Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4335 Вимоги до змісту та оформлення додатків до звіту з виробничої практики, Фінанси і кредит, НУДПСУ

Вимоги до змісту та оформлення додатків до звіту з виробничої практики, Фінанси і кредит, НУДПСУ

« Назад

6. Вимоги до змісту та оформлення додатків до звіту з виробничої практики

Під час проходження виробничої практики студенти знайомляться із роботою різних установ (баз практики). При цьому вони повинні навчитися заповнювати відповідні документи і реєстри, знайомлячись з документальним оформленням тих чи інших операцій, знати послідовність їх руху і обробки. Заповнені документи підшиваються в кінці звіту як додатки. До додатківвідносяться бланки декларацій, розрахункових документів, форми звітності, протоколи, зразки договорів, довідки тощо. Це не обов’язково повинні бути копії оригіналів документів, з якими працює дана установа. Достатньо взяти чисті бланки таких документів та заповнити їх самостійно, чорною пастою, використовуючи умовний приклад. 

На всі додатки у тексті звіту мають бути посилання. Додатків не може бути менше, ніж 20 шт. У разі дуже великої кількості додатків порядок їх оформлення узгоджується із керівником практики від навчального закладу.

Додатки оформляють як продовження звіту на наступних його сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. 

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка при потребі може бути поділений на розділи й підрозділи. Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, не нумерують, тільки пишеться вид ілюстрації та її назва, наприклад: 

Таблиця 

Частка прибутку підприємств України за видами діяльності в загальній величині прибутку економіки, % 

Назва виду діяльності

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всього по економіці

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Промисловість

43,3

41,7

41,5

31,1

36,6

30,6

Оптова та роздрібна торгівля

20,0

17,4

17,2

15,9

13,3

16,6

Транспорт та зв’язок

10,8

12,8

10,2

8,0

8,6

12,7

Фінансова діяльність

10,3

11,3

12,1

13,4

18,0

12,1

Джерело: Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!