Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4327 Зміст відзиву керівника випускної кваліфікаційної роботи бакалавра, Інформатика, ХНУРЕ

Зміст відзиву керівника випускної кваліфікаційної роботи бакалавра, Інформатика, ХНУРЕ

« Назад

Зміст відзиву керівника випускної кваліфікаційної роботи бакалавра

У відзиві керівник доботи (додаток Д) відображає такі питання:

- новизну розробки та ступінь її складності;

- вміння студента працювати з науково-технічною літературою;

- самостійність роботи студента, виявлену ним ініціативу, вміння користуватись сучасними методами та засобами досліджень, комп’ютерною технікою, вміле використання технічної документації, стандартів тощо;

- ставлення студента до роботи над виконанням дипломної роботи, ступінь працездатності, вміння працювати систематично, акуратність, грамотність та ін.;

- схильність студента до теоретичних досліджень і узагальнень чи до експериментальних досліджень, практичної роботи тощо.

Наприкінці відзиву керівник проекту має зробити висновок про здатність студента до самостійної роботи в даній галузі, про відповідність роботи чинним вимогам та про можливість подання дипломної роботи в ДЕК для захисту.

Керівник не виставляє оцінку за дипломний проект.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення [Текст] : ДСТУ 3008 – 95. – Чинний від 1995-02-23. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с. – (Державний стандарт України)

2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, ІІІ, 47 с.; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Державний стандарт України).

3. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у випускних роботах ОКР «бакалавр» усіх форм навчання [Текст] / Упоряд.: Б.В.Дзюндзюк, В.А.Айвазов, Т.Є.Стиценко. – Харків : ХНУРЕ, 2012. – 28 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!