Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4268 Методичні рекомендації до семінарів, Соціологія, ДонДТУ

Методичні рекомендації до семінарів, Соціологія, ДонДТУ

« Назад

Методичні рекомендації до семінарів

Загальна підготовка до семінару з дисципліни «Соціологія» складається з наступних елементів:

1) засвоєння конспекту лекції та відповідних розділів підручників;

2) ознайомлення з відповідними темами іншої рекомендованої літератури, вибір оптимального навчального матеріалу та знайомство з ним;

3) вияснення та засвоєння основних понять та найважливіших положень теми семінару;

4) конспектування (в разі потреби) матеріалу для виступу на семінарі зі стислим змістом;

5) осмислення та формування власних висновків та оцінки за проблемою досліджуваного явища.

Виконання запланованих модульних індивідуальних завдань передбачає більш ретельну підготовку до виступу з рефератом або фіксованою доповіддю, базованими на дослідженні додаткової, а саме наукової літератури (монографій, статей) з обраної проблеми. 

Вимоги до оформлення реферату

1. Обсяг – 15 - 20 сторінок;

2. На титульному аркуші – вказати тему та виконувача;

3. На наступному аркуші – план реферату;

4. На останньому аркуші – усі вихідні дані про використану літературу;

5. Мінімум кількості використаних літературних джерел – три джерела без урахування підручників та додаткової літератури (тобто три джерела літератури виключно наукового, а саме монографій, наукових статей та літератури науково – популярного характеру);

6. В тексті реферату повинні бути посилання на використані джерела, згідно із загальновизнаних правил;

7. Абсолютна необхідна наявність після кожного питання лаконічних висновків, а у кінці реферату загального висновку, який крім узагальнення всій теми має містити, власний аналіз, коментарі та особисту оцінку існуючих тлумачень предмета дослідження.

8. Студент вибирає за власним бажанням будь-яку тему. 

ФІКСОВАНА ДОПОВІДЬ 

За обсягом доповідь має складатися із 10 сторінок тексту, не передбачає наявність плану, може ґрунтуватись на використанні одного джерела літератури наукового характеру, проте, обов’язковим її елементом мають бути власні висновки.

Слід звернути особливу увагу на те, що однією з найважливіших вимог до усіх форм підготовки до семінару є виробка кожним студентом власних поглядів із досліджуваних проблем та їх обґрунтування.

Оптимальним вважається рівень підготовки до семінару, що забезпечує вільну орієнтацію в навчальному матеріалі та творчий підхід до його розуміння.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!