Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4298 Організація діяльності аптек, Організація та економіка фармації, СХМТ

Організація діяльності аптек, Організація та економіка фармації, СХМТ

« Назад

1. Організація діяльності аптек

1.1. Основні принципи організації лікарської допомоги населенню.

Форми лікарського забезпечення амбулаторних і стаціонарних хворих. Законодавчі акти України, що регламентують діяльність у галузі лікарського забезпечення населення. Поняття про ліцензування та акредитацію. Аптека як заклад охорони здоров'я, торгово-виробниче підприємство та суб'єкт підприємництва, її завдання та функції. Типи та види аптек. Організаційна структура, обладнання, планування та орієнтація приміщень. Спеціалізація аптечних закладів. Штати аптек. Технологічний взаємозв'язок функцій при виконанні посадових обов'язків. Матеріальна відповідальність аптечних працівників, її юридична основа та документальне оформлення. Планування розвитку та розміщення аптечної мережі.

Практичні навички:

1. Вміти користуватися нормативною, довідковою і науковою літературою

2. Оформляти договір про матеріальну відповідальність.

3. Оформляти договір оренди.

1.2. Порядок лікарського забезпечення амбулаторних хворих.

Рецептурно-виробничий відділ, його завдання та функції. Штат. Оснащення приміщень, робочих місць провізорів по прийманню рецептів та відпуску лікарських засобів. Права та обов'язки провізора. Правила виписування рецептів. Рецепт та його призначення. Структура рецепта. Функції рецепта. Форми рецептурних бланків, порядок їх оформлення.

Особливості оформлення рецептів на сильнодіючі, отруйні, наркотичні, психотропні речовини, прекурсори та речовини, що мають одурманюючу дію. Особливості відпуску наркотичних лікарських засобів в Україні. Категорії амбулаторних хворих, що мають право на безоплатне забезпечення лікарськими засобами. Особливості оформлення рецептів на пільговий та безоплатний відпуск лікарських засобів. Термін дії рецептів. Правила виписування та відпуску наркотичних та снодійних препаратів онкологічним хворим. Виписування рецептів молодшими спеціалістами з середньою медичною освітою, лікарями-стоматологами. Загальний порядок приймання рецептів. Особливості приймання рецептів, що мають в своєму складі отруйні, наркотичні, психотропні, сильнодіючі речовини, прекурсори та речовини з одурманюючою дією. Класифікація помилок при виписуванні та оформленні рецептів. Облік неправильно виписаних рецептів.

Практичні навички:

1. Організовувати приймання рецептів від населення, перевірка їх відповідності регламентуючим документам,

2. Вести облік неправильно виписаних рецептів.

3. Вести облік лікарських засобів, які тимчасово відсутні в аптеці.

1.3. Правила визначення вартості лікарських засобів

Правила таксування різних лікарських форм ( порошків, супозиторіїв, мазей, рідких лікарських засобів, мікстур, настоїв та відварів, розчинів для ін'єкцій, очних мазей та крапель, тощо). Порядок стягнення тарифів за виготовлення лікарських засобів. Реєстрація рецептів.

Практичні навички:

1. Таксувати різні лікарські форми індивідуального виговлення.

1.4. Облік амбулаторної рецептури

Рецептура та її структура. Значення показника рецептури. Облік амбулаторної рецептури на лікарські засоби індивідуального виготовлення та готові лікарські засоби. Особливості обліку рецептів та оплата лікарських засобів, що випису­ються і відпускаються безоплатно або на пільгових умовах. Предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптечних підприємствах.

Практичні навички:

1. Вести облік амбулаторної рецептури, в тому числі з пільгового та безоплатного відпуску.

2. Документальне оформлення предметно-кількісний обліку.

1.5. Організація виготовлення, контролю та відпуску лікарських засобів індивідуального виготовлення

Організація виготовлення лікарських засобів. Організація роботи фармацевта. Робоче місце фармацевта з виготовлення лікарських засобів. Асистентська кімната, її обладнання. Загальні вимоги до приготування лікарських засобів, що містять сильнодіючі речовин, спирт етиловий, наркотичні, психотропні речовини, прекурсори та речовини, що мають одурманюючу дію.

Організація внутрішньоаптечного контролю якості. Аналітичний кабінет або стіл в аптеці. Обов'язки провізора-аналітика, організація його робочого місця. Попереджувальні заходи для запобігання браку при виготовленні лікарських засобів. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів. Особливі вимоги до контролю якості ін'єкційних розчинів та лікарських форм для немовлят. Облік результатів внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.

Єдині правила оформлення лікарських засобів індивідуального виготовлення до відпуску. Особливості оформлення ліків, що містять в своєму складі отруйні, наркотичні, прекурсори, речовини, що мають одурманюючі властивості та спирт етиловий Порядок відпуску виготовлених в аптеці лікарських засобів.

Практичні навички:

1. Визначати види внутрішньо аптечного контролю якості для лікарських засобів, виготовлених в аптеці.

2. Заповнювати документацію за результатами проведення контролю якості лікарських засобів.

3. Оформляти виготовлені лікарські форми до відпуску.

1.6. Організація роботи відділу запасів

Відділ запасів та його функції. Приміщення та обладнання Складання заявок-замовленнь та виписування товару з аптечного складу та інших постачальників. Організація приймання товару в аптеці, супровідні документи. Організація вхідного контролю якості; перевірка супровідних документів на лікарські засоби, що надходять в аптечні заклади. Обов'язки уповноваженої особи. Первинний облік надходження товарно-матеріальних цінностей. Особливості отримання отруйних, психотропних речовин, прекурсорів, речовин, що мають одурманюючі властивості та спирт етиловий, порядок їх обліку.

Правила зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Приміщення та їх обладнання для зберігання товарних запасів. Матеріальна кімната, порядок розміщення товару. Контроль за строками придатності. Здійснення обліку лікарських засобів згідно зі строками зберігання. Правила зберігання барвних і пахучих речовин, лікарської рослинної сировини. Особливі вимоги зберігання до вогне- та вибухонебезпечних засобів, легкозаймистих та легко горючих речовин.

Зберігання отруйних та наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Відпуск товарів в інші відділи аптеки, дрібнороздрібну мережу та в лікувально-профілактичні заклади. Формування замовлень для дрібно-оптових покупців.

Внутрішньоаптечна заготовка Порядок проведення лабораторно-фасувальних робіт, їх облік. Дооцінка та знижка. Значення внутрішньоаптечних заготовок.

Практичні навички:

1. Складати замовлення до аптечного складу.

2. Оприбуткувати товар, що надійшов до аптеки.

3. Оформити надходження отруйних, наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів, речовин, що мають одурманюючі властивості та спирт етиловий.

4. Складати документи з обліку медичних препаратів згідно зі строками зберігання (стелажна картка).

5. Вести облік лабораторно-фасувальних робіт.

6. Складати довідку про дооцінку і знижку.

1.7. Організація забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення стаціонарних хворих

Міжлікарняна та лікарняна аптеки, їх завдання, функції. Структура, обладнання та оснащення приміщень. Штати. Підпорядкування. Виписування та відпуск лікарських засобів і товарів медичного призначення. Документальне оформлення відпуску медичних виробів та лікарських засобів у відділи лікарень. Організація роботи аптеки лікувально-профілактичного закладу. Дрібнооптова аптека. її устрій структура, штат. Формування замовлень.

Виготовлення екстемпоральних лікарських засобів та формування замовлень за вимогами лікувально-профілактичних закладів, таксування вимог. Облік стаціонарної рецептури. Облік вимог-накладних. Облік оптової реалізації.

Практичні навички:

1. Вміти документально оформити відпуск товарів до інших відділів аптеки та лікувально-профілактичних закладів.

2. Вести облік стаціонарної рецептури.

1.8. Організація роботи інших відділів аптеки. Відділ без рецептурного відпуску. Дрібнороздрібна мережа

Відділ готових лікарських засобів, його завдання, функції, структура, устрій, штат. Організація роботи відділу безрецептурного відпуску. Обов'язки працівників. Безрецептурний відпуск ліків. Відділ оптики. Організація роботи аптечних пунктів та аптечних кіосків, їх підпорядкування.

Практичні навички:

1. Складати вимоги у відділ запасів аптеки на отримання товару.

2. Приймати товар в відділах аптеки та дрібнороздрібній мережі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!