Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4303 Теоретичні запитання, Організація та економіка фармації, Слов’янський хіміко-механічний технікум

Теоретичні запитання, Організація та економіка фармації, Слов’янський хіміко-механічний технікум

« Назад

Теоретичні запитання

Студент повинен дати письмові відповіді на запитання, номери яких вказані в таблиці 

№ варіанту

№№ теоретичних запитань

1,26

1

26

51

16

41

2,27

2

27

52

17

42

3,28

3

28

53

18

43

4,29

4

29

54

19

44

5,30

5

30

55

20

45

6,31

6

31

56

21

46

7,32

7

32

57

22

47

8,33

8

33

58

23

48

9,34

9

34

59

24

49

10,35

10

35

60

25

50

11,36

11

36

1

26

51

12,37

12

37

2

27

52

13,38

13

38

3

28

53

14,39

14

39

4

29

54

15,40

15

40

5

30

55

16

16

41

6

31

56

17

17

42

7

32

57

18

18

43

8

33

58

19

19

44

9

34

59

20

20

45

10

35

60

21

21

46

11

36

1

22

22

47

12

37

2

23

23

48

13

38

3

24

24

49

14

39

4

25

25

50

15

40

5

 

 1. Дати визначення аптеки. Які заклади відносять до аптечних згідно наказу МОЗ України від 28 жовтня 2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"

 2. Типи аптек. Види госпрозрахункових аптек.

 3. Організаційна структура аптеки. Відділи аптеки, їх основні функції.

 4. Навести перелік виробничих приміщень аптеки та приміщень для зберігання запасів лікарських засобів.

 5. Указати який нормативний документ регламентує правила роздрібної реалізації лікарських засобів.

 6. Спеціалізація аптечних закладів.

 7. Структура штату аптеки, перелік посад які займають молодші спеціалісти з фармацевтичною освітою.

 8. Форми матеріальної відповідальності в аптеках та її документальне оформлення.

 9. Основні завдання аптеки.

 10. Рецепт та його структура.

 11. Рецепт та його функції.

 12. Форми рецептурних бланків та їх призначення.

 13. Загальні правила виписування рецептів.

 14. Перелік отруйних речовин. Особливості оформлення рецептів, що містять отруйні лікарські засоби.

 15. Особливості оформлення рецептів, що містять наркотичні лікарські засоби в чистому вигляді.

 16. Навести перелік груп товарів які мають право продавати аптеки та їх структурні підрозділи.

 17. Особливості виписування і оформлення рецептів на лікарські засоби, які відпускаються безоплатно.

 18. Особливості оформлення рецептів, що містять психотропні лікарські засоби і прекурсори. Навести приклади психотропних лікарських засобів та прекурсорів.

 19. Класифікація помилок при виписуванні рецептів.

 20. Терміни зберігання рецептів в аптеці.

 21. Поняття про норми одноразового відпуску. Перелік лікарських засобів, для яких встановлені норми одноразового відпуску. Дії провізора у випадку перевищення норми одноразового відпуску.

 22. Поняття про ОТС-препарати. Критерії віднесення ЛЗ до безрецептурпих.

 23. Указати наказ, що регламентує правила виписування рецептів та відпуску лікарських засобів з аптек. Як повинен бути оформлений рецепт у випадку перевищення разової дози?

 24. Указати,який наказ регламентує перелік наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів.

 25. У казатиякий наказ регламентує порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

 26. Указати/який наказ регламентує санітарні вимоги до прибирання приміщень, та особистої гігієни персоналу аптек.

 27. Указати нормативний документ, що регламентує перелік груп населення, що мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів. Навести перелік цих груп населення.

 28. Який нормативний документ регламентує перелік груп населення, що мають право на пільговий відпуск лікарських засобів. Навести перелік цих груп населення.

 29. Поняття та структура рецептури.

 30. Основні функції рецептурно - виробничого відділу та його приміщення.

 31. Порядок реєстрації та обліку рецептів на екстемпоральні лікарські засоби.

 32. В яких документах враховується безоплатний та пільговий відпуск.

 33. Поняття про предметно-кількісний облік. Речовини, які підлягають предметно-кількісному обліку. Порядок його ведення.

 34. Указати наказ, що регламентує порядок проведення внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.

 35. Види внутрішньоаптечного контролю. Сутність письмового контролю.

 36. Види внутрішньоаптечного контролю. Сутність органолептичного контролю.

 37. Види внутрішньоаптечного контролю. Сутність контролю при відпуску.

 38. Види внутрішньоаптечного контролю. Сутність фізичного контролю.

 39. Види внутрішньоаптечного контролю. Сутність якісного хімічного контролю.

 40. Види внутрішньоаптечного контролю. Сутність повного хімічного контролю.

 41. Оцінка якості лікарських засобів, що виготовлені в аптеці. За якими ознаками лікарські засоби можуть бути визнані незадовільно виготовленими.

 42. Указати наказ, що регламентує оформлення лікарських засобів, що виготовлені в аптеці до відпуску.

 43. Відділ запасів та його функції.

 44. Виробнича функція відділу запасів. Дати визначення внутрішньоаптечної заготовки, концентратів та напівфабрикатів.

 45. У казати наказ, що регламентує правила зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

 46. Особливості зберігання наркотичних та психотропних речовин в аптеці.

 47. Порядок зберігання лікарської рослинної сировини та перев'язочних матеріалів.

 48. Порядок зберігання готових лікарських засобів.

 49. Віділ безрецептурного відпуску ліків. Його устрій, обладнання. Асортимент товару. Який наказ регламентує перелік лікарських засобів, що дозволені до відпуску без рецепту?

 50. Організація роботи аптечних пунктів.

 51. Порядок здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів під час оптової реалізації.

 52. Аптечний склад, його завдання та функції.

 53. Організаційна структура аптечного складу, функції основних відділів.

 54. Організація зберігання отруйних, наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів на аптечному складі.

 55. Порядок відпуску товарів з аптечного складу, його документальне оформлення.

 56. Дати визначення лікарняної та міжлікарняної аптеки, їх завдання, організаційна структура, приміщення.

 57. Порядок здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів під час роздрібної реалізації.

 58. Дати визначення понять аналітично-нормативна документація, сертифікат якості, субстандартні та фальсифіковані лікарські засоби.

 59. Навести перелік лікарських засобів, на які не дозволяється виписувати рецепти (згідно наказу №360 від 19.07.2005 р.)

 60. Охарактеризувати вимоги до особистої гігієни персоналу аптечних закладів, що не здійснюють виготовлення лікарських засобів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!