Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4313 План переддипломної практики, Адміністративний менеджмент, КУРВ

План переддипломної практики, Адміністративний менеджмент, КУРВ

« Назад

План переддипломної практики

План переддипломної розробляється викладачем-керівником практики та студентом конкретно для кожного підприємства окремо, враховуючи специфіку діяльності підприємства і тематику дипломної магістерської роботи студента, і включає не менше 10 пунктів з вищенаведеної програми практики, наприклад: 

№ пор.

Вид діяльності

1

Вивчення характеристики підприємства

2

Ознайомлення з бізнес-планом підприємства

3

Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством

4

Дослідження системи менеджменту підприємства

5

Аналіз робочого дня керівника

6

Складання схем комунікаційних зв’язків підрозділів підприємства

7

Участь у засіданнях керівництва або зборах колективу, аналіз їх організації і ролі у прийнятті управлінських рішень

8

Інформаційні технології в організації документообігу

9

Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства

10

Стратегічне управління розвитком підприємства.

План практики передбачає ознайомлення з існуючими засобами і методами побудови організації й управління нею. Розкриваючи суть розділів практичної діяльності, студенти повинні спостерігати, вивчати, аналізувати і письмово оформляти отримані результати. 

Звіт про практику повинен містити:

- стислу характеристику установи-бази практики;

- опис роботи, що виконана за календарним планом під час проходження практики;

- висновки і пропозиції про вдосконалення роботи установи. 

Звіт із практики (обсягом не менше 20 сторінок) включає короткий опис та аналіз проведеної роботи відповідно до розробленого індивідуального плану практики і включає пункти плану практики як складові частини звіту (не менше 1 сторінки по кожному з пунктів).

Звіт з практики включає також звіт з виконання індивідуального завдання – обсягом не менше 5 сторінок. Тематика та методика виконання індивідуального завдання викладені нижче. Тему індивідуального завдання рекомендовано вибирати близьку до тематики дипломної магістерської роботи.

Звіт із практики захищається студентом на засіданні комісії, призначеної рішенням кафедри. До складу комісії входять керівники практики від кафедри, баз практики, викладачі кафедри.

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедри.

За результатами захисту студенту виставляють диференційовану оцінку. Критеріями оцінювання є характеристика, видана керівником від підприємства, зміст звіту, його достатньо кваліфікований захист.

Результати складання захисту з практики заносять до екзаменаційної відомості, проставляють у заліковій книжці та в журналі обліку успішності.

Керівник практики інформує адміністрацію Київського університету ринкових відносин про фактичні терміни початку закінчення практики та організацію і проведення практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!