Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4318 Орієнтовна тематика дипломних робіт, Адміністративний менеджмент, КУРВ

Орієнтовна тематика дипломних робіт, Адміністративний менеджмент, КУРВ

« Назад

Орієнтовна тематика дипломних робіт

зі спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент”

 1. Бізнес-освіта як складова інноваційного розвитку організації.

 2. Вдосконалення інноваційної політики держави, регіонів.

 3. Вдосконалення механізму прийняття рішень в адміністративно – державному управлінні.

 4. Вдосконалення організаційної структури управління організацією.

 5. Вдосконалення системи контролю на підприємстві.

 6. Вдосконалення управління якістю в державному секторі.

 7. Використання світового досвіду в адміністративному менеджменті.

 8. Вплив комп’ютеризації на ефективність забезпечення комунікацій організації.

 9. Вплив лідерства на ефективність діяльність організації.

 10. Вплив складових менеджменту на ефективність діяльності організації через призму нової парадигми менеджменту.

 11. Гендерні аспекти адміністративного управління.

 12. Діагностика здатності організації до змін.

 13. Діяльність керівника адміністративної служби в контексті ефективного забезпечення діяльності адміністративного апарату організації.

 14. Документообіг в організації: шляхи та методи ефективного забезпечення.

 15. Загальні закономірності формування і розвитку організацій в умовах змін.

 16. Закономірності формування і розвитку управління організаційною культурою підприємства.

 17. Інноваційна політика як фактор міжнародної конкурентоспроможності.

 18. Інституціональні механізми регулювання міжнародного бізнесу.

 19. Інтернаціоналізація економіки та бізнес-етика.

 20. Кадрова політика та її вплив на підвищення ефективності діяльності організацій.

 21. Комунікативні технології організації в умовах сучасних ринкових тенденцій розвитку.

 22. Конфлікт як позитивна сила змін.

 23. Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою.

 24. Крос-культурний менеджмент у міжнародному бізнес-середовищі.

 25. Культивування і використання загальних цінностей у кадровій політиці організації.

 26. Методи підвищення ефективності діяльності організації в процесі формування організаційної культури.

 27. Методи та інструменти антикризової політики національних економік.

 28. Механізми активізації творчої складової в процесі організаційного розвитку підприємтсва.

 29. Механізми забезпечення індивідуального росту і розвитку членів організації.

 30. Напрямки розвитку лідерських якостей у період змін.

 31. Оптимальна модель менеджменту для України.

 32. Організаційна культура як основа формування іміджу організації.

 33. Особливості формування команд в умовах змін.

 34. Особливості використання інтерактивних технік у процесі підготовки адміністративного персоналу організацій до роботи в команді.

 35. Особливості діяльності адміністративного персоналу організацій та чинники підвищення її ефективності.

 36. Особливості співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.

 37. Особливості формування і розвитку адміністративної діяльності організації в умовах змін.

 38. Переваги менеджменту при використанні загальних організаційних цінностей в управлінні персоналом.

 39. Підвищення ефективності діяльності організації шляхом формування ознак колективного організму.

 40. Посткризова трансформація міжнародної фінансової системи.

 41. Принципи формування організаційної культури підприємства.

 42. Пріоритетні напрями економічного розвитку України.

 43. Процес формування організаційної культури підприємства.

 44. Процеси корпоративної консолідації у банківському секторі.

 45. Регулювання світової торгівлі в умовах фінансової кризи.

 46. Ризики економічного зростання в Україні у кризовий період.

 47. Ризики залучення іноземних інвестиції у фінансовий сектор України.

 48. Ризики інтеграції України у загальноєвропейський простір.

 49. Ризики міжнародної енергетичної безпеки.

 50. Роль і значення організаційної культури у формуванні та забезпеченні позитивного іміджу організації.

 51. Роль і місце документообігу та обігу інформації в процесі управління змістом робіт.

 52. Роль і місце адміністративного менеджменту в забезпеченні ефективної роботи організації в контексті нової парадигми менеджменту та парадигми змін.

 53. Роль керівника у процесі забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату діяльності колективу.

 54. Роль міжнародних організацій у боротьбі з незаконним бізнесом.

 55. Синергетичний ефект командної кооперації.

 56. Створення нових продуктів та послуг в контексті управління проектами.

 57. Стратегія формування змісту робіт в організації.

 58. Сучасні тенденції розвитку професійних послуг підтримки бізнесу.

 59. Сучасні тенденції та напрями забезпечення ефективних зв’язків з громадськістю організацій.

 60. Тенденції та напрямами модернізації адміністративного управління в контексті нової парадигми менеджменту.

 61. Теорія і практика управління бізнесом в Україні.

 62. Техніки проектування процесу виробниц¬тва продуктів і послуг.

 63. Трансформація географічної та галузевої структури зовнішньої торгівлі України.

 64. Управління цінностями як елемент управління людськими ресурсами організацій.

 65. Управління цінностями як елемент управління людськими ресурсами.

 66. Управління якістю як складова управління змістом робіт.

 67. Фінансові кризи і ефективність кредитів МВФ.

 68. Форми та методи залучення і утримання талановитих співробітників.

 69. Форми та методи роботи з персоналом в контексті адміністративного менеджменту.

 70. Формування ефективного мотиваційного механізму в управлінні організацією.

 71. Формування системи розвитку творчих та лідерських якостей персоналу організації.

 72. Формування та підтримка відданості працівників організації у період змін.

 73. Формування ціннісних орієнтацій організації.

 74. Членство України в СОТ у контексті забезпечення національних інтересів.

 75. Шляхи вдосконалення стратегічного планування організації.

 76. Шляхи підвищення ефективності діяльності організації на рівні первинного трудового колективу.

 77. Шляхи підвищення ефективності управлінської діяльності організації.

 78. Шляхи підвищення якості послуг в державному секторі.

 79. Шляхи та методи впровадження сучасних комунікативних технологій в забезпечення ефективних зв’язків з громадськістю.

 80. Шляхи та методи забезпечення нововведень і змін в організації в контексті стратегічного планування.

 81. Шляхи та методи забезпечення нововведень та змін в управлінську діяльність організації.

 82. Шляхи та методи забезпечення процесу інтеграції в організації.

 83. Шляхи та методи підвищення ефективності управління організаційною культурою підприємства.

 84. Шляхи та методи підвищення компетентності та професіоналізму персоналу організацій.

 85. Шляхи та методи підвищення соціальної відповідальності організацій.

 86. Шляхи та методи формування команд в умовах змін.

 87. Шляхи та методи формування найбільш важливих ознак колективного організму в контексті корпоративного менеджменту.

 88. Шляхи та методи формування рівнів відповідальності організації.

 89. Шляхи та методи формування якісних міжособистісних комунікацій організації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!