Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4329 Мета і завдання проходження практики, Фінанси і кредит, НУДПСУ

Мета і завдання проходження практики, Фінанси і кредит, НУДПСУ

« Назад

1. Мета і завдання проходження практики

При проходженні виробничої практики за мету ставиться удосконалення, розширення теоретичних знань, яких набули студенти під час навчання у вузі, та використання їх на практиці, оволодіння сучасними формами та методами фінансової роботи, формування вмінь та навичок прийняття самостійних рішень, а також відповідальності за власні дії, вміння орієнтуватися в сучасних умовах економічного розвитку України, виховання потреби постійно поновлювати та вдосконалювати свої знання і вміло їх застосовувати в професійній діяльності. 

Процес вмілого планування та організації виробничої практики на всіх її етапах дає змогу: 

- поступово розвинути знання та вміння, які формуються у студентів, закріпити та застосувати на практиці теоретичні знання, отримані під час лекцій та семінарів в Університеті; 

- поетапно розвинути, накопичити та удосконалити практичні вміння й навички, розширити кругозір в процесі поетапного виконання завдань практики та написання звіту;

- забезпечити взаємозв‘язок між практичним і теоретичним навчанням; 

- сформувати вміння критично аналізувати діюче законодавство та знаходити можливість його удосконалення. 

Основи організації виробничої практики студентів визначені навчальним планом підготовки бакалаврів – фінансистів, згідно якого тривалість виробничої практики студентів – майбутніх бакалаврів становить 4 тижні. При цьому завданням практики є: 

- поглиблення, удосконалення, систематизація та закріплення теоретичних знань, що були отримані при вивченні спеціальних дисциплін під час навчання в Університеті; 

- формування у студентів практичних навичок за спеціальністю;

- розвиток та удосконалення професійного мислення; 

- засвоєння основних етапів організації діяльності в умовах колективної роботи; 

- напрацювання та структуризація статистичного та звітного матеріалу для виконання дипломної роботи; 

- критична оцінка чинного законодавства з економічних, фінансових та податкових питань, виявлення проблемних моментів; 

- виявлення спірних моментів та недоліків у фінансовому та податковому менеджменті. 

Тривалість робочого дня студента на практиці визначається правилами внутрішнього розпорядку підприємства, організації, установи, на яких студент проходить виробничу практику. 

Виробнича практика закінчується виставленням оцінки студенту керівником від бази практики відповідно до результатів поточного перманентного контролю роботи студента під час проходження практики на підприємстві, установі, організації відповідно до якості роботи. При не проходженні студентом виробничої практики з поважної причини йому надається змога повторно пройти практику у вільний від навчання час. Студенти, які не виконали програму виробничої практики без поважних причин або одержали незадовільну оцінку, повинні бути відраховані з навчального закладу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!