Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4267 Зміст дисципліни, Теми робочої програми, Соціологія, ДонДТУ

Зміст дисципліни, Теми робочої програми, Соціологія, ДонДТУ

« Назад

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Соціологія як наука

2. Суспільство як соціальна система. Особистість і суспільство

3. Соціологія культури

4. Соціальна структура суспільства

5. Соціальні інститути

6. Соціологія конфлікту

7. Соціологія сім'ї

8. Соціологічне дослідження суспільства 

Тема 1. Соціологія як наука

Соціологія, її місце і роль в науці та суспільстві. Об’єкт, предмет, структура та функції соціології. Поняття соціального. Категорії і закони соціології. Соціологія і історія. Соціологія і політологія. Соціологія і економіка. Основні етапи розвитку соціології як науки. Значення соціології та її роль в сучасних умовах.

Тема 2. Суспільство як соціальна система. Особистість і суспільство

Суспільство як соціальна реальність. Теорія розвитку суспільства. Суспільство: сутність, структура, типи. Суспільство і природа. Соціальні зв’язки, відносини і взаємодії. Соціальні групи та спільноти. Соціальні цінності та норми. Особистість та соціалізація. Загальна соціологічна характеристика сучасного українського суспільства. Соціоніка. Методи аналізу особистості, її ділових якостей.

Тема 3. Соціологія культури

Поняття культури. Структура культури. Культурна динаміка. Функції, закономірності, механізми культури. Природа і структура культури. Основні елементи культури. Культура як спосіб функціонування цінностей.

Тема 4. Соціальна структура суспільства

Поняття «соціальна структура суспільства». Класова теорія й теорія соціальної стратифікації. Соціальна структура сучасного українського суспільства. Соціальна структура перехідного суспільства. Соціальний статус і імідж інтелігенції. Поняття «громадянське суспільство». Соціальна мобільність і її вектори.

Тема 5. Соціальні інститути і організації

Поняття «соціальний інститут». Різновиди й функції соціальних інститутів. Соціологія освіти і науки. Соціальні інститути в сучасній Україні. Етносоціологія: проблеми національних відносин. Поняття «етносоціологія». Поліетнічність як механізм розвитку суспільства. Види міжетнічних відносин. Націоналізм в культурологічному і соціально-політичному сенсі.

Тема 6. Соціологія конфлікту

Соціальний конфлікт, основні теорії конфлікту. Причини, функції та суб’єкти соціальних конфліктів. Динаміка соціальних конфліктів. Методи управління конфліктами. Профілактика конфліктів. Культура бізнесу й конфлікти. Масові дії. Види і форми соціальних конфліктів в сучасній Україні. Методи і засоби вирішення соціальних конфліктів.

Тема 7. Соціологія сім’ї

Сім’я як соціальний інститут. Етапи розвитку сім’ї. Нуклеарна та розширена сім’я. Класифікація сімейно-шлюбних відносин. Сучасна сім’я. Проблеми розвитку сучасної сім’ї. Соціально значимі функції сім’ї як соціального інституту.

Тема 8. Соціологічне дослідження суспільства

Сутність конкретно-емпіричних соціологічних досліджень, їх основні етапи і процедури. Загальні вимоги до програми соціологічного дослідження та його організації. Соціологічні методи збору та обробки інформації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!