Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4266 Методичні рекомендації, Робоча програма з курсу Соціологія, ДонДТУ

Методичні рекомендації, Робоча програма з курсу Соціологія, ДонДТУ

« Назад

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

Ю.М. Бровендер

 

Методичні рекомендації, Робоча програма з курсу Соціологія

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

Рекомендовано

на засіданні кафедри СГД

Протокол № 1 від28.08.2015 р. 

Затверджено

на засіданні метод ради ДонДТУ

Протокол № 1 від 09.09.2015 р.

ЛИСИЧАНСЬК -2015

УДК 316(07) 

Методичні рекомендації і плани семінарських занять з курсу соціології /Укл.: Ю.М.Бровендер.-Лисичанськ: ДонДТУ, 2015-92с. 

Викладені плани семінарських занять,методичні рекомендації за темами курсу соціології та наданий загальний список літератури.

Укладач: Ю.М.Бровендер,доц. 

Відповідальний редактор: Ю.М.Бровендер, к.і.н доц. 

Відповідальний за випуск О.О. Короткова,к.і.н.

 

Анотація 

Мета: формування у студентів знань про соціальну дійсність та зміни в ній, пояснення логіки процесів соціального розвитку, аналіз соціальної структури і основних сфер життєдіяльності суспільства, визначення місця людини у процесі соціальної взаємодії.

Завдання: надати студентам базові знання, що необхідні при вивченні суспільства; розкрити специфіку соціологічних методів та способів дослідження суспільства та його складових; навчити студентів самостійно аналізувати сучасні соціальні події, проблеми, тенденції розвитку.

Предмет: соціальна організація, соціальна життєдіяльність, соціальний розвиток людини та суспільства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!