Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4293 Тема 10 Україна в другій світовій війні (1939 – 1945 рр.), Історія України

Тема 10 Україна в другій світовій війні (1939 – 1945 рр.), Історія України

« Назад

ЗМ 6. УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1939 – 1945 рр.)

Тема 10 Україна в другій світовій війні (1939 – 1945 рр.)

План лекції:

 1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні і на початку Другої світової війни.

 2. Україна в роки Великої Вітчизняної війни.

 3. Рух Опору на окупованій території. 

Семінар: УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1939 – 1945 рр.) 

Мета: Проаналізувати міжнародну політику напередодні нападу фашистської Німеччини на СРСР, охарактеризувати початок Великої Вітчизняної війни й оборонні бої 1941-1942 рр., розкрити причини поразки та невдач Червоної армії.

Підкреслити жорстокість фашистського окупаційного режиму. Розкрити специфіку антифашистського Руху Опору на українських теренах в роки війни. Проаналізувати дії Червоної армії щодо звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Визначити наслідки Другої світової війни для українських земель.

Питання для обговорення:

 1. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої 1941-1942 рр. на території України. Причини поразки та невдач Червоної армії.

 2. Фашистський окупаційний режим.

 3. Антифашистський Рух Опору в Україні: організація і специфіка діяльності.

 4. Наслідки Другої світової війни. 

Методичні вказівки до семінару:

1. Розкриваючи питання, пов’язане з нападом Німеччини на Радянський Союз, потрібно обґрунтувати причини поразок Червоної армії, основні оборонні операції на території України впродовж 1941 – 1942 рр.

Не повинен залишитися поза увагою факт проголошення з ініціативи ОУН Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 р. у Львові та ставлення до нього керівництва фашистської Німеччини.

2. Характеристику окупаційного режиму необхідно зосередити на заходах щодо територіального розчленування України, політиці окупаційних властей у сфері економіки, політичної діяльності, духовного життя, прав людини, звернути увагу на план «Ост» щодо нещадної експлуатації українських ресурсів, розроблений ще до нападу на СРСР.

3. Щодо висвітлення третього питання, в першу чергу слід звернути увагу на основні складові Руху Опору в українських землях – комуністичне підпілля, партизанський та націоналістичний рухи. Студентам необхідно знати специфіку організації та діяльності двох течій Руху Опору – основні осередки діяльності партійних і комсомольських підпільних організацій, партизанських загонів і з’єднань, особливості утворення та боротьби Української повстанської армії у тилу ворога. При цьому важливо проаналізувати відносини між партизанським рухом і рухом ОУН-УПА, роль їх у всенародній боротьбі проти фашизму та визволенні українських земель.

4. Студенти повинні чітко простежити процес визволення українських земель, мати уявлення про наступальні операції Червоної Армії на території України, дати характеристику діяльності працівників науки та культури в радянському тилу, зробити висновки щодо втрат України в ході Другої світової війни та внесок українського народу у справу розгрому фашистської Німеччини. 

Ключові поняття і терміни

план «Барбаросса», план «Ост», бліцкриг, Велика Вітчизняна війна, окупаційний режим, рейхскомісаріат “Україна”, націоналістичний Рух Опору, УПА, «Поліська Січ», УШПР, партизанський рух, «рейкова війна». 

Питання для самостійної роботи:

1. Проголошення Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 р. у Львові.

2. Визволення території України від німецько-фашистських загарбників в 1943 – 1944 рр.

3. Втрати України у Другій світовій війні. 

Методичні вказівки і рекомендації: 

Перше питання. Відповідь на нього бажано було б розпочати характеристики військово-політичної ситуації, що склалася на 30 червня 1941 р. Проаналізуйте передумови, легітимність та наслідки проголошення Акту відновлення Української держави у Львові, вплив цієї події на національну самосвідомість українців.

В другому питанні аналіз звільнення території України радянськими військами від німецько-фашистських загарбників впродовж 1943 – 1944 рр. слід розпочати з Курської битви. Студент повинен знати найбільші військові операції, в ході яких відбувалося звільнення території України.

Підсумовуючи втрати України в роки Другої світової війни, зверніть увагу на соціально-демографічні наслідки та матеріальні збитки. 

Завдання для індивідуальної роботи:

 1. Радянсько-німецький Договір про ненапад 1939 р.: погляд через роки.

 2. Українці в збройних формуваннях воюючих сторін.

 3. Українська культура в роки Другої світової війни. 

Література:

 1. Гунчак Т. Втрати українців під час Другої світової війни / Сучасність. – 1992. – Ч. 7.

 2. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.) // Україна крізь віки. – Т. 12. – К., 1999.

 3. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.

 4. Літопис УПА. – Т. 1. – К. – Торонто, 1995.

 5. Мірчук П. Українська повстанська армія 1942-1945: Документи і матеріали. – Львів, 1995.

 6. Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. – К., 1997.

 7. Чайковський А.С. Невідома війна: Партизанський рух на Україні: мовою документів, очима істориків. – К., 1994.

 8. Шавгуляк М.Н. Украина в экспансионистских планах германского фашизма. – К., 1983.

 9. Шавгуляк М.М. Українська карта: Українське питання у міжнародній політиці напередодні і на початку Другої світової війни // Дзвін. – 1990. - № 12.

 10. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії – К., 1993.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!