Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4316 Оформлення результатів проходження практики, Адміністративний менеджмент, КУРВ

Оформлення результатів проходження практики, Адміністративний менеджмент, КУРВ

« Назад

Оформлення результатів проходження практики

Після завершення виробничої практики студент подає для перевірки керівнику практики від кафедри таку документацію:

- щоденник проходження практики;

- звіт про проходження практики;

- підписану та завірену керівником установи (організації) – бази практики характеристику на студента-практиканта, складену за результатами його діяльності.

Звіт про проходження практики оформляється за загальними вимогами до творчої роботи студентів на стандартних аркушах паперу (обсягом 10-30 сторінок) за такою структурою:

- титульна сторінка;

- вступ (резюме практичної діяльності);

- зміст звіту;

- розкриття змісту практичної діяльності за розділами програми практики;

- результати виконання індивідуального завдання;

- висновки і пропозиції;

- додатки.

Звіт повинен бути конкретний і стислий, обов’язково мати графічний матеріал (схеми, таблиці, рисунки, діаграми, графіки), що наочно розкриває суть виконаної роботи і результати управлінського та економічного дослідження.

Додатками до звіту можуть бути зразки зібраних первинних документів (організаційних, господарських, ділових та ін.), великі за обсягом аналітичні таблиці, складні схеми, зразки інших матеріалів, що характеризують господарську діяльність організації.

Виконання індивідуального завдання становить у звіті окремий розділ.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші повинні бути зшиті. Звіт перевіряється і затверджується керівниками практики від бази практики і кафедри інституту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!