-617. 

 115. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни: для студ. вищих навч. закл. / В. В. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с. - Бібліогр.: с. 215-222. - ISBN 978-966-680-451-1 

 116. Центральний банк та грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / М. Ф. Пуховкіна, Т. П. Остапишин, В. С. Білошапка ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : КНЕУ, 2010. - 313 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 304-311. - 720 экз.

 117. Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання [Текст] : [зб. законодав. актів] / упоряд. О. М. Роїна. - К. : Скіф ; К. : КНТ, 2008. - 391 с. - ISBN 978-966-8894-54-1.

 118. Экономика недвижимости [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / А. Н. Асаул. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 621 с. 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/ 

 2. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] . – Режим доступу:http://www.rada.gov.ua/ 

 3. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/ 

 4. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] . –Режим доступу: http://www.nfp.gov.ua/ 

 5. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/ 

 6. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http:www. sfs.gov.ua 

 7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ 

 8. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://bank.gov.ua 

 9. Офіційний сайт Української національної іпотечної асоціації [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.unia.com.ua 

 10. Офіційний сайт Фондової біржі «ПФТС» [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.pfts.com.ua –. 

 11. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.fg.gov.ua 

 12. http://bin.com.ua/

 13. http://news.finance.ua/

 14. http://www.antikrizis.ua 

 15. http://www.bankruptcy.ua 

 16. http://www.bankrut.com.ua

 17. http://www.e-xecutive.ru

 18. http://www.finmarket.info

 19. http://www.finservice.com.ua

 20. http://www.icps.kiev.ua 

 21. http://www.ier.kiev.ua 

 22. http://www.infobirzha.kiev.ua/

 23. http://www.ueplac.kiev.ua

 24. http://www.uice.com.ua/

 25. http://www.ukrcu.kiev.ua/.

 26. http://www.unlease.ru

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!