Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4331 Програма та зміст виробничої практики, Фінанси і кредит, НУДПСУ

Програма та зміст виробничої практики, Фінанси і кредит, НУДПСУ

« Назад

3. Програма та зміст виробничої практики

Програма практики визначає зміст виробничої практики та складається відповідно до характерної специфіки конкретної бази практики. За рішенням кафедри студентам, що проходять виробничу практику в самостійно підібраних місцях або які займаються науково-дослідною роботою, можуть видаватися окремі індивідуальні завдання наукового, інформаційного, практичного або прикладного характеру. Обов’язкова програма та індивідуальне завдання (за наявності такого) повинні бути відображені у звіті з виробничої практики. 

При необхідності зміни тривалості практики з поважних причин рішення щодо даного питання приймається керівником від бази практики за умови згоди керівника від навчального закладу.

Проходження практики в банківських установах

Базою практики студентів є банківська установа, куди вони направляються згідно з наказом по навчальному закладу. 

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, який складається до початку практики згідно з тематичним планом. 

Свою роботу у конкретному відділі студенти розпочинають з того, що знайомляться з нормативною базою, тобто вони повинні знати основні регламентуючі документи, які даний відділ використовує в своїй роботі. Потім студент знайомиться з переліком робіт чи операцій, які виконуються в даному структурному підрозділі; які саме функціональні обов’язки покладені на окремих працівників. Студент повинен навчитись заповнювати відповідні документи і реєстри, знайомлячись з документальним оформленням тих чи інших операцій, знати послідовність їх руху і обробки. Заповнені документи підшиваються в кінці звіту як додатки. В разі великого обсягу додатків порядок їх оформлення узгоджується з керівником. 

Орієнтовний тематичний план проходження виробничої практики в банківських установах 

 

Зміст практики

 

Тривалість

п/п

 

 

 

 

 

практики

 

 

 

 

 

 

(днів)

1.

Загальне ознайомлення з банківською установою

1

2.

Ознайомлення з інформаційною системою “Операційний

1

 

день банку”

 

 

 

 

 

3.

Організація фінансової роботи банку та характеристика його

2

 

фінансових ресурсів

 

 

 

 

4.

Грошові розрахунки за банківськими та клієнтськими

2

 

операціями

 

 

 

 

 

5.

Прогнозування грошових ресурсів за пасивними операціями

2

 

банків та їх ефективних вкладень в активні операції

 

6.

Прогнозування грошових надходжень за активними

2

 

операціями банку та їх подальших розміщень

 

 

7.

Фінансово-інвестиційна діяльність банку

 

2

8.

Прогнозування прибутку банку, порядок його розподілу і

2

 

використання

 

 

 

 

 

9.

Регулювання фінансово-господарської діяльності банку за

1

 

допомогою економічних нормативів

 

 

10.

Оподаткування банківської установи та його специфічні

2

 

особливості

 

 

 

 

 

11.

Взаємозв’язок

банку

з

державними

фінансовими

1

 

інститутами

 

 

 

 

 

12.

Аналіз фінансового стану банку

 

2

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!